Selve lønnssamtalen

En bra lønnssamtale skal handle om deg, ditt oppdrag, din kompetanse og dine resultater. Ha målet ditt klart for deg og vit hvilken krav du vil ha igjennom. Her er noen tips til lønnsforhandlingene.

Tydelig argumentasjon

Vær tydelig på hva du ønsker. Mange ganger er vi ikke tydelige nok, vi regner med at den vi snakker med uansett forstår. For å være tydelig må du vite hva du vil oppnå. Du må ha målet ditt klart for deg og vite hvilke krav du vil ha gjennom. Vær rolig, saklig, snakk uten å bli ”masete” og vær fokusert på mål uten å bli aggressiv eller unnfallende. Godt humør og god vilje er viktig.

Hold deg på sporet

Samtalen om lønn handler først og fremst om deg og din innsats. Unngå sladder og sammenligning med andre enkeltindivider. En bra lønnssamtale skal handle om deg, ditt oppdrag, din kompetanse og dine resultater. Bland heller ikke inn private økonomiske spørsmål.

Bidra til et åpent samtaleklima

Snakk både om sak og relasjoner. Det er ditt totale bidrag i virksomheten som skal ligge til grunn for din lønn, også de ”myke sidene”. Våg derfor å snakke om hvordan du bidrar til gode relasjoner og et godt samarbeid på arbeidsplassen. Slik får dere en åpnere og mer konstruktiv dialog.

Fremhev dine gode sider

Når du forhandler må du ikke nedvurdere deg selv og dine arbeidsoppgaver. Fremhev deg selv positivt og ha selvtillit!

Ikke la noe henge

Forlat aldri møtet med et åpent ”vi får se”. Aksepter heller ikke at din overordnede har det travelt. Om dere ikke rekker å bli ferdige eller ikke blir enige sørger dere for å avtale tid for nytt møte.

Dokumentasjon

Oppsummer og skriv ned det dere blir enige om og bestem tid for når dere skal følge opp det dere blir enige om.

Om du kjører deg fast

Iblant blir samtalen om lønn dårligere enn den burde være til tross for at du er godt forberedt og saklig. Kanskje fungerer ikke kommunikasjonen mellom deg og din overordnede. Du bør da konsentrere deg om å få svar på følgende spørsmål:

 • Hva er motivet for at du har den lønnen du har?
 • Hvordan bedømmer din overordnede din innsats? Be om en vurdering og begrunnelse for vurderingen.
 • Spør hva du kan gjøre for å forbedre ditt lønnsnivå. Dere skal bli enige om hva som kan gi deg høyere lønn. Det kan også skje at samtalen fungerer men at utfallet ikke blir slik du tenkte deg. Det viktigste spørsmålet du da kan stille er hva du kan gjøre for å forbedre ditt lønnsnivå.
Om du kjører deg fast kan det være godt å ha noen å diskutere med. Benytt da din lokale tillitsvalgte eller rådgiver som samtalepartner. Det gjelder også om du har fått et lønnstilbud som du ikke kan akseptere.

 

I forhandlingene

 • Ha klar et ark med krav og argumenter stilt opp punktvis. Slik ser din overordnede at du har forberedt deg godt. Det er ikke usannsynlig at din overordnede må argumentere for din lønnsforhøyelse til sin egen overordnede, så gjør det lett for ham.
 • Gi deg ikke ved første sverdslag. Møter du steil motstand etter å ha argumentert spiller du ballen over bordet og spør hva bedriften har å tilby. Be om begrunnelse for tilbudet.
 • Kontroller at dere er enige. Dersom du ikke forstår eller det er uklart hva din overordnede mener – spør! Forsøk å oppsummere hovedpunktene i diskusjonen og hva dere er kommet frem til. Understrek hva dere begge er enige om og skriv ned enighet underveis.
 • Forsøk å komme til en avgjørelse. Om din overordnede sier at de skal tenke over forslaget ditt, se til at dere blir enige om en ny møtedato. Dersom du blir usikker på hvorvidt du skal akseptere et tilbud, be om betenkningstid. Er du ikke fornøyd med resultatet opplyser du om det. Men pass på at du holder diskusjonen på et saklig nivå – det lønner seg i lengden.
 • Husk alternativene til lønnskravet ditt, som flere feriedager, firmabil og lignende om dere blir stående fast. Forsøk å avtale ny tid for å møtes igjen senere. Pausen vil gi dere begge pusterom og tid til å tenke over saken. Da er det større sjanse for enighet ved neste møte.
 • Når dere er enige skriver dere ned hva dere er enige om i en avtale og underskriver den. På den måten har du unngått å kun sitte igjen med tomme løfter, og i stedet fått en bindende avtale.

Vanlige motargumenter

Vær forberedt på at din overordnede vil komme med motargumenter. Det er jobben hans/hennes. Du kan sikkert allerede nå forutse noen av dem:

 • Ikke flere penger igjen i kassa. Husk at det alltid er penger til rådighet. Poenget er prioriteringen. Be derfor om at din overordnede ber om større lønnsbudsjett.
 • Dårlige tider ellers i landet. Henvisninger til lavkonjunktur i samfunnet generelt og dårlige tider i bransjen spesielt angår ikke deg. Makroøkonomiske forhold styrer ikke din lønn.
 • Solidaritet med fattige kollegaer. ”Regnskapsfolkene fikk lite i fjor. Derfor bør du ikke kreve så mye i år.” Svar at du unner andre god lønn, men at det er deg og dine prestasjoner dere diskuterer, ikke regnskapsfolkenes.
 • Du kan få til neste år. Et halvveis løfte om lønnsforhøyning neste år er en vanlig måte å spare lønnsutgifter på. Husk at et år er lang tid, og at du til neste år kanskje får et halvveis løfte om lønnshopp påfølgende år.

Les også: