Lederne avholder historisk ekstraordinær kongress

Torsdag 24. og fredag 25. september samles Ledernes kongressdelegater på Gardermoen til ekstraordinær kongress for å følge opp det historiske kongressvedtaket fra 2019 da en enstemmig kongress vedtok ny struktur for medlemsdemokratiet.

Dato

Forbundsleder Audun Ingvartsen og nestleder Liv Spjeld By ser frem til å møte kongressdelegatene og sammen med sentralstyret legge frem forslagene for veien videre. De som av covid-19-relaterte årsaker ikke kan delta fysisk har fått tilbud om å delta digitalt. Smittevern vil bli hensyntatt etter myndighetenes råd og pålegg.

– Den nye strukturen fra 2019-kongressen betyr mer demokrati, bedre ressursutnyttelse fra 140 til 18 lokale avdelinger og vil sikre et mer helhetlig medlemstilbud, felles digitale løsninger, og ikke minst en organisasjon rigget for fremtiden, sier Ingvartsen og By i en kommentar i forkant av den ekstraordinære kongressen.

Alle kongressdelegater har fått innkalling og et eget hefte som beskriver strategiprosessen fra 2016 til i dag, og planene for de neste årene.

Nestleder Liv Spjeld By og forbundsleder Audun Ingvartsen.

Realisere fordeler og ambisjoner
På den ekstraordinære kongressen begynner arbeidet med å rulle ut nytt medlemsdemokrati. Gammel organisasjon må avvikles, og ny etableres.

– Når nye vedtekter er besluttet og overgangsordninger er på plass, skal vi gjøre alt for å realisere fordeler og ambisjoner for å skape den mest fremoverlente og fremtidsrettede organisasjonen. Vi har et solid fundament for videre arbeid.

– Prosessen frem til vedtaket om nytt medlemsdemokrati har styrket Lederne – medlemmene har stått i fokus og engasjementet er stort. Hjertelig velkommen til ekstraordinær kongress, avslutter Ingvartsen og By.