Lederne i Arendal og på Nymo gir kr. 10.000 hver til mødrehjemmet Abrigo i Brasil

Årsmøtene til Ledernes avdeling Arendal og bedriftsgruppe ved Nymo har bestemt seg for å gi kr. 10.000 hver til mødrehjemmet Abrigo i Brasil, Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt. Her hjelpes unge brasilianske mødre til å ta lederskap i egne liv, og dermed gi sine barn en bedre start på sine liv enn de selv fikk.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Deltakerne på årsmøtene mente dette var en god møte å bruke noe av pengene på og ønsket derfor å bidra litt ekstra.

– Vi ønsker å være med å bidra til mennesker som trenger hjelp. Jeg oppfordrer andre avdelinger til å gjøre det samme, for dette er et prosjekt det gir mening å bidra til, ble det sagt på årsmøtene.

Pengene fra avdeling Arendal og bedriftsgruppen hos Nymo vil blant annet gå til tryggere og mer forutsigbar daglig drift, samt et økt og bedre tilbud ved mødrehjemmet.

Endrer liv på grasrotplan
Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. Målet med mødrehjemmet Abrigo er å bygge opp et hjelpeapparat som gir vordende mødre et trygt tilbud under svangerskap og fødsel. Senere hjelpes det med utdanning og bolig til moren, som vanligvis etter åtte måneder er i stand til å flytte ut og ta vare på seg selv og barnet. Slik hindres barn i å vokse opp som gatebarn.

Etter over 25 års drift besøker titt og ofte barn av tidligere mødre som har vært på Abrigo mødrehjemmet.

Lederne største bidragsyter
– Dette vil være til stor hjelp for at unge mødre og deres barn, som har vokst opp i mer vold, dopmisbruk og mishandling enn de fleste av oss kan forestille seg, kan få enda bedre hjelp til å komme over traumene og starte nye liv, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov som er prosjektleder for Abrigo i Lederne.

– Det gledelige er å se at disse barna har fått seg utdanning, jobb og et liv utenfor volden og fattigdommen som deres unge mødre opplevde. Abrigo bidrar til å endre Brasil på grasrotnivå, og Ledernes medlemmer er viktige for å få det til siden vi er den største enkeltstående bidragsyteren.

– På vegne av Lederne og mødrehjemmet Abrigo vil jeg gjerne si hjertelig takk for de store gavene fra avdeling Arendal og bedriftsgruppen på Nymo, avslutter Hov.

For å unngå å bli innblandet i korrupsjon drives mødrehjemmet uten økonomisk støtte fra brasilianske myndigheter og bedrifter. Man er derfor helt avhengig av private donasjoner, særlig fra aktører i Norge og Sverige. Én krone av den månedlige kontingenten til hvert yrkesaktive medlem av Lederne går til mødrehjemmet utenfor Rio de Janeiro. Totalt blir det ca. 152.000 kroner i året. I tillegg har flere avdelinger, bedriftsgrupper og samarbeidspartnere gitt økonomiske bidrag til mødrehjemmet.

Lyst til å bidra?

  • www.lederne.no/abrigo ligger en presentasjonsfilm og en informasjonsbrosjyre om mødrehjemmet Abrigo og mer info.
  • Gaver går uavkortet til Abrigo og kan settes inn på norsk konto 9750.06.25329. Merk gjerne innbetalingen med tilknytningen til Lederne.
  • Ved spørsmål om Abrigo, kontakt marked@lederne.no
  • For mer info, se www.abrigo.se.
Publisert i Nytt fra Lederne