Strategisk endring i Danske Bank Norge

Det har i dag gått ut en pressemelding fra Danske Bank hvor de informerer om at de trekker seg ut av personmarkedet i Norge. Den nye strategien innebærer at satsingen på bedriftsmarkedet skal trappes opp. De informerer om at ingenting endres for deg som medlem i Lederne og kunde i Danske Bank nå. Du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover, og trenger ikke foreta deg noe.

Dato

Danske Bank har igangsatt en prosess for et mulig salg av den delen av virksomheten som knytter seg til personmarkedet. Det jobbes med å finne gode løsninger for kundene. Mer informasjon vil bli gitt så snart som mulig.

Spørsmål og svar

Under følger spørsmål og svar fra Danske Bank.

Q: Hvilke kunder blir berørt?
A: Alle kunder i personmarkedet, inkludert Private Banking.

Q: Hva betyr dette for mitt kundeforhold i Danske Bank?
A: Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q: Trenger jeg foreta meg noe?
A: Nei, du trenger ikke foreta deg noe. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q: Kan jeg fortsatt betale med bankkortet mitt i Danske Bank?
A: Ja, du kan fortsette å betale med bankkortet ditt som normalt. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Jeg er Lederne-medlem, hva skjer nå?
A: På kort sikt skjer det ingen endringer i samarbeidet mellom foreningene og Danske Bank. Foreningene har vært, og er fortsatt, viktige partnere for oss i Danske Bank. Avtalene som løper mellom oss, gjelder uavhengig av dagens pressemelding.

Q: Er Private Banking en del av denne prosessen?
A: Konsernet ønsker å selge all virksomhet knyttet til håndtering av personkunder, i dette inngår Private Banking. Private Banking håndterer også en del selskaper. Hvorvidt disse følger med er for tidlig å konkludere med, og vil være en naturlig dialog å ha med en potensiell kjøper.

Q: Våkner jeg plutselig opp med nye priser?
A: Nei, salg av personmarkedet påvirker ikke dine priser. Ved prisendringer forholder vi oss til gjeldende varslingsfrist på 8 uker. Vår viktigste prioritet nå er å finne et nytt hjem for våre kunder hvor alle behov vil bli tatt vare på. Vi gir deg beskjed så snart vi vet mer.

Q: Jeg har nettopp søkt om boliglån hos Danske Bank, hva skjer med søknaden min?
A: Søknaden din vil fortsatt bli behandlet. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Hvor lenge tar det før Danske Bank selges?
A: Vi er i samtaler med mulige kjøpere, og vil gi en oppdatering på dette så snart vi vet mer.

Q: Jeg har finansieringsbevis/nybygg/ prosjektert bolig hos dere, kan jeg fortsatt bruke dette?
A: Ja, det kan du. Banken opererer som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Jeg har avtalt et møte, hva skjer nå?
A: Møtet ditt vil bli gjennomført som avtalt. Vi vil ta kontakt i henhold til avtalt møtetidspunkt. Alle bankens prosesser går som normalt.

Q: Hva skjer med fastrenteavtalen?
A: Fastrenteavtalen løper som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå, og du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Nå som Danske Bank skal selges er det vel liten grunn for meg som privatkunde å bytte bank til dere?
A: Vi står helt på startstreken av denne prosessen, og det er ingenting som vil endres for deg som kunde hos oss nå. Du kan forvente de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover. Vår viktigste prioritering fremover vil være å finne et nytt hjem for våre kunder, der du vil bli godt ivaretatt og fortsatt ha konkurransedyktige vilkår på lik linje med det du har hos oss i dag.

Q: Overtakelse av bolig, hva skjer nå?
A: Banken opererer som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Q: Hva skjer med mine innskudd?
A: Pengene dine er trygge hos oss. Banken opererer som normalt. Ingenting endres for deg som kunde nå. Du kan forvente å bruke de samme tjenestene og produktene i en lang tid fremover.

Publisert i Nytt fra Lederne