Æresmedlem og tidligere forbundsleder Gunnar Larsen ble bisatt i dag

Gunnar Larsen var en markant skikkelse som satte sterkt preg på Lederne gjennom flere tiår i organisasjonens ledelse. Bisettelsen fant sted ved Jeløy kapell fredag 6. mars kl. 14.00.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Ragnar Otto Eriksen
Dato

Lederne var til stede under bisettelsen. Forbundsleder Audun Ingvartsen viste sine kondolanser, og holdt minneord. I tillegg deltok tidligere forbundsleder Jan Olav Brekke.

Audun Ingvartsens minneord for Gunnar Jacob Larsen:

Det var med sorg Lederne mottok budskapet om at Gunnar Jacob Larsen var gått bort, vel 85 år gammel.

Gunnar startet sin yrkesaktive karriere som mekanikerlærling ved daværende Peterson & Søn i Moss i 1948. Da han 22 år senere ble valgt inn i NALFs øverste ledelse, var det som verksmester i samme bedrift.

Aud Larsen (Gunnar Larsens enke) og Audun Ingvartsen (Ledernes forbundsleder).

Han var tidlig aktiv i fagforeningsarbeid, og var medlem av formannskapet i Moss. Allerede som 16-åring var han formann i Norsk Godtemplars Ungdomsforbund i hjembyen. Han satt i styret for Moss Lysverk, og i 1982 ble han medlem av forstanderskapet i Rygge/Våler Sparebank – de siste årene som formann. Gunnar var kampleder i fotball på norsk toppnivå, og formann i Norges Fotballforbunds dommerkomité, instruktør og kampinspektør.

Gunnar Larsen var forbundsleder fra 1980 til 1995. Før han ble valgt til forbundsleder, var han nestleder i 10 år, fra 1970. Under hele Gunnar sin aktive tid i forbundet var navnet Norges Arbeidsleder Forbund – NALF. Da han gikk av som forbundsleder i 1995 ble han med videre i ca. ett års tid, som konsulent.

Gunnar var den som tok organisasjonen gjennom den største veksten av medlemmer i historien da ansatte i operatørselskapene på norsk kontinentalsokkel valgte å organisere seg i NALF. Dette var fra 1986 og førte til økt medlemsvekst i flere år fremover.

Gunnar var en forkjemper for nordisk samarbeid innenfor fagforeninger; innen Nordisk Arbeidslederunion (NAU) som nå er nedlagt. Her gjorde han en stor innsats for NALF og det nordiske felleskapet.

Det var også under Gunnar Larsen sin tid som forbundsleder at daværende NALF tilsluttet seg CEC European Managers – en europeisk lederorganisasjon. Lederne er medlem av CEC den dag i dag. I tillegg finnes mange flere eksempler på utvikling av organisasjonen under Gunnar sin tid ved roret.

Gunnar Larsen vil bli husket i Lederne som en standhaftig person, og han blir omtalt som en bauta. Til tider tenkte noen om Gunnar at han var konservativ som leder, da først og fremst på hvordan han leste og viste vilje til nytenkning innen avtaleverket organisasjonen var part i. Han uttalte til tider; «Det er ingen grunn til å endre på noe som virker» – ofte til arbeidsgiversidens store irritasjon.

Gunnar Larsen var godt likt av de aller fleste. De som var tettest på kjente han som en leder som var opptatt av detaljer.

Gunnar Larsen ble oppnevnt som organisasjonens første æresmedlem, og han mottok Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 1995. Både Gunnar og hans kone Aud ble hyllet til taktfast applaus fra stående landsmøtedeltakere på festmiddagen etter landsmøtet i Atlantic Hall, Stavanger 6. juli det året.

Gunnar hadde en enorm arbeidskapasitet, og det kom organisasjonen til gode på nær sagt alle områder i dens organisasjonsarbeid. Det samme gjorde hans engasjement i lokalpolitikk, idrettsarbeid, avholdsarbeid og sentrale bankverv.

I NALFs (Ledernes) medlemsblad «Arbeidslederen» nr. 2 / 1995 beskrives han slik:

«Gunnar har vært en markant personlighet med en usedvanlig arbeidskapasitet. Hans virke har alltid vært preget av stor ansvarsfølelse, og han hadde evnen til å kombinere solide forbundstradisjoner med fremtidsrettet nytenkning.».

Lederne har mistet en av sine mest betydningsfulle frontfigurer gjennom vår historie. Våre tanker går til den nærmeste familien og venner i denne tiden, og vi vil bevare hans minne i vår organisasjon.

Publisert i Avdelinger