Forundersøkelse til lønnssamtale

Skal du inn i en lønnssamtale er det lurt å være godt forberedt. Tenkt tilbake på hva dere ble enige om på forrige lønnssamtale og finn ut hva markedslønnen er for din type jobb og kompetanse.

Tenk tilbake

Hva ble dere enige om forrige gang dere dere hadde lønnssamtale? Hvilke resultater skulle oppnås, hvilken kompetanse skulle utvikles? Hva har dine overordnede/ledelsen, kunder, kolleger sagt om din innsats og dine resultater? Å vite hva du kan og skal gjøre for å øke lønnen din er grunnleggende. Om dette ikke er klart må du og din overordnede ta det opp i samtalen for den kommende perioden.

Gjør en lønnsanalyse

Hva er markedslønn for din type jobb og din type kompetanse? For å få en oppfatning av hva som er rimelig bør du ha fakta i form av lønnsstatistikk eller annen lønnsinformasjon. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har mye informasjon på sine websider www.ssb.no. Om du ikke finner nøyaktig din stilling ser du på de stillingstypene som du oppfatter som likeverdige din jobb. Har du en uvanlig jobb der det er vanskelig å finne sammenligninger? Et tips kan da være å tenke på hvilke jobber din kompetanse passer om du skulle søke ny jobb. Din rådgiver i Lederne kan veilede deg.

Det er viktig å huske at lønnsstatistikk bare er én del av vurderingen av hva som er en rimelig lønn. Lønnsstatistikken gir kun informasjon om hva andre i lignende stillinger tjener. Rett lønn for deg avhenger av mange faktorer. Hva du bidrar med i bedriften, hvor bred din kompetanse er, ditt potensial, hvor attraktiv du er på arbeidsmarkedet og din bedrifts lønnsstruktur er noen eksempler.

Les din bedrifts lønnspolitikk

Mange bedrifter har en lønnspolitikk som forteller hvordan lønnsfastsettingen skal gjøres i bedriften. Les den og se om den kan gi deg informasjon som du kan benytte i din argumentasjon.

Fokuser på jobben du gjør

Er du og din overordnede enige om hva du forventes å gjøre i jobben din og hva du virkelig gjør? For din del er det viktig at dere har en felles forståelse av det. Sett fokus på deg og din avdelings betydning for bedriften.

 • Hvilken betydning har du og din avdeling for bedriftens fremtid, utvikling og resultat?
 • Hvilke forutsetninger har du for å gjennomføre jobben?
 • Hvilke forventninger til resultat er knyttet til din rolle?
 • Har det skjedd noen endringer siden forrige lønnssamtale?
 • Har du fått flere medarbeidere, større ansvarsområde, nye forretningsområder?

Forbered konkrete eksempler på resultat

Synliggjør i lønnsamtalen hva du og din avdeling har lykkes med og gjennomført tilfredsstillende. Ikke generaliser. Gi heller tydelige og konkrete eksempler på prestasjoner og resultat. Det kan for eksempel handle om prosjekter, oppdrag, samarbeidssituasjoner eller kundekontakter du har lykkes bra med. Beskriv dette så konkret du kan.

Mange resultater er målbare, for eksempel økonomiske resultater. De er enkle å beskrive. Men tenk også gjennom andre resultater som ikke er like målbare og hvordan du skal kunne beskrive de konkret:

 • Hvordan du gjennomfører dine medarbeidersamtaler.
 • Hvordan du har skapt entusiasme og støttet dine medarbeidere.
 • Hvordan du aktivt arbeider med å håndtere konflikter eller motsetninger.
 • Hvordan du lykkes med å delegere ansvar og oppgaver.
 • Hvordan du håndterer uforutsette situasjoner.
 • Hvordan du utvikler og opprettholder kunderelasjoner, kontakter og nettverk.
 • Hvordan du har fornyet og forandret virksomheten.

Sett ord på din kompetanse

Kartlegg din profesjonelle kompetanse og sett ord på det du kan. Tenk gjennom hvordan du kommuniserer og hvilke ord du benytter for å beskrive din kompetanse. Den kompetansen som er selvsagt for deg er kanskje ikke det for andre.

En måte å gjøre dette på er å tenke gjennom dine styrker. Hvilke situasjoner er du flink til å håndtere? Plukk ut et eksempel på en situasjon du håndterte på en god måte og tenk gjennom hva du bidro med. Hva fikk deg i mål med oppgaven? Hva var avhengig av din kompetanse – hva var det du kunne, visste og ville for å lykkes med oppgaven?

Tenk også gjennom hvilken kompetanse du bidrar med som arbeidsgiveren setter spesielt stor pris på. Har du noen kompetanse som er spesielt viktig for bedriften? Hvilke kompetanse har kun du? Har du kompetanse som ikke benyttes i dag?

Bedriftens lønnsomhet

Økt lønn er også et spørsmål om tilgjengelige lønnsmidler. Du bør derfor undersøke bedriftens lønnsomhet. Årsrapporter til aksjeeiere, årsregnskapet og pressemeldinger inneholder informasjon om bedriftens økonomiske situasjon.

 • Hvordan har den økonomiske utviklingen vært?
 • Er det økt omsetning, økt overskudd og/eller flere ansatte?
 • Hvordan går det med avdelingen?
 • Blir kundenes forventninger møtt?

Les også: