Følelser: Fortvilet mann sitter med to store bunker foran seg på skrivebordet.
BALANSEKUNST

Er det greit å vise følelser på jobben?

Vi har alle gode og dårlige dager – selvfølgelig også ledere. Det kan være vanskelig å vite hvordan du skal takle egne følelser med medarbeiderne rundt deg. Er det greit å vise at du sliter? Og hvordan håndterer du medarbeidernes følelser?

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Følelser styrer oss mer enn vi ofte vil innrømme. Og vi vet at sinnsstemningene våre påvirker andre. Så hva gjør du om du for eksempel ikke kan holde tårene tilbake, eller har uvanlig kort lunte fordi du sliter med noe. Hvor fri kan du egentlig være som leder i en slik situasjon?

-Idéen om at utfordrende tanker og følelser ikke hører hjemme på jobben, er utdatert, slår Henriette Grønn fast. Hun driver Business is Personal, og leder en periode det pågående strategiarbeidet i Lederne.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Rollemodeller

Det betyr ikke at det er fritt fram for mye drama på jobben. Du påvirker andre, og må lære deg å håndtere dine egne følelser:

-Ledere er emosjonelle rollemodeller. Hvordan du opptrer vil påvirke de ansatte på godt og vondt, sier Grønn, som selv har lang ledererfaring.

Om du virker emosjonelt ustabil og utrygg på jobben, og ingen vet hvorfor, skaper du unødig usikkerhet og tapper folkene dine for energi.

-Ha en tilstrekkelig åpen dialog. Sliter du eksempelvis med noe på hjemmebane, så fortell om det. Vær personlig og vis sårbarhet, at du er et menneske som alle andre, men uten å bli for privat. Si nok til at de rundt deg på jobb skjønner hvorfor du er labil en periode, uten å utlevere hele sjelen din. På den måten slipper i alle fall medarbeiderne å bekymre seg for om ditt humør har noe med dem eller deres innsats å gjøre.

Verdiene dine

I tillegg oppfordrer hun ledere til å jobbe med å håndtere egne følelser på en konstruktiv måte, ikke flykte fra dem. Vi må trene vår emosjonelle intelligens ved å bli stadig mer bevisst egne og andre følelser, og lære oss å håndtere dem stadig bedre. Hun anbefaler en prosess i fire trinn:

 • Lær å gjenkjenne dine egne mønstre
 • Sett ord på tankene og følelsene
 • Aksepter dem
 • Handle i tråd med verdiene dine

-Verdiene dine er nemlig det som står fast. Tanker og følelser kommer og går. Er du helt eksplosiv vil medarbeiderne går rundt og vente på neste utblåsning. Som leder har du ansvar for å skape en sunn emosjonell kultur, understreker Henriette Grønn.

 

Ledere bør være bevisst at negative tilbakemeldinger huskes mye bedre enn gode.

Morten Eikeland

 

Følelser må anerkjennes

Det er ikke bare viktig at du som leder er obs på hvordan følelsene dine kan påvirke andre. Det er også din jobb å være oppmerksom på følelsene som rører seg hos medarbeiderne.

-Vi er sosiale dyr, og følelsene gir oss informasjon som påvirker vår egen og andres tanker, atferd og helse, har organisasjonspsykolog Morten Eikeland uttalt til forkning.no. Han er seniorkonsulent ved Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole.

Eikeland forteller at medarbeiderne helt tiden tolker lederen sin, spesielt utfra om man føler seg oppfattet som venn eller fiende. Og sosialpsykologer har funnet ut at hjernen vår er designet slik at vi prioriterer det negative. Det har med evolusjonen å gjøre. De som kunne se og overleve farer, hadde større sjanse for å videreføre genene sine.

-Ledere bør derfor være bevisst at negative tilbakemeldinger huskes mye bedre enn gode, understreker Eikeland.

Han mener lederens kompetanse og bevissthet når det gjelder følelser betyr mye for hvor godt lederskapet blir for de ansattes velferd. Ifølge Eikeland er gode ledere empatiske når folk sliter. Forskning viser at tilknytning i oppveksten påvirker hvordan forholdet kan bli mellom leder og medarbeider:

-Det er ekstremt motiverende å jobbe for en som støtter deg, sier han, og oppfordrer ledere til å ta på alvor at vi er følelsesmessige dyr, som styres av både bevisste og ubevisste prosesser i hjernen.

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.