Folk som har det travelt.
Arbeidernes dag - 1. mai:

«Ok til hjemmekontor, men ikke på fredag…»

Tillit, utfordringer og 1. mai for mellomledere.

Tekst
Audun Ingvartsen
Foto
Adobe Stock / Håkon Holo Dagestad
Dato

Siden 1891 har 1. mai vært arbeidernes internasjonale kampdag, en dag arbeidere har brukt til å fremme rettigheter over hele verden. Det gjennomregulerte arbeidsmarkedet vi har i Norge med rettigheter knyttet til lønn, arbeidstid, ferie, sikkerhet på arbeidsplassen, og mye mer, er i stor grad resultatet av en sterk og organisert arbeiderbevegelse.

Utfordrende mellomstilling

Fremveksten av alle disse rettighetene hviler på et ønsket samarbeid mellom de ulike partene – arbeidstakere og arbeidsgivere. Trepartssamarbeidet har gitt Norge et trygt, effektivt og forutsigbart arbeidsliv, hvor staten tar ulike roller som arbeidsgivere og arbeidstakere alene ikke kan inneha. Sammenlignet med andre deler av verden er Norge et godt land å være både arbeidstaker og arbeidsgiver i.

Ledernes mange medlemmer har siden vår oppstart i 1910 stått i utfordrende mellomstillinger. De mange utfordringene knyttet til mellomlederrollen opptar stadig våre medlemmer. Balansegangen mellom å lede og bli ledet, det å gjennomføre overordnede beslutninger, og samtidig ha med de ansatte på laget, utfordrer våre medlemmer i arbeidshverdagen.

Et spørsmål om tillit

Ett av flere temaer Lederne ønsker å løfte gjennom 2022 er spørsmålet om tillit. Mellomledere er ofte alene om sine beslutninger, de er ansvarlig for mange medarbeidere og for virksomhetens resultater. De skal også innføre og videreformidle upopulære beslutninger tatt langt unna og andre steder i store bedrifter. For å kunne gjøre en god og effektiv jobb med omfattende krav og tidvis motstridene oppfatninger, er mellomlederne avhengige av tillit fra både sin ledelse og dem de selv skal lede.

Etter høyst nødvendig og ønsket bruk under av hjemmekontor under pandemien har våre medlemmer ved flere anledninger denne våren meldt om mindre tillitsfulle begrensinger. Utsagnet «Ok til hjemmekontor, men ikke på fredag», er bare et eksempel på uklok kommunikasjon til tillitspersoner i en hardt presset hverdag.

I 2022 jobber regjeringen med å innføre en tillitsreform der kontroll skal erstattes av tillit. Tillit til at ansatte, ledere og virksomheter selv er i stand til å ta kloke beslutninger som skaper effektive arbeidsprosesser og gode resultater på egne vegne. Det tror Lederne er en klok vei å gå. Noen prosesser trenger kontroll, men alle er avhengige av tillit for å vokse og ta selvstendig ansvar for resultater og medarbeidere.

Arbeidstid og lønn

Våre medlemmer spør seg ofte om belastningen med høye krav til resultater, press fra både fra øverste ledelse og de man leder, er verdt den ekstra belønningen man får. Er man unntatt overtidsbestemmelser, men jobber «døgnet rundt» og fyller ordinære vaktplaner i for eksempel i en butikk, dukker det raskt opp spørsmål om lønnen er rett. Hvis tilliten til å selv bestemme når man som mellomleder har behov for å jobbe hjemmefra mangler, kan følelsen av manglende tillit raskt skade nødvendige samarbeidsrelasjoner.

Man kan ikke både være ansvarlig for å organisere arbeidet mest mulig effektivt på en arbeidsplass, men spørre om lov hvis det inkluderer fleksible tilpasninger til arbeidsoppgaver eller hjemmesituasjon. Hvilket handlingsrom man faktisk får av arbeidsgiver vil i stor grad styre hvor stort eierskap man til sist har for virksomhetens resultater. Begrenset tillit gir begrenset eierskap og involvering.

Felles arenaer

Det mange opplever på en dag som 1. mai er følelsen av å tilhøre en gruppe med felles opplevelse av utfordringer og en kollektiv kamp for arbeiderrettigheter. Ofte står våre medlemmer mer alene både i hverdagen og på en dag som denne. Derfor tror Lederne på vårt mandat som en arbeidstakerorganisasjon for ledere, fagspesialister og betrodde ansatte i privat og offentlig sektor. Vi kan tilby tryggheten og fellesskapet mange ledere trenger for å gjøre en god jobb. Vi skaper felles arenaer der læring og erfaringsutveksling kan bidra til vekst og styrke.
Våre medlemmer tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille hverandre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. De er rollemodeller for andre – også på 1. mai.

Gratulerer med dagen!

Hilsen Audun Ingvartsen

 

Heidi Vargeid, virksomhetsleder i Virksomhet Nord

Heidi Vargeid, virksomhetsleder i Virksomhet Nord, Moss kommune

«Hos Lederne får jeg, som mellomleder, tilgang til et nettverk av andre ledere fra ulike bransjer. Her henter jeg mye lederstøtte og får økt min kompetanse gjennom Ledernes gode kurstilbud!»

https://www.moss.kommune.no/organisasjon-og-administrasjon/organisasjonskart/kommunalomrade-helse-og-mestring/enhet-hjemmetjenester/virksomhet-nord/

Tom Erik Pedersen, veileder i Frem i Bodø

Tom Erik Pedersen, veileder i Frem i Bodø

«Det føles trygt som tillitsvalgt å ha en fagforening i ryggen når en jobber i en bransje der mye av virksomheten er basert på anbud. Veien fra jubel for å vinne anbud, til bortfall av oppdrag og nedbemanning er kort»

https://frembodo.no/

Trude Arlen Horne.

Trude Arlen Horne, styrer i privat barnehage

«Som leiar i barnehagesektoren er ei av mine roller å balansere mellom detaljstyring og la medarbeidarane utvikle autonomitet samstundes som dei utfører jobben. Det å gje dei tilsette denne tilliten er for meg viktig, og det gjev ein indre driv i organisasjonen. Vi deler raust og vi inkluderer kvarandre samstundes som vi bygger oss sterkare som personalgruppe. Det vil likevel være informasjon og utfordringar eg ikkje kan dele med dei tilsette, da er vegen min kort til rettleiing og råd hos Lederne, min fagorganisasjon.»

https://www.prestebakken.no/eigarstyre-og-su/

Publisert i Nytt fra Lederne