Sunniva fikk hjelpen hun trengte

Etter en sykdomsperiode ble livet til Sunniva Knutsen snudd på hodet. Her forteller hun sin historie, og om den verdifulle hjelpen hun har fått fra Lederne.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Privat
Dato

Sunniva begynte tidlig å jobbe i olje- og gassnæringen. Hun tok fagbrev som prosesstekniker på Ekofisk-feltet, men det var ikke helt klart hvilken yrkesretning hun skulle ta. Alternativene var mange. Faren hennes jobbet som prosessoperatør offshore, og foreldrene oppfordret henne til å gå samme vei.

Allerede på ungdomsskolen hadde hun utplassering på Kårstø, og der ble hun veldig godt motatt. Arbeidsforholdene var gode, og de hyggelige kollegaene gjorde at valget falt på oljenæringen. Hun gikk løpet gjennom videregående, så lærling og fagbrev, et innleiefirma, og deretter ble det fast ansettelse i ConnocoPhillips i 2016.

Sjokkbeskjeden

Etter at Sunniva fikk sitt første barn følte hun seg dårlig, og kontaktet fastlegen sin. Hun ble derfra henvist til en MR-undersøkelse, og resultatet viste at hun hadde fått multippel sklerose.

Sunniva, som på den tiden hadde fødselspermisjon, ville dra ut på jobb da barnet ble ett år, men først måtte hun fornye helsesertifikatet hos petroleumslegen. Der fikk Sunniva sjokkbeskjeden. Helsesertifikatet ble permanent avslått. Som en konsekvens av denne beslutningen, mistet hun også senere jobben i ConnocoPhillips.

Sunniva var stolt av å jobbe i Nordsjøen, og syntes det var veldig interessant å være prosesstekniker. Hun trivdes kjempegodt, og det ble en stor nedtur å måtte slutte i jobben på sokkelen. Sunniva var 26 år, og hadde hele arbeidslivet foran seg. Inndragningen av helsesertifikatet ble et veldig hardt slag.

Helt ufør

Prosessen videre besto av nærmere utredning både med Nav og arbeidsgiveren, som Sunniva syntes gikk greit for seg. Blant annet ventet ConnocoPhillips med å gi henne oppsigelsen til uførevedtaket var godkjent.

 

- Jeg kan ikke få rost Terje Herland nok for den jobben han gjorde. Når man får betydelig redusert inntekt resten av livet, så blir forsikringer svært viktig.

Sunniva Knutsen

 

Knapt ett år senere var Sunniva 100 prosent ufør. I denne tøffe situasjonen var det krevende å forstå hvilke rettigheter man har, spesielt når det gjaldt forsikringer. Hun tok derfor først kontakt med fagforeningen Lederne i ConnocoPhillips, samt Lederne sentralt. I løpet av denne prosessen sørget Lederne for at rekkefølgen på ting gikk riktig for seg, slik at det ble en sømløs overgang til forsikring og pensjon.

– Jeg fikk god hjelp fra Lederne, og jeg må understreke hvor viktig det er å være medlem i en fagforening som blant mye annet har innsikt i forsikringer. Det er mange varianter og fallgruver som de kan hjelpe deg med, sier Sunniva.

Kun 25 prosent utbetalt
Sunniva Knutsen og Terje Herland i Lederne.
Lederne-medlemmet Sunniva Knutsen og Terje Herland i Lederne/Eqaf.

En av utfordringene hun møtte på var Oljearbeidernes sosiale ordning (OSO), som kan gi erstatning ved tap av helsesertifikat. Men på grunn av noen spesielle retningslinjer fikk hun bare utbetalt 25 prosent. Sunniva kom da i kontakt med Terje Herland, som er heltidstillitsvalgt i Equinoransattes forening i Lederne, Eqaf.

Terje Herland, som har lang erfaring og er styremedlem i OSO-ordningen, tok umiddelbart tak i denne saken, og etter flere møter kunne Terje meddele Sunniva at hun ville få økt utbetalingen fra 25 prosent til 100 prosent.

– Jeg kan ikke få rost Terje Herland nok for den jobben han gjorde. Når man får betydelig redusert inntekt resten av livet, så blir forsikringer svært viktig. Derfor har all den bistanden som Lederne og Terje Herland har gitt meg vært viktig, sier Sunniva.

Per Helge Ødegård, leder i Eqaf i Lederne.
Per Helge Ødegård i Lederne.

Per Helge Ødegård, leder i Eqaf, og nestleder i avdeling for teknikere og fagarbeidere i Lederne, gir all honnør til Terje Herlands solide innsats gjennom mange år. Ødegård forklarer at Herland har vært en av de aller største bidragsyterne i avdelingen, og har stått bak medlemmene sine på en eksemplarisk måte.

– Vi er kompromissløse, og vår høyeste prioritering er å bistå medlemmer som har behov for assistanse, og ha medlemmene sine interesser som kompass for våre prioriteringer, kommenterer Ødegård.

Lederne kritiske til ConnocoPhillips sin praksis

OSO er til for å hjelpe medlemmer som mister helsesertifikatet økonomisk. Ordningen er tariffestet og arbeidsgiverne betaler inn premien og medfører skatt for arbeidstakerne.

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.
Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen.

– Arbeidstakerorganisasjonen Lederne mener at samordningen mellom OSO-ordningen og forsikringer er urimelig, og kan være ulovlig. Ifølge det vi vet, er det bare ConnocoPhillips som driver med samordning, noe som arbeidstakerne i ConnocoPhillips taper på i forhold til arbeidstakere i andre selskaper. Lederne vil forfølge denne saken, og eventuelt vurdere å ta rettslige skritt videre, eller lage en bedre ordning for våre medlemmer i operatørselskapene, kommenterer forbundsleder Audun Ingvartsen.