Møter næringsministeren om Rolls Royce-salg

Sammen med representanter fra NITO, FLT, Fellesforbundet, Negotia og Tekna, møter forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag 22. februar om det planlagte salget av marinedivisjonen til Rolls Royce.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

De ansatte er ikke entydig negative til et salg dersom en ny eier er villig til å satse på fortsatt virksomhet i Norge. Marinedivisjonen til Rolls-Royce har 4000 ansatte globalt, og i underkant av 1600 av disse arbeider i Norge. Bedriften er den største på Sunnmøre.

Det er i hovedsak krisen i offshorenæringen som har slått ut og som har rammet bedriften, i likhet med mange andre bedrifter som er tilsluttet olje- og gassvirksomheten. Rolls Royce Marine leverer skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr til hele verden.

Forbundsleder Ingvartsen og nestleder By skal også møte politikerne på Møre og Romsdalsbenken på Stortinget om samme sak med flere av de samme organisasjonene, og da sammen med tillitsvalgt Christian Gjøsund.