Lederne tok ansvar på overtid: Kom til enighet i meklingen på sokkeloppgjøret

Etter krevende forhandlinger og mekling hos Riksmekleren 3. juni ble det kl. 04.00 natt til 4. juni 2019 enighet i sokkelforhandlingene mellom Lederne og Norsk olje og gass.

Tekst
Sverre Simen Hov
Dato

Bildet over: F.v. Jan Hodneland (Norsk olje og gass), Edvard Os (Riksmekleren) og Audun Ingvartsen (Lederne).

Forbundsleder Audun Ingvartsen sier i en kommentar at det som nå er kommet på plass er svært viktig.
– Dette betyr at vi har fått en avtale som vi ikke var i nærheten av å få under forhandlingene i Stavanger, understreker han.

Reelle lokale forhandlinger
– Partene fremhever viktigheten av at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger, og Ledernes forhandlingsutvalg forventer at de ulike selskapene lander godt over frontfagsoppgjøret, presiserer Ingvartsen.

Meklingen resulterte blant annet også i en fremtidsrettet lokal særavtale i Equinor og en avtalt enighet om å få på plass det samme i Aker BP, angående kontrollrompersonell som styrer innretninger fra land. I første omgang gjelder dette innretninger der kontrollrommene er flyttet på land, hvorav Martin Linge, Ivar Aasen og Valemon.

To nye utvalgsarbeid mellom Lederne og Norsk olje og gass
Det er i tillegg avtalt to utvalg mellom Lederne og Norsk olje og gass hvor det ene utvalget skal se på strukturen på mellomoppgjørene, og det andre skal se på nye avtaler for blant annet kontrollrom som styrer innretningene på sokkelen fra land. Avtalene som nå er inngått vil bli bragt inn i utvalgsarbeidet.

Under meklingen ble det også oppnådd enighet om følgende:

 • Det foretas i henhold til tariffavtalens pkt. 4A, 2a en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr. 19 700 gjeldende fra 1. juni 2019 tillagt lønnstabellens linje 2, dvs. at tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger. Beløpet inkluderer det sentralt avtalte tillegget.
 • Skift-/nattillegget økes med kr. 3,00 fra kr 73,50 til kr. 76,50 og tillegg ved behov for konferansetid økes med kr. 3,00 pr. time fra kr. 93,50 til kr. 96,50, gjeldende fra 1. juni 2019.
 • Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 50 fra kr. 1975 pr. dag til kr. 2025 pr. dag.

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. I år som i fjor var det kun Lederne som hadde streikerett, og var derfor eneste organisasjon som hadde mulighet å bruke Riksmekleren. Lederne har om lag 1000 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalen. Mekler var Edvard Os.

Spørsmål?
Har du spørsmål rundt forhandlingene og meklingen, kontakt Ledernes forhandlingsutvalg:

 • Audun Arne Ingvartsen (forbundsleder Lederne)
 • Liv Spjeld By (nestleder Lederne)
 • Dana Omer (ConocoPhillips)
 • Hilde Kristin Brevik (Aker BP)
 • Per Helge Ødegård (Equinor)
 • Terje Herland (Equinor)
 • Hans Fjære Øvrum (Equinor)
 • Karina Kvam Bjørvik (Equinor)
 • Marte Gundersen (Equinor)
 • Trond Myklebust (Neptune Energy)
 • Olav Roksvaag (Okea)