Søk medlemsskap

Organisasjonsnytt

Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverktstedet Limi barnehage, Johnny Tiochta.

Mekling 3. juni i oppgjøret mellom Lederne og Norsk olje og gass

Det er avtalt at mekling mellom Lederne og Norsk Olje og Gass på sokkeloppgjøret 2019 mandag 3. juni på Riksmeklerens kontor.

– Minimalt ledelsesfokus nok en gang

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Organisasjonen Lederne er glad for fokuset på behov for samfunnsendringer, men svært skuffet over at viktigheten av god ledelse i endringsprosesser nok en gang glimrer med sitt fravær.

Enighet i de sentrale forhandlingene i kommunal sektor

Som følge av at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret i kommunal sektor mellom KS og LO og YS, er også lønnsoppgjøret for Ledernes medlemmer i kapittel 4 i havn.

Foreløpig ingen enighet med Norlandia

Lederne og Norlandia møttes til forhandlinger 25. april for våre medlemmer i barnehagene.

Her ser du Ledernes hovedtillitsvalgt Synnøve Nygård Øien og rådgiver i Lederne Lars Wiggen forhandlet fredag 26. april med Akasia i årets mellomoppgjør.

Akasia godt fornøyde med årets oppgjør

Fredag 26. april kom Lederne til enighet gi våre medlemmer økt kjøpekraft og en reallønnsøkning etter noen år med moderate oppgjør.

Charlotte Yri

Lederne gir deg kunnskap, nettverk og trygghet

Positive tall om skader på sokkelen – men Equinoruttalelser vekker bekymring

På norsk sokkel har det aldri vært registrert så få hendelser som kan gi storulykke som i 2018. Men nylige uttalelser fra Equinor om en grense for antall nordmenn blant nyansatte, vekker bekymring for fremtiden.

Medbestemmelsesbarometeret presentert: – Store forskjeller i graden av medbestemmelse

Presentasjonen av Medbestemmelsesbarometeret, som Lederne sammen med fire andre arbeidstakerorganisasjoner står bak og som utarbeides av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på Oslo Metropolitan University (Oslo Met), viser at det er relativt store forskjeller i graden av medbestemmelse i ulike bransjer.

Historisk høringsrunde i Lederne

Ønsker du som medlem å påvirke måten Lederne organiserer seg på? Da har du muligheten nå.