Ledernes Kongress 2018

Ledernes kongress: Pensjon fra første krone er en god idé

Ledernes kongress 2018 vedtok enstemmig et resolusjonsforslag fra Ledernes avd. Oslo om pensjon fra første krone. Her kan du lese hele resolusjonen.

Dato

Pensjon er lønn. Det arbeidet en legger ned i sitt daglige virke danner grunnlaget for hvor mye en vil få utbetalt når en går av med pensjon. Organisasjonen Lederne mener all lønn skal være pensjonsgivende.

De fleste tenker ikke på pensjon før det er for sent. Ei heller er det grunn til å tro at bevisstheten rundt de mange unntak i dagens pensjonssystem er spesielt høy.

Stadig flere sparer til egen pensjon. I 2018 satte 22 prosent av unge mellom 18 og 29 år, og 37 prosent av de mellom 30 og 40 år, av til fremtidens utgifter. Dette er en dobling på bare de 5 siste årene, og er en positiv utvikling. Men hullene i pensjonssystemet består.

Vi lever i en tid der arbeidslivet blir stadig mer fleksibelt og for en del mer uforutsigbart. Trygghet som arbeidstager er et ettertraktet gode. Men både økt mobilitet og et mer fleksibelt arbeidsliv krever en opprydding i pensjonssystemet.

Som midlertidig ansatt under et år hos samme arbeidsgiver i privat sektor får du ikke med deg arbeidsgivers pensjonssparing når du bytter arbeidsgiver. Likeså vil det med de nye reglene i offentlig sektor kreves minst 2 år til sammen før du har krav på oppsatt pensjon.

Jobber du i en stilling som er 20 prosent eller mindre har du ikke krav på pensjon. Og det hjelper heller ikke om du har flere deltidsstillinger. Dette går spesielt ut over kvinner fremfor menn.

I ordningen obligatorisk tjenestepensjon starter ikke pensjonsopptjening for rundt en million arbeidstakere i privat sektor før ved grunnbeløpet i folketrygden (kr. 96 883 i 2018).

Lederne krever opprydding og forenkling av pensjonssystemet. Grunnprinsippet er enkelt; all lønn skal være pensjonsgivende. Fra første krone, fra første dag, uansett kontraktslengde og stillingsandel.