Minneord over Jan-Rune Gabrielsen

Det var med stor sorg vi mottok den triste beskjeden om at Jan-Rune Gabrielsen har gått bort så altfor tidlig, kun 49 år gammel. Tapet smerter. Men minnene fra et liv levd av en helstøpt mann varmer. Jan-Rune berørte og påvirket mange med sin rolige, lune, blide og omtenksomme væremåte. Han var en Leder med stor ”L” – en person man lett fikk tillit til og ble glad i.

Dato

Jan-Rune jobbet i en årrekke som butikksjef og stormarkedssjef for flere butikker samt som driftssjef i samvirkelaget som nå heter Coop Nordland. Jan-Rune tok alltid ansvar. Han var aldri redd for å ta initiativ og lede de han hadde rundt seg i en gjennomtenkt og målbevisst retning. Jan-Rune spredte trygghet og ro, og fikk mye tiltro i alle de posisjonene han besatte. Hans grundighet, gode diplomatiske evner og ekstreme løsningsorientering satte spor.

I organisasjonen Lederne, og tidligere i Forbrukersamvirkets Lederforbund (FLF) som ble innlemmet i Lederne i 2007 og der Jan-Rune meldte seg inn i 2002, var han stadig etterspurt og ønsket i ulike tillitsverv. Han ledet blant annet lenge butikklederklubben i det lokale samvirkelaget i Bodø og omegn, deltok i sentrale forhandlingsutvalg mellom FLF og arbeidsgiverorganisasjonen SAMFO og var aktiv delegat på mange kongresser. Jan-Rune var også en uvurderlig bidragsyter i arbeidet med å sikre en smidig innlemmelse av FLF i Lederne, og fikk hedersmerket i gull for sin innsats.

Hele tiden preget han diskusjonene han deltok i med kloke refleksjoner. Han var en pådriver for at butikksjefene i Coop skulle melde seg ut av LO og inn i en lederorganisasjon, fordi han hadde klare meninger om at det var best for lederne og fordi han så at også ledere har behov for trygghet og noen i ryggen når det røyner på.

De siste årene valgte Jan-Rune å fortsette sin yrkeskarriere med personalledelse utenfor Coop, og det er ikke lenge siden han ble ansatt som HR-direktør på Andøya Space Center.

Men viktigst for han var familien. Jan-Rune overleves av to barn og hans kjære Elisabeth. Våre tanker går til dere i den bunnløse sorgen dere nå står i. Vit at vi er mange som sørger med dere.

Vi som fikk samarbeide med Jan-Rune er takknemlig for impulsene og sporene han etterlot seg. Han beriket våre liv og sine omgivelser, og det er med stor respekt og takknemlighet vi lyser fred over hans minne. Hvil i fred, kjære Jan-Rune.

På vegne av mange i Lederne,
Sverre Simen Hov, Hege Wold og Susanne Slaatsveen

Publisert i Varehandel