Økt konkurranse i norsk luftfart – til hvilken pris?

Vi kan få en bredere konkurranse i norsk luftfart «wizz» vi vil. Vil vi det, og til hvilken pris? Ansatte som nektes å organisere seg i en arbeidstakerorganisasjon? Flyselskap som håndplukker et lite knippe lønnsomme destinasjoner og ruter med stor etterspørsel?

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Wizz Air.com
Illustrasjon
Wizz Air.com
Dato

Flyselskapet Wizz Air, som har sin bakgrunn i Ungarn, lanserte for få dager siden at de ville starte med flyvninger på spesielt utvalgte, norske innenriksruter. De har en tid hatt direkteruter mellom norske lufthavner og flere utenlandske destinasjoner, så mange kjenner nok til Wizz Air fra før.

Samme dag lanserte en del nordmenn, noen med bakgrunn fra Norwegian, tanken om et nytt norsk flyselskap med trafikk også på norsk innenriks.

Ruter og destinasjoner

Wizz Airs toppsjef József Váradi er klar og tydelig om ruter og destinasjoner.

Jószsef Váradi, toppsjef i Wizz Air

– Vi skal fly til Bergen, Trondheim og Tromsø, og vi vil innta en viktigere posisjon i det norske markedet med dagens nye ruter, sier han i en uttalelse til Nettavisen.

Thomas Ramdahl, en av initiativtakerne til det norske alternativet er mindre konkret.

– Vi skal fly til steder og tider med høy etterspørsel, og skal være et ansvarlig transportalternativ der tog, buss og bil ikke strekker til, sier han i en pressemelding.

Det ser ikke ut som litt mindre lufthavner som for eksempel Alta, Kirkenes, Bodø, Ålesund eller Kristiansand skal få anløp av disse selskapene. Kan det bety at heller ikke SAS eller Norwegian vil påta seg samfunnsansvaret med å anløpe disse stedene?

Sentrale og regionale politikere og myndigheter må nå kjenne sin besøkelsestid og sette seg inn hva konsekvensene av en slik utvikling vil bli. En konkurranse på norsk innenriks med fire operatører vil i en periode koste samfunnet dyrt når staten må betale ytterligere for å opprettholde en tilfredsstillende infrastruktur på de steder ingen vil fly frivillig på.

Organiserte arbeidstakere

Om det er et pluss med det norske alternativet, så er det at de i hvert fall lover å bruke ansatte på norske kollektivavtaler og ha ryddige ansettelsesforhold.

Toppsjefen i Wizz Air derimot, hevder at de ikke utnytter ansatte, og at de i startfasen vil måtte benytte det personalet de allerede har.
Hvis det skulle bli aktuelt å ansette i Norge, så avviser han konsekvent at det vil være aktuelt å inngå tariffavtaler med fagforeninger her.

– Nei, det er ikke planen. Vi er et flyselskap uten fagforeninger, sa toppsjef i Wizz Air, József Váradi, ifølge e24.no.

Lederne har tidligere advart mot at mindre seriøse aktører vil utnytte usikkerheten i luftfartsmarkedet, hvis eventuelle garantiordninger ikke er på plass eller er utilstrekkelige og ikke gir trygghet.

Lasse Holm, hovedtillitsvalgt for Lederne i Norwegian.

– Wizz Air har etter vår oppfatning tjent gode penger ved å utnytte sine ansatte gjennom lave lønninger, manglende rettigheter og forbud mot å organisere seg i arbeidstakerorganisasjoner, hevder Ledernes hovedtillitsvalgt i Norwegian, Lasse Holm.

I tillegg til at norsk luftfarts infrastruktur kan bli dramatisk endret for lang tid, så vil etableringen av Wizz Air på enkeltruter i Norge også få negative konsekvenser på flere andre forhold. Flere arbeidstakerorganisasjoner har allerede uttalt seg om saken.

– Norsk arbeidsliv, med den norske arbeidslivsmodell og trepartssamarbeidet, vil gjennomgå merkbare og negative konsekvenser på kort og lang sikt. Dette er forløperen på at norsk arbeidsliv innen luftfart inklusive alle leverandørtjenester i bransjen, vil kunne oppleve det mange kaller for brutalisering av arbeidslivet, sier Lasse Holm.

Lederne sentralt har hatt et sterkt engasjement overfor finans- og samferdselsdepartementene for å løse de økonomiske problemene i norsk luftfart i disse koronatider. Forbundsledelsen ønsker også å markere at det nå er tiden for regjerings- og stortingspolitikere å markere sin holdning.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne stiller spørsmålet om vi ønsker mer konkurranse fra tvilsomme aktører med stor risiko for mange negative konsekvenser framfor å støtte de seriøse aktørene som har tatt samfunnsansvar.

– Hvis det skulle bli en realitet at Wizz Air skal operere på innenlandsmarkedet, anser vi det som en selvfølge at de ansatte skal ha tariffavtaler. Hvis dette ikke er tilfelle vil Lederne arbeide aktivt for en boikott av selskapet. Ganske snart ønsker vi å få se noen voksne politikere komme på banen, krever forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne.