Målsetting for lønnssamtale

Hvilke resultater du skal oppnå og hvordan du vil at jobben skal utvikles. For at du skal kunne gjøre bevisste valg, ta initiativ og prioritere hva som er viktig for deg må du sette opp mål. Sett opp forslag til mål for den kommende perioden

Resultat-, kompetanse- og karrieremål

Hvilke resultater du skal oppnå og hvordan du vil at jobben skal utvikles. Hvordan skal det være om et år? Tenk gjennom hvilke kompetansemål du vil ha – hvordan vil du utvikles i jobben din? Tenk også gjennom langsiktige mål – dine karrieremål. Vurder hvilke forutsetninger du trenger og hva du forventer i spørsmål om ressurser og handlingsrom.

Sikt høyt men vær realistisk

Undersøkelser viser at det er sammenheng mellom en persons ambisjoner og resultatene som oppnås i forhandlinger. Samtidig må man komme med realistiske krav som det er sannsynlig at ens overordnede kan si ja til. Det er lettere å overbevise noen dersom forslaget er basert på for eksempel hva andre bedrifter betaler personer i tilsvarende stillinger eller med tilsvarende erfaring. I det ligger det også en skjult melding om at du kan få bedre betalt for varen du selger, altså din arbeidskraft, andre steder. Om du imidlertid vurderer å bruke trusselen om å slutte må du også være beredt på å etterleve den.

Kartlegg andres lønnsnivå

Finn ut hva andre på samme nivå i bedriften tjener, hva man tjener for lik jobb i andre bedrifter, og hvor mye nyansatte i bedriften din får. Da har du sammenligningsgrunnlag både for nåværende og fremtidige lønnsforhandlinger – og samtidig finner du markedsprisen på det du gjør. Du avgjør selv hva du vil begrunne kravet i, men din personlige innsats, kompetanse og måloppnåelse bør også være deler av kravet.

Mål for din lønnssamtale

Tenk gjennom hvor ditt minimumsmål ligger. Finnes det noe annet enn en tradisjonell lønnsforhøyelse som kan diskuteres? For eksempel:

    • Kortere eller mer fleksibel arbeidstid
    • Lengre ferie
    • Bilordning
    • Ulike typer forsikring
    • Utdanning

Får du et tilbud basert på noe av det ovennevnte bør du, før du bestemmer deg, undersøke hvilke konsekvenser dette får for skatt, fremtidig pensjon, sykepenger, foreldrepermisjon osv.

 

Les også: