5 viktige lederegenskaper

Dagens arbeidsgivere stiller stadig høyere krav når de skal ansette ledere. Lurer du på om du har det som kreves?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Berit Sømme
Dato

Generasjonsskiftet og informasjonsteknologiens fremgang skyver arbeidsmarkedet i nye retninger, og kravene til ledelsen øker. Her er ønskelisten over egenskaper når dagens arbeidsgivere skal ansette ledere, i følge bemanningsselskapet Proffice.

1. Drevet

Som leder må du være drevet, du må ha en sterk indre vilje til å forbedre og forandre – uansett om bedriften opplever medgang eller motgang.

2. Nysgjerrig

En god leder kan lukte seg frem til det som kommer, ved å være nysgjerrig og stadig være på utkikk etter globale trender.

 3. Analytisk

Som leder bør du ha evnen til å organisere ikke bare ditt eget arbeid, men hele organisasjonen. Du må kunne analysere hvordan dere samarbeider på best mulig måte.

4. Moden

Det er ikke alderen som avgjør om en person er moden. Evnen til å se seg selv i forskjellige sammenhenger og være bevisst på sine sterke og svake sider er helt avgjørende for å kunne sette sammen et godt team.

5. Empatisk

People management-ferdigheter er viktig i mange roller, men det er spesielt viktig for ledere. Hvis det ikke ligger empati til grunn for alt du gjør, og hvis du ikke har evnen til å engasjere folk, blir det vanskelig for deg å lykkes.

Kilde: Niklas Aubell/Proffice.no

 

 

 

Publisert i Ledertips