Gutt fra barnehjem fra Abrigo

En påskehilsen fra tøffe realiteter ved mødrehjemmet Abrigo i Brasil

Hvert medlem av Lederne bidrar til at mødrehjemmet Abrigo ved Rio de Janeiro i Brasil kan hjelpe unge mødre fra tøffe kår til å ta lederskap i egne liv, og slik forandre både deres egen og barnas fremtid. Støtten trengs, for det er et stadig røffere nabolag Abrigo befinner seg i. Bruk påskehøytiden til å lese historien om hvordan fotball-VM og sommer-OL i Brasil påvirket Abrigo og hvor mye den kontinuerlige støtten fra Norge betyr for enkeltliv i Brasil!

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
Carlos Eduardo Holz
Dato
Kalle Larsson var til stede på Ledernes landsmøte i 2016.

– Vi på Abrigo vil rette en varm takk til alle i Lederne for alle bidragene til oss. Det er fantastisk med den stadig økende støtten fra Ledernes medlemmer. Det er oppmuntrende og gir energi i det daglige arbeidet på Abrigo, sier Kalle Larsson som jobber for Abrigo.

Støtten fra Lederne har mer enn fordoblet seg på fem år, ikke minst takket være lokale avdelinger og samarbeidspartnere som gir sjenerøse gaver og oppmuntrer andre til å gjøre det samme. Mødrehjemmet Abrigo oppleves både av tilreisende og lokalbefolkningen i byen Itaboraí øst for Rio de Janeiro som en oase – en verden av ro og harmoni med små barn i lek og deres mødre i utdanning. De tragiske livshistoriene lurer imidlertid alltid i bakgrunnen. Her får alle nødvendig fødselshjelp og bistand fra leger, psykologer, pedagoger og prester.

Gjennom 30 år har Abrigo gitt mødre trygghet, bistand og forutsetning for å starte et nytt liv utenfor Abrigo, ofte etter å ha kuttet bånd til både familie og venner. I mens får barna muligheten til utvikling i barnehage og førskole. Her skapes håp for Brasils fremtid, men nå trengs støtten fra Norge mer enn noensinne. Paradoksalt nok mye på grunn av opprydningen i Rio de Janeiro i forbindelse med at byen fikk sommer-OL og fotball-VM med kun to års mellomrom.

Opprydningen i Rio ga mer vold rundt Abrigo

I forbindelse med fotball-VM og sommer-OL ble det påbegynt et omfattende arbeid for å øke sikkerheten i byen. Nå når verdens øyne ble vendt mot Rio ville man vise seg fra sin beste side. Fokus ble rettet mot byens sørlige deler, der de fleste turister havner og der de mest velstående bor.

I delstaten Rio de Janeiro finnes 1000 slumforsteder, såkalte favelas, der ca en tredel av byens befolkning bor. Rio har hatt sine favelas i over 100 år og det har skapt en kompleks virkelighet. På den ene siden er dette arbeidernabolag der en stor del av befolkningen bor, men på den andre siden råder en tøff virkelighet der kriminelle gjenger, både narkotikagjenger og militser, kriger mot hverandre, mot politiet og mot staten. Derfor besluttet staten, motivert av VM og OL, at den ville ta over kontrollen. Etter å først å ha gått inn med militær støtte satte man inn såkalte pasifiseringsstyrker – spesialutdannet politi.

Resultatet ble svært blandet. I noen mindre slumforsteder har politiet lykkes med å holde kontrollen. Den største effekten er imidlertid at mange narkotikalangere flyttet øst over bukten, via den 15 km lange Niteroí-broen, over til forstedene Niteroí, São Gonçalo og Itaboraí der Abrigo ligger. I disse forstedene fantes det allerede mindre gjenger, men de var ikke i nærheten av like organisert som gjengene fra det sentrale Rio. Det førte til voldsomme konfrontasjoner, og de siste årene har volden rundt Abrigo eskalert. Politiet møter volden med en like meningsløs vold.

Bare det siste halvåret er nær 10 personer med tilknytning til Abrigo drept – familiefedre og arbeidere, små barn og tenåringer. Volden rammer nådeløst og skaper fortvilelse og sorg.

Bare det siste halvåret er nær 10 personer med tilknytning til Abrigo drept – familiefedre og arbeidere, små barn og tenåringer. Volden rammer nådeløst og skaper fortvilelse og sorg. Det gir Abrigo nye utfordringer som ikke kun gjelder sikkerhet. Målet er fortsatt å skape trygghet og fremtidshåp, men også å hjelpe til med å bearbeide sorgen over en savnet sønn, datter eller partner.

Prosjekt ”Fremtidsguttene” – nytt håp!

Dette er også en av grunnene til at Abrigo, blant annet med støtte fra Lederne, har valgt å utvide den psykologiske bistanden de tilbyr. Gjennom prosjektet ”Meninos do Futuro”, ”Fremtidsguttene”, arbeides det med tenåringsgutter fra slumforstedene rundt Abrigo for å gi et alternativ til narkotikagjengenes vold og likegyldighet. I gruppen diskuteres samfunnsspørsmål som fatiigdom, rasisme og likestilling, samtidig som guttene studerer sammen. Flere av guttene har allerede kommet inn på et av delstatens beste universitet som de eneste i sitt årskull på skolen og i sitt boområde som klarte det. Raskt har guttene blitt et eksempel for andre – kan de så kan jeg!

– Med Ledernes hjelp kan vi fortsette vårt arbeid, og vi kan forsterke vår innsats for å hjelpe mødre og barn på flukt fra slumforstedenes og gatenes brutale vold. Vi ønsker å rette en varm takk til alle enkeltmedlemmer i Lederne som støtter med månedsgaver og årlige gaver. Det blir viktige bidrag når så mange gjør det, understreker Kalle Larsson.

Oasen Abrigo er avhengig av trofasthet

Mange gir individuelle bidrag. I tillegg bidrar alle Ledernes yrkesaktive medlemmer over kontingenten med én krone pr. måned.

– Den trofaste og regelmessige støtten betyr mye for oss. Den innebærer at vi kan jobbe langsiktig, og hjelper oss med å bygge opp en virksomhet basert på trygghet. Det er avgjørende for vårt arbeid. Vi vil tilby trygghet for kvinnene og deres barn som kommer til oss fra vold og fattigdom. Slik kan vi veilede de til en tryggere fremtid, forteller Larsson.

– Den trofaste støtten betyr også at vi betre kan planlegge vår virksomhet og gi tryggere ansettelsesforhold til våre ansatte. Trygge ansettelser er en forutsetning for å kunne trives og gjøre en god jobb. Mange av våre ansatte forsørger sine familier via sitt arbeid på Abrigo. Langtidsplanlegging gjør også at virksomheten kan holde en høy kvalitet og varig forandre livene til unge mødre og deres barn fra den harde hverdagen på Rio de Janeiros gater og slumforsteder.

– Vi er overbevist om at vi på grasrotnivå forandrer det brasilianske samfunnet. Takk for at dere er med oss i vårt arbeide, avslutter Kalle Larsson til alle Ledernes medlemmer og samarbeidspartnere!

Du kan bidra!

  • Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329. Merk gjerne innbetalingen med tilknytningen til Lederne.
  • Ved spørsmål om Abrigo, kontakt marked@lederne.no.
  • Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren om Abrigo som Lederne har produsert.
  • For ytterligere info, se www.abrigo.se