Solakonferansen 2021

Solakonferansen 2021

Solakonferansen 2021 ble arrangert 20. til 22. september, og fortsetter å være en viktig møteplass for luftfarts- og helikoptersikkerhet. Offshore Helicopter Safety er et tema Lederne setter høyt på sin agenda, og Audun Ingvartsen og Hallstein Tonning deltok på årets konferanse.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Lederne
Dato
  • Bildegalleri nederst i saken

Årets konferanse hadde et spennende og interessant program, der Sikorsky, Airbus, Bell og Leonardo sammen med 330 skvadron (Redningshelikopter) deltar. Andre aktører som Boeing, Widerøe, NOROG, presenterte fremtiden innen luftfart, og innsikt i blant annet wind farm-operasjoner med helikopter.

Fremtidens luftfart

Mange innlegg var relatert til den store utviklingen som pågår innen ubemannede og bemannede droner og fartøy. Både for bruk offshore og ved eksempelvis vanskelig fremkommelighet under ulykker eller lignende. Et eksempel ble vist der en ubemannet drone tok av fra Mongstad base mot Troll A.

Det ble utført site-besøk der deltakerne fikk se på erfaringer med Airbus 175, Sikorsky S 92, AW 189, og AW 101, som er det nye redningshelikopteret, og dette ga en god ramme rundt konferansen

Deltakerne synes det var spennende å se en modell av den nye Bell 525, som er klar for norsk sokkel i 2023. Denne står nå utstilt på Sola, og visning kan bestilles.

Ellers ble det en interessant presentasjon fra Sikorsky. Nordsjøens «arbeidshest» S92 blir kontinuerlig gjenstand for oppgradering der mer digital overvåking sees på. Ny oppgradert modell S92B blir en forbedret utgave basert på erfaring med dagens modell, og som nok fortsatt blir det foretrukne transportmiddel i Nordsjøen i mange år fremover.

Viktige miljøtiltak

Det ble demonstrert en økt innblanding av biofuel fra 0,5 til 35 prosent for henholdsvis 15 til 20 avganger for Equinor, Vår Energi og Lundin ble orientert om av både helikopterselskapene og AIR BP. Dette ble vist som et alternativ i dag. Med dagens pris på biofuel er det nok ikke aktuelt, men med normalisert prisutvikling vil det være en mulighet som gir en miljøgevinst.

Fremtidens elektrifisering vil være avhengig av, og muligens kombineres med, hybridløsninger som er under utvikling. Dette blir en viktig faktor for å nå målsetting om lavere CO2-utslipp de kommende årene.

Forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Dette er en viktig arena som trenger mye oppmerksomhet i de kommende årene der elektrifisering og lavere utslipp blir regulert strengere, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Nedgang i luftfart

NHO Luftfart ga et interessant innlegg som viste resultater fra årene 2020 og 2021 innen norsk luftfart. Det ble registrert en nedgang på henholdsvis 52 og 77 prosent på nasjonalt og internasjonalt nivå, og har gitt et estimert tap innen bransjen på ca. 50 milliarder kroner for perioden. Fremdeles ser NHO Luftfart ingen økning som gir håp om raskt å komme tilbake der en var før pandemien.

NHO Luftfart tok for seg det forholdet at Wizz Air og Ryanair (som eksempler) hadde bedre forutsetninger for å møte og håndtere pandemi-situasjonen. De forklarte videre at bransjen må muligvis belage seg på at det er disse aktørene en må forholde seg til i fremtiden. Noen påpekte at en del flyselskaper har benyttet pandemien til å utfordre og sanere inngåtte tariffavtaler, og bedrev fagforeningsknusing.

– Her har vi i Lederne sammen med andre organisasjoner en jobb å gjøre med å kjempe for et anstendig arbeidsliv. Å konkurrere med selskaper som ikke har sykelønn, pensjonsavtaler eller egne ansatte er en tapt kamp dersom ikke vi klarer å få politikerne på banen, kommenterer Ingvartsen, og fortsetter;

– Som en arbeidstakerorganisasjon er Lederne opptatt av å ivareta og hele tide forbedre sikkerheten for de som er avhengig av helikopter for å komme til og fra sitt arbeid på sokkelen. Derfor er det viktig for oss å være til stede der rammebetingelser for denne bransjen blir diskutert og besluttet.

Neste år vil Solakonferansen gå av stabelen 19. til 21. september.