Sokkelstreiken avsluttet – Lederne vant fram hos Riksmekleren

- Vi er glade for at vi nådde fram med våre viktigste krav for medlemmene i olje og gass hos Riksmekleren i dag. Sokkelstreiken avsluttes dermed umiddelbart, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

Tekst
Ingunn Larsen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Lederne har vært i streik i ti dager etter harde forhandlinger som ikke nådde fram hos motparten Norsk olje og gass i NHO.

Sikret viktige prinsipper for fremtidige oppgjør
Ingvartsen er fornøyd med at de til slutt fikk en avtale som gjør at Ledernes medlemmer som arbeider i kontrollrom på land, skal behandles likt som medlemmer fra andre forbund.

– Lederne krevde fullverdig tariffavtaledekning for våre medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, må arbeide i kontrollrom på land. Lederne er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som har gått til streik for å nå fram med våre krav ovenfor arbeidsgiver. Til tross for flere forsøk fra Ledernes side, helt frem til meklingen i dag, var det ikke mulig å nå fram med de øvrige kravene fordi de andre forbundene allerede hadde godtatt den økonomiske rammen. Dermed ble partene låst. Årets hovedoppgjør har ikke bare stått på kroner og øre. Vi har fått på plass viktige prinsipper og har nå håp om å sikre en langsiktig tariffmessig løsning før neste års lønnsoppgjør.

Ti dagers streik førte fram
Etter å ha streiket i ni dager uten å komme til løsning med arbeidsgiversiden, ba Lederne Riksmekleren om hjelp for å finne løsning torsdag kveld. Arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass møtte Lederne til mekling fredag 9. oktober. Forbundsleder Audun Ingvartsen deltok i meklingen sammen med Per Helge Ødegård og Hans Fjære Øvrum. De sistnevnte er medlemmer av forhandlingsutvalget til Lederne og hovedtillitsvalgt i Equinor. Etter ni timer kom partene til enighet hos Riksmekleren, og Lederne er godt fornøyde med resultatet ut i fra hva som var mulig å oppnå.

– Vi takker streikende og medlemmer som har stått på under streiken og bidratt til denne seieren. Samholdet har vært sterkt. Vi takker spesielt våre medlemmer, tillitsvalgte, offshore-medlemmer som har bidratt til at vi nå har sikret en fullverdig avtale. Takken rettes også til andre arbeidstakere som har støttet oss under streiken, sier Audun Ingvartsen.

Les mer om årets lønnsoppgjør for sokkel her.