Ledelsesbarometeret om ledelse i Coop: Mye jobb og lite ros

01.09.08 Butikksjefer i Coop jobber mye, tjener lite, og klarer aldri helt å ta seg fri fra jobben. Resultatene fra Ledernes ledelsesbarometer som går på ledelse i Coop, kalt Kampen om tiden, viser at det fra sentralt hold kreves stadig mer fra butikksjefer, uten at dette blir kompensert. Hele rapporten kan lastes ned her.

Dato


Last ned rapporten om ledelse i Coop her.
– Det er veldig interessante og klare funn for denne gruppen. Kravene som stilles oppleves som veldig høye, og de spurte sier alle at de sliter mye med tiden. Så langt ser det ut til at denne gruppen jobber mye mer overtid enn andre grupper i Lederne. Hver dag er så strukturert at hvis noe går galt tidlig på dagen forplanter dette seg videre gjennom hele dagen og dagen blir ødelagt. Dette er definitivt en stressfaktor. Butikksjefene føler at de aldri har helt fri fra jobben sin, sier forsker Bitten Nordrik.

Desentralisert
De siste årene har Coop desentralisert ansvar mer og mer. 37,9 % av de spurte svarer at de opplever at driftskravene har blitt innskjerpet det siste året. Dette har ført til en mer hektisk arbeidsdag for butikksjefene, uten at det gjenspeiles i lønn eller tilgjengelige ressurser. Med Beste praksis følger et sett av rutiner som binder opp butikksjefens tid.

– Det er grunn til å følge utviklingen i denne næringen nøye, og jeg stiller spørsmål ved det ledelsen i Coop kaller desentralisering og en rekke flere arbeidskrav, som fører til at arbeidsdagen for butikkansatte øker. Det kan se ut til å være en trend med økt desentralisering blant en rekke yrkesgrupper uten at det blir lagt til rette for med nødvendige ressurser. Desentraliseringen i Coop medfører en lengre arbeidsdag for butikksjefene, og vi ser en klar tendens til at stadig flere arbeidsgrupper får det slik, sier Nordrik.

Dårlig lønn
Til tross for stort ansvar, som ofte medfører personalansvar for flere titalls ansatte og syvsifret omsetning, er de fleste butikksjefer som er intervjuet misfornøyd med lønnen sin. Det kommer også frem at 65,5 prosent av de spurte ofte eller svært ofte jobber overtid, og at dette er nødvendig for å etterleve de kravene som stilles til jobben.

– Personlig er jeg veldig overasket over at grunnlønnen til butikksjefene er så lav som den er. De kommer gjennomsnittlig veldig dårlig ut i forhold til resten av medlemsmassen i Lederne. De uttrykker at det ikke virker som en jobb, men en livsstil, og at mange av de spurte egentlig ikke er klar over hvor mye overtid de egentlig legger i jobben sin, sier Nordrik, som tror at dagens arbeidsmarked gjør at det som har vært Coops konkurransefortrinn i rekruttering av dyktige butikksjefer er i ferd med å svekkes.
– Konseptstyringen gjør Coop likere konkurrentene i forhold til krav. I intervju sier flere butikksjefer at de tror Coops idealistiske driftsgrunnlag er under sterkt press.

Ledernes ledelsesbarometer gjennomføres i Ledernes totale medlemsmasse for første gang i år, og resultatene fra de ulike bransjene offentliggjøres fortløpende gjennom året. Lederbarometeret er utført av forsker Bitten Nordrik ved De Facto. Formålet med forskningsrapporten er å gi Lederne og samfunnet forøvrig større kjennskap til de utfordringene disse yrkesgruppene har, og å reise problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik stilling.

Nøkkelfakta om arbeidssituasjonen til Coops ledere:
    Ca. 60 prosent av butikksjefene oppgir at dagens lønnssystem gjør det vanskelig å rekruttere dyktige medarbeidere.
    Coops butikksjefer jobber mye mer overtid enn andre av Ledernes medlemsgrupper.
    37,9 prosent opplever at driftskravene er blitt innskjerpet det siste året.
    De fleste butikksjefene som er intervjuet er misfornøyd med lønnen, og kommer veldig dårlig ut lønnsmessig sammenlignet med resten av medlemsmassen i Lederne.
    65,5 prosent jobber ofte eller svært ofte overtid.
    25 prosent av Coops ledere har høyskole- eller universitetsutdanning. 58 prosent har utdanning fra videregående skole, 16 prosent kun grunnskole.
    40 prosent av Coops butikksjefer mener dagens lønns- og belønningssystem er lite eller svært lite motiverende.