BARNEHAGELEDEREN

Trygg i motstand

Tone Persen trives godt i jobben som barnehageleder. Særlig når hun opplever motstand, og når hun og kollegene finner ut hvor den kommer fra.

Tekst
Cato Gjertsen
Foto
Samuel Bay
Sist oppdatert

Hvorfor er motstand bra?

Motstand er bra når du og motparten din finner ut hva den skyldes, når dere snur motstanden til noe lærerikt og positivt, og de involverte kommer styrket ut av det. Når jeg opplever motstand fra en kollega, synes jeg det er spennende å finne kilden. Fokus må være å skape lik forståelse av situasjonen, for så å ta nødvendige grep.

Betyr det at du er konfliktsøkende?

Jeg vil si at jeg verken er konfliktsøkende eller –sky. Derimot har jeg masse nysgjerrighet og engasjement. Å ta tak i motstand, handler om å løse uro før de blir konflikter. Jeg opplever heller ikke at jeg er opptatt av at mitt syn vinner fram. Hvem som sitter på sannheten er egentlig totalt irrelevant. Det viktigste er at vi finner tilfredsstillende løsninger sammen. Sånn er det både i jobben og som hovedtillitsvalgt for kommunalt ansatte i Lederne.

Gjorde engasjementet at du tidlig ble aktiv i fagforeningsarbeid?

Etter videregående fikk jeg fast ansettelse på et alders- og sykehjem. Bestyrerinnen, Anne-Margrethe Andersen, var svært tydelig og solid. Første arbeidsdag samlet hun de ansatte og erklærte at virksomheten trengte en tillitsvalgt hun kunne samarbeide med. Ingen meldte seg. Dermed pekte hun på meg og sa: «Da blir det deg!» Det var ikke snakk om å protestere, så dermed ble jeg meldt inn i Fagforbundet. 

Snakk om ilddåp!

Ja, men jeg hadde nok endt opp med fagforeningsarbeid før eller siden. Heldigvis fikk jeg tidlig en leder og mentor som Anne-Margrethe. Hun hadde en klar formening om at det å være organisert var en sterk fordel. Både for enkeltmennesket, men at det også var i virksomhetens interesse, når det kom til kampen om ressursfordelinger i kommunen.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Prøver du å føre hennes arv videre?

Absolutt! Det er viktig for meg at arbeidstakere og arbeidsgiver løser oppgavene sammen. I kommunal sektor er det ofte omstillinger og kamp om knappe midler. Det gjør at alle arbeidsplasser utfordres til å tenke kreativt. Hva kan vi gjøre sammen for å heve ansattes kompetanse og sikre god drift?

Har du noen eksempler?

Som leder er du nødt til å orientere deg etter muligheter for å delta i prosjekter og piloteringer som eksterne aktører driver når ressursene er knappe. E-lærings muligheter på nett er en mulighet og tverrfaglig samarbeid er andre muligheter. Dårlig økonomi må ikke bli et alibi eller et hinder for utviklingsmuligheter.

Nå høres du veldig blå ut for en som har jobbet hele livet i offentlig sektor..?

Ha-ha! Jeg er nok i størst grad sosialdemokrat på bunnen, men det er mange sider ved privat sektor som jeg har sansen for. Som det at man raskt tvinges til å finne løsninger for å sikre god drift. Og så ser jeg for meg at man i mindre bedrifter har et skarpere fokus på kjernevirksomheten. Hverdagen preges mindre av et stort byråkrati. Det gjør at jeg ser for meg å bytte beite en dag, og kanskje prøver meg i det private.

 

For meg er godt lederskap som å legge puslespill.

Tone Persen

 

 

Tror du det er annerledes å være leder i privat sektor, enn i offentlig?

Jeg har vært medlem i Lederne i syv år. Noe av det som har overrasket meg positivt, er hvor like utfordringer man har som leder, uansett hvor man jobber. For meg er godt lederskap som å legge puslespill: Målet er å fordele ressursene individuelt og gruppevis, slik at alle ansatte og bedriften blomstrer og oppnår best mulig resultater. Det spiller mindre rolle hvem arbeidsgiveren er.

Når kommer du til kort som leder?

Jeg liker godt når folk er korte og strukturerte. Blir samtalen irrelevant og posisjoneringer etableres, kommer piggene ut. Da kan jeg bli synlig irritert og i overkant korrekt i stilen, som en slags motvekt. Den typen oppførsel bør jeg jobbe med som leder.

Publisert i Karriere