Der mødre og barn får muligheter til nye liv

Abrigo – Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt

Der mor og barn får et nytt liv i Rio de Janeiro - mødrehjemmet Abrigo gir unge mødre og deres barn en fremtid. Og Ledernes medlemmer gir hver måned helt nødvendig bistand.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Den 13 år gamle jenta kommer stolt bort til oss med sitt spedbarn, hennes andre barn. Som de andre mødrene på mødrehjemmet Abrigo, nord for Rio de Janeiro, bærer hun på en historie av vold og svik. På mødrehjemmet, som siden 2010 har vært Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt, får hun og barna trygghet og ny selvtillit.

Mødrehjemmet Abrigo – 2018

Du kan bidra!

 • Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329. Merk gjerne innbetalingen med tilknytningen til Lederne.
 • Ved spørsmål om Abrigo, kontakt seksjonsleder i Lederne, Sverre Simen Hov, på tlf. 915 95 055 eller e-post sverre@lederne.no.
 • Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren om Abrigo som Lederne har produsert.
 • For ytterligere info, se www.abrigo.se

Ledernes engasjement

For å unngå å bli innblandet i korrupsjon drives mødrehjemmet uten økonomisk støtte fra brasilianske myndigheter og bedrifter. Man er derfor helt avhengig av private donasjoner, særlig fra aktører i Norge og Sverige. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. Totalt blir det ca. 157.000 kroner i året. I tillegg ga flere avdelinger og samarbeidspartnere økonomiske gaver til mødrehjemmet i anledning Ledernes 100-årsjubileum. Ledernes avdeling Stord og Ledernes avdeling Grenland har gitt kr. 10.000 hver. I tillegg har funksjonærkonferansen i Kværner over syv år på rad bevilget totalt kr. 325.000. Årsmøtet i Ledernes avdeling Oslo har vedtatt at 2 kr av hvert medlems månedlige kontingent i avdelingen skal gå til Abrigo.

Det er tunge historier de unge mødrene bærer på. I dag huser mødrehjemmet 34 barnemødre og et førtitalls barn. Mange av mødrene er selv barn, knapt tenåringer, og har aldri hatt en lykkelig barndom. Felles for alle er lidelse, mangel på kjærlighet, prostitusjon, misbruk og vold. For første gang i sine unge liv møter de krav, forståelse og trygghet. De øyner håp om en fremtid for seg og barna.

Marcele (28) og barna Gabriele og Vitoria har fått en ny start på Abrigo.
Marcele (28) og barna Gabriele og Vitoria har fått en ny start på Abrigo.

Den svenske presten Stefan Martinsson har siden 1987 bygget opp mødrehjemmet stein for stein. Og når Stein Bredal i sin tid ble kjent med arbeidet engasjerte han seg kraftig. Bredal var styremedlem i Equinor, og sørget for at selskapet ga et viktig bidrag til byggingen av Abrigos hovedbygg.

Hjelpeapparat

Målet med mødrehjemmet Abrigo er å bygge opp et hjelpeapparat som gir vordende mødre et trygt tilbud under svangerskap og fødsel. Senere hjelpes det med utdanning og bolig til moren, som vanligvis etter åtte måneder er i stand til å flytte ut og ta vare på seg selv og barnet. Slik hindres barn i å vokse opp som gatebarn. Gatebarn vokser nemlig ikke opp de dør før de blir voksne. Mødrehjemmet gir utdanning til mødre, og slik hjelper man også kommende generasjoner. Tanken er at en utdannet mor sørger for at også barna får utdanning. På Abrigo får mødrene akutt hjelp i form av husrom, mat, klær og helsetilbud.

– Kvinnene vi arbeider med får en stor utfordring: De må selv medvirke til en grunnleggende endring av sine liv. Målet er å hjelpe de til selvrespekt, selvtillit og sosial tilpassing. Det skjer gjennom utdanning, som igjen gir mulighet for arbeid slik at de kan forsørge seg selv og sine barn, forteller Martinsson.

Dronning Sonjas utdanningssenter

Sveriges dronning Silvia er mødrehjemmets høye beskytter, og under et besøk av det norske kongeparet overrakte de en gave som har resultert i Dronning Sonjas utdanningssenter. Dette inneholder bibliotek, datasal og studierom.

Ledernes avdelinger støtter Abrigo

I henhold til vedtakene i Ledernes forbundsstyre i august 2010 og Ledernes kongress i september 2010 overførte Lederne i januar 2011 til Abrigo et beløp tilsvarende én kr. pr. yrkesaktive medlem pr. måned – i 2011 totalt kr. 131.580. I januar 2012 ble det overført kr. 136.476, i januar 2013 kr. 142.200, i januar 2014 kr. 147.504, i januar 2015 kr. 151.584, i januar 2016 kr. 153.096, i januar 2017 kr. 152.304, i januar 2018 kr. 153.832, i januar 2019 kr. 153.972, i januar 2020 kr. 156.936 og i januar 2021 kr. 156.132. Dette hentes over eksisterende budsjetter og medfører ikke kontingentøkning. I tillegg har flere avdelinger og samarbeidspartnere valgt å gi gaver:

 • Fotballcupen Solid Cup på Stord valgte i 2018 å støtte Abrigo som sitt humanitære prosjekt. Støtten var på kr. 50 av påmeldingsavgiften fra hvert påmeldte lag.
 • Avdeling Sarpsborg (region Øst), avdeling Fabricom (region Olje og gass), avdeling Stord (region Vest) og avdeling Coop Oppdal Butikklederklubb (region Samvirke) har alle vedtatt å gi én måneds avdelingskontingent til mødrehjemmet.
 • Avdeling Haugaland (region Vest), avdeling Stavanger (region Vest) og arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO vedtok alle å gi gave til Ledernes 100-årsjubileum i form av en økonomisk gave til mødrehjemmet.
 • Ledernes avdeling Stord og avdeling Grenland har gitt kr. 10.000 hver.
 • Ledernes avdeling Oslo bidrar med en fast månedlig støtte til Abrigo.
 • Funksjonærforeningene utenfor LO i Kværner har vedtatt å bevilge totalt kr. 325.000 over syv år på rad siden 2014.
 • Ledernes tidligere bedriftsgruppe i Falken har bidratt med over kr. 51.000.
 • Ledernes avd. Kristiansund har bidratt med kr. 3000.
 • Ledernes bedriftsgruppe ved Nymo har bidratt med kr. 10.000.
 • Ledernes avd. Arendal har bidratt med kr. 10.000.
Barna på Abrigo
Mange av barna på Abrigo har sett og opplevd mye vondt. Trygghet og stabilitet er derfor viktig.

Dette har støtten fra Lederne bidratt til

Gjennom støtten fra Lederne har mødrehjemmet Abrigo kunnet åpne en klinikk som gir psykoterapeutisk hjelp til kvinner og barn fra Rio de Janeiros slumområder. Mange kvinner bærer på vanskelige minner om vold og overgrep. Mange av barna har sett at deres mødre har blitt mishandlet. Resultatet har blitt at de selv tyr til vold i møtet med andre barn, og viser frykt når de møter voksne.

Ansvarlig for virksomheten er psykologen Roberta da Vitoria, og hennes oppgave er å bygge tillit og trygghet.

– Vi har formulert et klart mål for klinikken: Integrering i samfunnet. De mødrene som bor på Abrigo kommer fra marginaliserte miljøer, ofte med ekstrem vold, overgrep og narkotika. De mangler perspektiv og håp for fremtiden, og bærer på en følelse av at deres skjebne er forutbestemt og ikke kan forandres til det bedre. Det overføres til barna, forteller hun.

– Som alt terapeutisk arbeid er veien lang: Det er mange undertrykte minner og følelser som må frem i lyset. Når det gjelder barna er målet å bygge opp tillit. Barn fra voldsomme miljøer kjenner ofte redsel når de møter voksne, og opptrer selv voldsomt i møte med andre barn. De kopierer de voksnes oppførsel. Ettersom de ikke kan sette ord på det de har opplevd får de gjennom lek og tegninger mulighet til å gi uttrykk for sine følelser. Det første smilet eller klemmen fra et barn som til da har dratt seg vekk i redsel og gråt kjennes som en stor glede og fremgang, sier Roberta da Vitoria, som har mye erfaring med å arbeide blant gatenes glemte befolkning.

På vegne av mødrehjemmet Abrigo – hjertelig takk!

Mødrehjemmet Abrigo – 2014

 

 

Publisert i Nytt fra Lederne