Nexans Rognan bygger ut infrastrukturen i hele verden

Industrikonsernet Nexans er på verdensbasis en av de største kabelprodusentene i verden. Den ene av fabrikkene har holdt til på Rognan i Saltdal kommune siden 1972, og vi møter et engasjert Lederne-medlem i fabrikklokalene til hjørnesteinsbedriften.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Saltenposten / Trond Jakobsen
Dato

Nexans er leverandør av rekke typer av kabler i Norge og verden for øvrig. Selskapet startet opp under navnet Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker A/S i 1915, endret eier og navn til Standard Telefon- og Kabelfabrikk A/S i 1934, og har siden 1972 spesialisert seg ytterligere innen kommunikasjonskabler. Det franske teknologiselskapet Alcatel tok over driften i 1987, til de skilte ut kabelvirksomheten i et separat selskap som ble hetende Nexans fra 2000 til idag. Nexans eier fabrikken i Rognan, og fire andre spredt rundt i Norge.

Ruben Stemland er hovedtillitsvalgt for 13 Lederne-medlemmer i Nexans i Rognan.

Lederne møter Ruben Stemland, som har ansvar for all transport knyttet til anlegget, både utsending av kabler og tromler og logistikken rundt avfallsprodukter. Han er også hovedtillitsvalgt for Ledernes 13 medlemmer på Nexans Rognan.

– Jeg må jo først gjøre oppmerksom på at det aller meste av avfall og overskuddsmateriell går til gjenvinning i en eller annen form, sier Stemland.

Bredt utvalg

Bruksområdene for Nexans-kabler er enormt bredt, og strekker seg fra kabler brukt i avanserte infrastrukturer, slik som tele- og datakommunikasjon, elektrisitet og varme.

På Rognan er selve fabrikklokalet på ca. 18 000 m2, og i tillegg til et stort uteområde for lagring og hvor man kveiler opp lange kabler.

– Vi føler noen ganger at vi bygger ut infrastrukturen og forbedrer kommunikasjonsmuligheten i hele verden, sier Stemland.

Stemland snakker om kraft-, installasjons-, og fiberoptiske kabler både til lands, sjø og offshore. Nexans Rognan sysselsetter mer enn 200 personer, og Nexans Norge totalt ca. 1500 ansatte.

Nexansfabrikken ligger ca. 3 km fra lastekaia, og de lengste kablene blir fraktet via en tunnel, og lastes deretter direkte inn i transportskip.

– Større lengder av kabler som ikke går på tromler som kan lastes på trailere, blir kveilet opp i enorme kabelsiloer ved fabrikken, før de trekkes gjennom en underjordisk kabelbane på 2,9 km ned til havna og rett i store lasteskip, forteller Stemland.

Fra Kamerun til Brasil

I stålrør på ca. 5,6 mm i diameter, og som blir formet fra en remseform, kan man legge inn 96 fiberrør, og hver enkelt fiber har kapasitet til 4 telefonsamtaler i sekundet. Så legger man inn det antall stålrør i den kabelstørrelsen kunden ønsker.

Nexans Rognan har bl.a. produsert en kraftig kabel for strekket mellom Kamerun og Brasil, over Atlanterhavet. Kabellengden er på over 6 000 km – det tilsvarer Tromsø-Roma tur-retur i luftlinje.

– Nedgangen i oljekrisen i 2016 resulterte i negative konsekvenser i vår bransje, men i stedet for å permittere, var vår ledelse framsynt og satset på å bruke overskuddskapasitet blant de ansatte til å fornye og forbedre infrastrukturen på fabrikken for en framtidig vekst i produksjonen. De ansatte som ikke deltok i dette arbeidet, ble sendt på kurs og andre kompetansehevende tiltak. Det er vi meget fornøyd med, avslutter Ruben Stemland.

Publisert i Nytt fra Lederne, Troms