Kværner Stord og norsk verksindustri er viktig for norsk teknologiutvikling

For å virkelig kunne koble av fra en stressende hverdag, så kan musikk, sang og billøp være god medisin, sier Ledernes hovedtillitsvalgt ved Kværner Stord.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Privat / Kværner
Dato

Lederne ved Kværner Stord, som utgjør den sjuende største bedriftsgruppen i Lederne med rundt 170 medlemmer, valgte en ny hovedtillitsvalgt rett før koronakrisa satte inn. Sigurd Andre Maraas tok over vervet etter avtale med Kjell Arne Skålevik i og med at de byttet roller, slik at Skålevik nå er nestleder i  gruppen

Viktig industri

Kværner Stord er ganske representativ for store deler av verksteds- og verftsindustrien langs hele Vestlandet. Samlet er de svært avhengig av at det kommer nye prosjekter fra olje- og gassnæringen som igjen gir nye aktiviteter. Både Equinor og Aker er oppdragsgivere som har varslet at de har prosjekter klar hvis regjeringen og Stortinget utformer en stimulerende tiltakspakke.

Sigurd André Maraas Hovedtillitsvalgt Lederne Kværner Stord

– Derfor er det uhyre viktig at nettopp olje- og gassnæringen får tilbud om tilpasningsordninger som de ber om. Det trengs for å kunne klare et tilnærmet uendret aktivitetsnivå i tiden framover, poengterer Sigurd André Maraas, hovedtillitsvalgt for Lederne ved Kværner Stord.

Han viser til at samtlige arbeidstakerorganisasjoner ved bedriften, ledelse og lokalpolitikere står samlet om at forslaget fra regjeringen må justeres slik bransjen selv og mange stortingspolitikere har pekt på.

Grønn omstilling

Mange snakker i disse tider om å stoppe alle petroleumsbaserte hoved- og underaktiviteter, og heller bruke økonomiske midler på utbygging av klimatiltak.

– Her må alle forstå at vi som et resultat av petroleumsindustrien inkludert norsk verksindustri har bygd opp en omfattende kompetanse og kunnskap. Norge skal fortsette å være en kunnskapsrik energinasjon både gjennom og etter det grønne skiftet som uansett vil komme. Da må vi fokusere på å få en smidig overgang som bevarer viktig kompetanse og fortsatt gjør det interessant for unge mennesker å satse på en energinæring i endring, poengterer Maraas.

Her opptrer han både som hovedtillitsvalgt og politiker på samme tid. Det er et faktum at store deler av norsk industri allerede arbeider med grønn omstilling for eksempel gjennom omfattende resirkulering og gjenbruk av materialer.

– Her ved Kværner Stord har vi resirkulert nesten 99 prosent av materialet fra gamle oljeplattformer og for tiden planlegger vi oppdrag i tilknytning til det store havvindprosjektet Hywind. Hvis det ikke anses som en del av det grønne skiftet, så vet ikke jeg, sier Maraas.

Lokalpolitikeren

I følge fungerende administrerende direktør ved Kværner Stord så er ordrebøkene tomme fra midten av 2022. Om det ikke kommer nye prosjekter så får det dramatiske følger for lokalsamfunnene knyttet til Kværner Stord.

Maraas er selv varaordfører i nabokommunen Fitjar og har vært lenge i kommunepolitikken, så han vet mye om hvor viktig hjørnesteinsbedrifter er for lokalsamfunnet.

– Både i rollen som kommunepolitiker, tillitsvalgt og i andre samfunnsroller må vi alle bruke våre politiske nettverk. Etter lang tid i Fremskrittspartiet har jeg selv et bredt og tett nettverk med sentrale folk i partiet, både på landsbasis og i fylkessammenheng, sier Maraas, som allerede gleder seg over å ha fått tildelt taletid på partiets neste landsmøte.

Engasjement i Lederne og privat

Når det gjelder sitt medlemskap og engasjement i Lederne, så peker han på viktigheten av at organisasjonen er politisk uavhengig. Han viser til at han i sitt eget styre i bedriftsgruppen har styremedlemmer med ganske forskjellige politisk ståsteder, men at de klarer å etablere gode kompromisser etter gode diskusjoner.

– Selvfølgelig sjekket jeg hva Lederne kunne gi meg da jeg meldte meg inn, men jeg har trolig brukt mer tid på hva jeg kan gi til Lederne. Da tenker jeg på ulike innspill og tankespinn fordi jeg ønsker å bidra til en god organisasjon. Jeg sitter jo også i styret i den lokale, geografiske avdelingen, som også er en del av medlemsdemokratiet og som skal gjennomgå større forandringer i tiden framover, sier Sigurd André. 

Maraas har vært på Kværner Stord i 26 år og politiker i mange perioder, og er en sterkt engasjert person i det han holder på med. Når han føler behov for å koble ut, så har han minst to hobbyer;

– Jeg synger og spiller i band som spiller rock og country-musikk rundt omkring fylket. Noen ganger er jeg løpsleder i billøp og rallycross rundt omkring på forskjellige steder og det er utkopling, det kan jeg love, Maraas.