Arbeid og inkludering

Lederne har satt seg som mål å styrke kompetansen om arbeid og inkludering.

Målet er at vi i enda større grad skal kunne utforme politikk til medlemmenes beste, samt tilby et relevant kompetansetilbud, medlemsfordeler og medlemskommunikasjon.

Unike utfordringer

Mange av utfordringene våre medlemmer møter er de samme på tvers av bransje, men det er også unike utfordringer, behov og muligheter innen arbeid og inkludering. Gjennom bransjeutvalget vil vi jobbe for å identifisere disse, slik at vi kan igangsette riktige tiltak og støtte, og i større grad muliggjøre utvikling av relevant politikk.

Eksempler på utfordringer som kan være aktuelle:

  • Å håndtere høy arbeidsledighet blant ulike grupper, som unge, langtidsledige, personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og andre sårbare grupper. Det må identifiseres og implementeres effektive tiltak for å forbedre jobbmulighetene og øke inkluderingen av disse gruppene i arbeidslivet.
  • Manglende bevissthet og forståelse for likestillings- og mangfoldspørsmål blant både arbeidsgivere og arbeidssøkere. En viktig oppgave er å jobbe med å øke bevisstheten om betydningen av likestilling og mangfold på arbeidsplassen, samt implementere tiltak for å fremme inkluderende praksis.
  • Utfordringer knyttet til å utvikle effektive karriereveiledningsmetoder og jobbsøkingsstrategier for ulike grupper. Dette inkluderer å hjelpe arbeidssøkere med å identifisere sine ferdigheter og interesser, tilpasse CV og søknader, forberede seg til jobbintervjuer og navigere i arbeidsmarkedet.
  • Det kan være utfordrende å sikre et effektivt samarbeid og koordinering mellom ulike aktører i arbeid og inkluderingssektoren, som offentlige myndigheter, arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og organisasjoner. De må jobbe for å styrke samarbeidet og koordineringen mellom disse aktørene for å oppnå bedre resultater i arbeidet med inkludering og sysselsetting.
  • Arbeidsmarkedet er stadig i endring, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nye trender, teknologier og arbeidsformer. De må være i stand til å tilpasse seg endringene og utvikle nye tilnærminger for å hjelpe arbeidssøkere med å møte kravene og mulighetene i det skiftende arbeidsmarkedet.

Utvalgets sammensetning

Utvalget består av engasjerte medlemmer i et mangfold av ulike stillinger og bedrifter innen arbeid og inkludering., som gir oss et bredere perspektiv og økt forståelse.

Marit i Lederne er dedikert rådgiver for bransjen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Les mer om hvorfor du som jobber i arbeid og inkludering bør være medlem i Lederne.

Hovedbildet, bak fra venstre: Stig Sagbakken, leder for utvalget, ansatt i Bragd Kompetanse AS, avd. Hov i Søndre Land, Knut Ivar Svendsen, utvalgsmedlem, ansatt i Tekteam AS, Drammen, Tom Erik Pedersen, utvalgsmedlem, ansatt i Frem Kompetanse AS, Bodø. Foran fra venstre: Marit Garmannslund Nortun, bransjeutvalgsrådgiver, Sandra Instefjord, utvalgsmedlem, ansatt i Fretex Pluss AS, avd. Førde, Heidi Marie Krebs, utvalgsmedlem, ansatt i Grep Arbeid AS, avd. Floodmyrvegen, Porsgrunn.