Sokkeloppgjøret sendes til uravstemning

På overtid søndag formiddag kom Lederne og Norsk olje og gass, med riksmeklerens hjelp, fram til en forhandlingsløsning for sokkeloppgjøret. Lederne vil nå sende ut resultatet til uravstemning blant våre medlemmer på sokkelavtalen.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Håkon Holo Dagestad
Dato

Etter en lang og krevende mekling over tre dager fremforhandlet Lederne og Norsk olje og gass, med riksmeklerens hjelp, en forhandlingsløsning. Om vi kan godta det fremforhandlede resultatet eller ikke, er opp til medlemmene å avgjøre.

Selv om resultatet har mange gode elementer i seg, ble dessverre den økonomiske uttellingen ikke helt i overensstemmelse med medlemmenes forventninger om økt kjøpekraft.

Et enstemmig forhandlingsutvalg i Lederne har derfor besluttet at forhandlingsløsningen skal sendes på uravstemning til berørte medlemmer. I dette tilfellet gjelder det Lederne-medlemmer som er omfattet av sokkeloverenskomsten. Et uravstemningsdokument og nærmere informasjon vil bli sendt ut i løpet av kort tid.

Fristen for å melde resultatet av uravstemningen til riksmekleren er satt til 30. juni kl. 12.00.

Meklingen fant sted i lokalene til riksmekleren i Oslo fredag 10. og lørdag 11. juni. En forhandlingsløsning kom på plass mer enn 11 timer på overtid søndag den 12. juni.

Forhandlingsutvalgets representanter:
 • Audun Ingvartsen (forbundsleder)
 • Liv Spjeld By (nestleder)
 • Per Helge Ødegård (Equinor)
 • Hans Fjære Øvrum (Equinor)
 • Marte Gundersen (Equinor)
 • Vidar Mostrøm (Neptune Energy)
 • Hilde Kristin Brevik (AkerBP)
 • Olav Bjarne Roksvaag (OKEA)
 • Jarle Halvorsen (Equinor)
 • Tim Fredrik Sæle (Equinor)
 • Bertil Isaksen (Equinor)
 • Thomas Ostermann (Lederne, sekretariatet)
 • Håkon Holo Dagestad (Lederne, sekretariatet)
Publisert i Nytt fra Lederne