Lønn når du bytter jobb

En av de beste måtene å øke lønnen på er ved å bytte jobb. Selv det å bytte jobb internt i bedriften kan bidra positivt til din lønnsutvikling. Det gjelder da å ta vare på muligheten og unngå å komme inn på et for lavt lønnsnivå. Vær skeptisk til lovnader om å hente inn lønn i ettertid.

Rådfør deg

Å ha en overordnet som du kan kommunisere med, som ser hva du gjør og som på en positiv måte får deg til å høyne din egen standard kan bety mye for utviklingen. Det er ikke mulig for alle å velge sin egen overordnede men det kan være verdt å ha det i bakhodet om du skal bytte jobb.

Unngå lønnsnakk i jobbintervju

Unngå å snakke lønn i det første intervjuet og angi helst ikke ønsket lønn i jobbsøknaden. Få først et tydelig bilde av hva jobben innebærer. Jo lengre du har kommet i en rekrutteringsprosess, desto sterkere er din forhandlingsposisjon. Om du ble oppfordret til å søke jobben har du en ekstra sterk posisjon overfor den potensielle arbeidsgiveren.

I de fleste tilfeller er det unødvendig å fortelle hva du tjener i dag. Undersøk markedslønnen til jobben du søker og hvilken kompetanse du kommer til å bidra med i bedriften. Når du har kommet så langt at du blir tilbudt jobben er det tid for å diskutere lønn. Bedriften ser nå på deg som en blivende ressurs og du skal kreve en rimelig lønn i forhold til det oppdraget du tar.

Du bør spørre deg selv:

  • Hvilke ansvar og muligheter omfatter jobben?
  • Hva vil du få ansvar for?
  • Hva er ditt laveste lønnskrav for å ta jobben?
  • Hvilke utviklingsmuligheter ser du (kompetanse og lønn)?
  • Hvilke øvrige fordeler tilbyr arbeidsgiveren?
  • Hvordan reguleres eventuell overtid?

Du bør også:

  • Fokusere på hvor i organisasjonskartet jobben plasseres.
  • Vite hva som er markedslønn for jobben.
  • Tenke gjennom hvilken spesiell kompetanse du bidrar med som din nye arbeidsgiver særlig verdsetter.
  • Forhandle lønn ett år om gangen og skrive inn i avtalen når lønnsrevisjon skal skje. Muntlige løfter om ny forhandling etter en viss periode brytes ofte.

 

Les også: