Kværners funksjonærforeninger har gitt 325.000 kr til Abrigo over syv år

Kværner leverer! Gjennom syv år har Kværners funksjonærforeninger utenfor LO bevilget kr. 325.000 til mødrehjemmet Abrigo i Brasil. Nylig ble årets støtte på kr. 25.000 vedtatt. Dette er kjærkomne midler for Abrigo, som nå opererer i et svært koronautsatt område med et helsevesen som ikke strekker til.

Dato

Det var Kjell Arne Skålevik, mangeårig tillitsvalgt for Lederne i Kværner, som foreslo støtten.

Deler av støtten til dette og andre prosjekter fra funksjonærforeningene består i at blant annet deler av styrehonoraret til ansattrepresentanter i Kværner brukes.

Trygghet og forutsigbarhet

Pengene fra funksjonærforeningene i Kværner vil blant annet gå til tryggere og mer forutsigbar daglig drift. De vil også bidra til et bredere og bedre tilbud ved mødrehjemmet. Abrigos ansatte, mødre og barn er nå mer eller mindre stasjonære inne på mødrehjemmet siden Brasil som samfunn er svært koronautsatt med et helsevesen som ikke strekker til.

Mange av barna på Abrigo har sett og opplevd mye vondt. Trygghet og stabilitet er derfor viktig.

– Den mangeårige støtten fra Kværner er viktig for å opprettholde Abrigos tilbud til unge mødre og deres barn. De har vokst opp i mer vold, dopmisbruk og mishandling enn de fleste av oss kan forestille seg, sier seksjonsleder Sverre Simen Hov, som er prosjektleder for Abrigo i Lederne.

Hov sitter også i styret for den svenske innsamlingsstiftelsen for Abrigo.

Lederskap i egne liv

– Her får de unge mødrene og deres barn hjelp til å ta lederskap i egne liv, komme over traumene og starte nye liv, sier Hov, som selv har besøkt Abrigo flere ganger og derfor sett at pengene settes i god bruk. Etter over 25 års drift besøker titt og ofte barn av tidligere mødre som har vært på Abrigo mødrehjemmet.

– Det gledelige er at disse barna har fått seg utdanning, jobb og et liv utenfor volden og fattigdommen som deres unge mødre opplevde. Alt fordi deres mødre fikk en ny mulighet. Abrigo bidrar til å endre Brasil på grasrotnivå i en tid der den politiske situasjonen der er vanskelig, og alle bidrag er umåtelig viktige.

– På vegne av mødrehjemmet Abrigo vil jeg gjerne si hjertelig takk nok en gang for den store gaven fra funksjonærforeningene i Kværner, avslutter Hov.

Avhengig av nordisk støtte

For å unngå å bli innblandet i korrupsjon drives mødrehjemmet uten økonomisk støtte fra brasilianske myndigheter og bedrifter. Man er derfor helt avhengig av private donasjoner, særlig fra aktører i Norge og Sverige. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. Totalt blir det ca. 157.000 kroner i året. I tillegg har flere avdelinger, bedriftsgrupper og samarbeidspartnere gitt økonomiske bidrag til mødrehjemmet.

LYST TIL Å BIDRA?

  • www.lederne.no/abrigo ligger presentasjonsfilmer, en informasjonsbrosjyre om mødrehjemmet Abrigo og mer info.
  • Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329. Merk gjerne innbetalingen med tilknytningen til Lederne.
  • Ved spørsmål om Abrigo, kontakt seksjonsleder i Lederne, Sverre Simen Hov, på tlf. 915 95 055 eller e-post sverre@lederne.no.
  • For mer info, se www.abrigo.se.
Publisert i Medlem, Nytt fra Lederne