Regjeringen med rapport om styrket organisasjonsgrad

Rett etter at Ledernes kongress enstemmig vedtok resolusjonen "Lavere organisasjonsgrad truer velferdsstaten" la regjeringen frem en rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe med innspill til tiltak for å styrke organisasjonsgraden i arbeidslivet.

Dato

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tok opp temaet på et møte 15. juni.

– Hvordan vi skal sikre høy oppslutning om organisasjonene i arbeidslivet og utbredning av tariffavtaler er et tema som står høyt på dagsordenen for Stortinget, for partene i arbeidslivet og for regjeringen. Vi har alle en felles interesse av å fremme et organisert arbeidsliv. Det er en styrke for Norge og verdiskapingen at vi har høy oppslutning om fagorganisering og tariffavtaler, sa Røe Isaksen.

I rapporten legges det særlig vekt på tiltak for å styrke kunnskapen om det organiserte arbeidslivet i skolen, ovenfor utenlandske arbeidstakere og i bransjer som har få organiserte arbeidstakere og virksomheter.

Publisert i Nytt fra Lederne