Søk medlemsskap

Organisasjonsnytt

Oljeplattform i solnedgang

Ny rapport: – Nattskift gir medisinske, psykiske og sosiale virkninger

For 10 år siden slo Lederne fast i en rapport at nattskift fikk medisinske, psykiske og sosiale følger for ansatte. Nå viser en ny rapport fra Lederne utført av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus at endringene er små.

Høring om endring i barnehageloven: Fokus på ledelse bør økes

Kunnskapsdepartementet sendte for en tid siden ut invitasjon til å avgi høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Her kan du lese hele høringsuttalelsen Lederne sendte til Kunnskapsdepartementet.

Forbundslederen om bemanningsbyråer: – Slavekontrakter må opphøre

- Det var en gang da arbeidstakere måtte stå med lua i handa utenfor fabrikken og aller nådigst trygle arbeidsgiverne om arbeid. Den tiden er heldigvis forbi. Men det vi ser nå er at enkelte arbeidsgivere sier opp ansatte for så å hyre dem inn igjen gjennom bemanningsbyråer uten garantilønn. Dette er en utvikling som er uakseptabel, mener Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Ptil-rapport: – Mer kontroll og sanksjon, færre ansatte offshore

Et nytt tilsyn av fem bore- og brønnserviceselskaper fra Petroleumstilsynet (Ptil) bekrefter mistankene: Bedriftene har økende fokus på måloppnåelse med påfølgende økonomiske sanksjoner, samt reduksjon i antall ansatte offshore. – Lytt til de kloke hodene dere har internt før store endringer gjennomføres, og lytt også til andre forbund enn kun LO, oppfordrer Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen operatørene.

Reagerer kraftig på uttalelser fra Statoil-direktør

Sikkerhetssjef Øystein Arvid Håland i Statoil mener i følge Stavanger Aftenblad at ansatte på Kristin-plattformen trekker «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser når de uttrykker sin bekymring for planlagte kutt i bemanningen offshore. Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen reagerer sterkt på uttalelsen og understreker viktigheten av at vernetjenesten tør å lufte sine bekymringer, nettopp for å unngå ulykker.

Viktig melding til medlemmene våre!

Idag kl. 13 sender Lederne og leverandøren Netigate ut en medlemsundersøkelse til alle betalende medlemmer på SMS. Det tar 3 til 5 minutter å svare på den, og vi håper nettopp du tar deg tid til å svare. Dine innspill er viktige, og de vil påvirke Ledernes fremtid.

Barna på Abrigo

Sorg og håp på mødrehjemmet Abrigo i Brasil

Det er alltid godt, men også trist, å lese historiene til mødrene og deres barn som bor på mødrehjemmet Abrigo i Brasil, Ledernes samfunns- og samvittighetsprosjekt som alle medlemmer gir bistand til hver måned over kontingenten. Les det siste månedsbrevet fra Abrigo her. Husk også Ledernes store rekrutteringskampanje som gir deg muligheten til å besøke Abrigo i 2018!

HMS-rapport fra petroleumsvirksomheten overlevert statsråd Hauglie

Lederne, ved Terje Herland, er en av organisasjonene som har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet den nye og viktige HMS-rapporten fra petroleumsvirksomheten. Fredag ettermiddag ble den overlevert statsråd Anniken Hauglie.

Ikke gi etter Erna

- Det har lenge vært et klart flertall på Stortinget som ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå er det på tide å gjennomføre. Du kan ikke gi etter for presset fra Venstre en gang til Erna, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i denne kronikken.

Lederne støtter faste ansettelser i nytt høringssvar til ASD

"Lederne vil innledningsvis presisere viktigheten av at hovedregelen fortsatt skal være fast ansettelse med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår. Ved siden av den trygghet dette skaper for den enkelte arbeidstaker, er fast ansettelse viktig for å sikre god kompetanseutvikling og riktig rekruttering i norsk arbeidsliv."