Historisk investeringsbeslutning om CO2-lagring

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO2 på norsk sokkel. Beslutningen er i tråd med blant annet rapporten Lederne utarbeidet i 2019, som blant annet hadde sterkt fokus på karbonfangst- og lagring (CCS).

Dato
Her ser du forbundsleder i Lederne - Audun Ingvartsen
Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dette er svært positivt, sier forbundsleder Audun Ingvartsen og heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård, i en kommentar.

– Vi er stolte over å ha vært med på å synliggjøre at olje- og gassnæringen har en viktig rolle å spille for en fremtid hvor utslipp av CO2 skal drastisk ned. CO2-fangst og -lagring kan raskt bidra til å redusere globale CO2-utslipp på nivå med utslippsbanene som er konsistent med å holde temperaturøkningen innenfor 1,5°C eller 2°C. Norge har forutsetningene for å være et fyrtårn, fremhever Ingvartsen og Ødegård, som viser til at Ledernes kongress i 2019 vedtok en resolusjon om temaet. I desember var også Lederne i møte flere medlemmer av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å presentere rapporten for politikerne.

Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.
Heltidstillitsvalgt for Lederne i Equinor, Per Helge Ødegård.

Nye muligheter for norsk industri
Plan for utbygging og drift (PUD) for Northern Lights er nå overlevert Olje- og energidepartementet.

Northern Lights-prosjektet kan bli det første steget mot å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som er nødvendig for å nå de globale klimamålene i Parisavtalen. Utvikling av CCS-prosjekter vil også føre til nye aktiviteter og industrimuligheter for norsk og europeisk industri.

Prosjektet åpner opp for avkarbonisering av industri som har begrensede muligheter til å redusere sine CO2-utslipp. Det kan bli det første CO2-lageret for norsk og europeisk industri, og kan støtte mål om å redusere netto klimagassutslipp til null innen 2050.

De første investeringene vil utgjøre nærmere NOK 6,9 milliarder totalt. Prosjektet vil skape sårt tiltrengte jobber for norsk industri, og det anslås at 57 prosent av investeringene vil gå til norske leverandører.