Pensjonister får bedre vilkår

Ottar Torflåt-Vannberg er pensjonist, og mangeårig delegat og medlem av Lederne. Han er en av dem som har jobbet for at pensjonist-fordelene i Lederne nå har blitt utvidet fra og med 2021.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock / Privat
Dato

Lederne har fra og med i år utvidet medlemsfordelene til pensjonister, slik at denne gruppen nå kan nyte godt av alle de samme fordelene som vanlige medlemmer. Fra før av har medlemmer som har passert 67 år måttet gi avkall på enkelte medlemsfordeler, men samtidig fått et gratis medlemskap.

Ottar Torflåt-Vannberg

– Jeg var en av dem som jobbet for at vi har fått dette til, og jeg synes det er veldig positivt at pensjonister nå har muligheten til å være fullverdige medlemmer fremover, med totaliteten av fordeler og den tryggheten som jeg er vant med å ha, sier Torflåt-Vannberg.

Ottar har vært medlem siden 1987, delegat i en årrekke, og sitter i tillegg som representant for Lederne i arbeidsretten. Det mangeårige medlemmet ønsker seg flere medlemmer, og forklarer at en viktig del av dette arbeidet innebærer at alle medlemmer er aktive og bidragsytende på dette området.

– Aktive medlemmer som er med og bidrar til økt synlighet og engasjement for Ledernes interesser har mye å si for fremtiden til organisasjonen vår.

At noen pensjonister stiller seg kritiske til å betale for å ha tilgang til alle medlemsfordelene er i utgangspunktet forståelig, ifølge Ottar, men synes det likevel er viktig å påpeke at de ekstra tjenestene man nå får tilgang til er verdt 50 kroner i måneden. Han mener også at det å være sidestilt med vanlige medlemmer har en aktiviserende effekt.

– Jeg føler faktisk en sterkere forankring til organisasjonen, og er litt mer «på» ved å være med som fullverdig medlem. Det bidrar til at jeg anser meg selv som et mer aktivt medlem, sier Torflåt-Vannberg.

Nestleder Liv Spjeld By kommenterer saken slik;

Her ser du nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.
Nestleder i Lederne, Liv Spjeld By.

– På vegne av våre aktive pensjonister som har etterlyst et fullverdig medlemskap etter arbeidslivet, så er vi veldig glade for å tilby dette nå. Vi ønsker dem hjertelig velkommen inn i de nye avdelingene våre som nå blir opprettet, og til å ta del i de aller fleste aktivitetene som vil tilbys utover året.