Søk medlemsskap

Kommunal sektor

Bli medlem av Lederne

Ikke stå alene i arbeidslivet – ha Lederne i ryggen!

Usikkerhet preger dagens jobbmarked, og mange føler seg utrygge i en tid med mange permitteringer og oppsigelser. Viktigheten av å ha en solid arbeidstakerforening i ryggen har blitt større.

Lederne: – Ingen flyreiser med Wizz Air

Ledernes sentralstyre har enstemmig vedtatt en uttalelse om at ingen flyreiser i Ledernes regi skal foregå med Wizz Air. Styret fraråder også både medlemmer og andre å benytte seg privat av selskaper med slike holdninger til spillereglene i det norske arbeidslivet som Wizz Airs toppsjef har gitt uttrykk for.

Rapportlansering: Faglig skjønn under press

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) lanserte mandag 19. oktober en rapport som en del av Medbestemmelsesbarometeret. Tittelen på rapporten er "Faglig skjønn under press - fire casestudier og en sammenfatning", der Lederne er en av fire partnere.

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Regjeringen har nå forlenget den midlertidige lovendringen som åpnet for at arbeidsgivere kan beslutte at permitterte ansatte skal kunne fortsette som medlemmer i pensjonsordningen der arbeidsgivere opprinnelig har ordning hvor ansatte skal meldes ut ved permittering. Den midlertidige loven er nå forlenget til og med 30. juni 2021.

Liv Såjeld By og Audun Ingvartsen smiler til kamera

Sensommerhilsen fra forbundsledelsen

Visste du dette om forsikring under permittering?

Ledernes medlemmer er spesielt opptatt av forsikring og det er helt topp, mener Ellen Lindén Døviken fra Ledernes eget forsikringskontor. Men hvordan er det med forsikring under permittering?

Hjemmekontor med møte digitalt

Fire om hjemmekontor

Lederne har medlemmer i en rekke ulike bransjer. Vi har snakket med fire medlemmer med helt forskjellig bakgrunn omkring spørsmålsstillinger rundt hjemmekontor.

Ha en arbeidstakerorganisasjon i ryggen

Tom Bjarne Christiansen har flere oppfordringer spesielt til unge arbeidstakere. Hans erfaringer kan du lese om nedenfor.

En tillitsvalgt som står i det

Geir Arne Kristoffersen jobber til vanlig som driftsleder på ramp-avdelingen i Widerøe Ground Handling AS i Bodø, og er tillitsvalgt for Lederne. Det er vanligvis et ganske oversiktlig arbeid som ofte kan gjøres innenfor normal arbeidstid. Den siste måneden har det imidlertid krevd doble dager og mye lærevillighet.

Likvide arbeidsgivere: Forskuttér de første 20 dagene

Regjeringen har annonsert at NAV vil kunne forskuttere dagpenger for de arbeidstakerne som skulle få større problemer ved inntektsbortfall på grunn av permittering.