Kurs i systemledelse avholdt i Tromsø

Lederne inviterte til introduksjon i bruk av systemledelse i Tromsø onsdag den 11. mars. Systemledelse er en ledelsesform som passer spesielt godt når det skjer større endringer og omstillinger og de vanligvis så faste ledelsesvilkår og rammer endrer seg.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Trond Jakobsen
Sist oppdatert

Kurslederne kommer fra konsulentselskapet Varde Hartmark. Terje Male har vært leder innenfor en rekke fagfelt, og liker å dele av sine erfaringer og sin kunnskap.

Anri Håvard Hebib har sitt faglige tyngdepunkt innenfor lederutvikling og ledertrening, og er autorisert innenfor agil ledelse hvor man har fokus på menneskefokus og tilpasningsdyktighet.

De 23 spente deltakerne kom fra det nye, sammenslåtte fylket Troms og Finnmark, og er fordelt på fire av Ledernes avdelinger mellom Alta og Harstad.

Store forventninger

De mest markante forventningene fra flere var ønsket om å trygge sin egen lederrolle. Flere var imidlertid nysgjerrige på hva systemledelse egentlig er, og lurte på de kunne bruke kunnskap om systemledelse til noe, eller om det vil være noe nyttig i det.

– Vi stiller med blanke ark, men likte introen til kurset om at systemledelse kan være en god metode når man skal lede i ukjent farvann, sa en av deltakerne.

En av deltakerne som sitter i en rådgivningsgruppe i en HR-avdeling ville bruke anledningen til å sjekke av om systemledelse kan implementeres i et lederprogram man vil utvikle på sikt.

– Viser det seg at dette er et godt verktøy, vil vi nøye vurdere verdien av å implementere det hos oss, sa en av rådgiverne.

En annen deltaker med lang erfaring med ledelse var ute etter å se finne en sammenheng mellom systemledelse og designet av prosesser innenfor ledelse, mens en annen, som så for seg en lederkarriere, brukte dette kurset som faglig påbygging til tidligere gjennomførte ledelsesfag ved universitet.

– Vi er nok ganske spente selv på hvordan dette vil bli mottatt, fordi dette er en kurspilot for oss, sier kurslederne Anri og Terje.

Vi i Lederne håper alle var fornøyde med kurset i Tromsø.