Lønnsamtale mellom to.
TIPS TIL LØNNSSAMTALEN

Slik lykkes du med lønnssamtalen

Hvordan sikre at du etablerer et godt lønnsnivå og får lønnen du fortjener? Trond Jakobsen i Lederne og Hege Lunder i Virke, gir råd om hva du bør gjøre for en vellykket lønnssamtale – og om tabbene du bør unngå.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Simen Øvereng
Dato

En lønnssamtale er en samtale mellom deg og din leder om lønn og lønnsutvikling. Lønnssamtalen kan være nervepirrende og spennende på samme tid. Noen gjør det med glans, andre feiler totalt. Skal du lykkes er regel nummer én å stille godt forberedt. Det er Hege Lunder, direktør for organisasjon og kompetanse i Virke, og Trond Jakobsen, seniorrådgiver i Lederne, tydelige på.

– Før du går inn i lønnssamtalen bør du gjøre deg opp en vurdering av egne arbeidsprestasjoner som du kan vise til. Det kan være lurt å legge frem klare fakta rundt lønnsstatistikk, for eksempel fra Statistisk Sentralbyrå eller bransjen du tilhører, sier Lunder.

Les også: Lønn og lønnsforhandlinger.

Jakobsen råder til å gjennom hele året notere alt som kan få betydning for lønnen din. Vis til klare måleparametere som viser resultatene av arbeidet ditt, men finn også resultater som ikke nødvendigvis er målbare, men som på andre måter viser at du bidrar til arbeidet. Det kan for eksempel være at du har en positiv virkning på det psykososiale arbeidsmiljøet eller at du som leder kan vise til gode medarbeiderrelasjoner.

– Du kan gjerne påpeke at det i din avdeling er et godt arbeidsmiljø, og samtidig stille arbeidsgiver retoriske spørsmål av typen; «det merker du sikkert når du er i avdelingen?», sier Jakobsen.

Vis til klare måleparametere som viser resultatene av arbeidet ditt, samt resultater som på andre måter viser at du bidrar positivt til arbeidet.

Trond Jakobsen, seniorrådgiver i Lederne.

Har jeg krav på en lønnssamtale?

For noen kommer det kanskje som en overraskelse, men det er faktisk ikke slik at alle har krav på lønnssamtale hvis dette ikke er beskrevet i arbeidsavtale, eller i en tariffavtale man er omfattet av.

– Tariffavtalen kan noen ganger være det eneste som gir deg rett til lønnssamtale, sier Jakobsen.

– Som medlem i Lederne er det viktigste grunnlaget for lønnsutviklingen at man er omfattet av en tariffavtale. I avtaleteksten er det beskrevet at du har rett til jevnlig lønnsvurdering. Ofte er det også en beskrivelse av hvordan en individuell lønnsvurdering eller forhandling skal foregå, samt på hvilke premisser, utdyper han.

Fagorganisering gir deg trygghet og rettigheter i arbeidslivet

Les mer om Ledernes medlemsfordeler og meld deg inn her.

For å stille mest mulig forberedt til lønnssamtalen tipser han om Ledernes lønnsbrosjyre som kan være et godt verktøy.

Når bør lønnssamtalen skje?

Det varierer når lønnssamtalen gjennomføres, men det er lurt å be om en samtale før potten skal fordeles. Lønnssamtaler og medarbeidersamtaler bør holdes adskilt.

– Dersom stillingen din blir vesentlig endret – enten på grunn av omorganiseringer, endrede oppgaver eller ansvar – har du en gylden mulighet til å diskutere lønn med lederen din, sier Lunder.

– Skal du bytte jobb, er lønnsforhandling en naturlig del av prosessen.  I slike situasjoner bør lønn være et åpenbart punkt man går gjennom sammen, i tillegg til de øvrige arbeidsbetingelsene.

Hva bør vektlegges i en lønnssamtale?

Lunder råder til å fokusere på de elementene som faktisk hører hjemme i en lønnssamtale.

– Prestasjoner, utdanning og erfaring skal fremheves, det følelsesmessige bør legges vekk. Selv om det kanskje er litt unorsk er det viktig å fremheve sine gode resultater, sier hun.

Ikke ta for gitt at lederen din er klar over alle oppgavene du utfører, eller har fått med seg samtlige av dine suksesshistorier og bragder på arbeidsplassen.

Hege Lunder, direktør for organisasjon og kompetanse i Virke.

 

Både Lunder og Jakobsen er tydelige på at du ikke skal ta for gitt at lederen din er klar over alle oppgavene du utfører, eller har fått med seg samtlige av dine suksesshistorier og bragder på arbeidsplassen.

– I tillegg bør man la være å late som om lønn ikke er viktig. Lønn i seg selv er sjelden en motivasjonsfaktor, men derimot kan fravær av riktig lønn være demotiverende. Derfor er det viktig å være åpen om at lønn er en viktig del av arbeidsforholdet, sier Lunder.

For at lønnsforhandlingen skal bli mest mulig vellykket bør du forberede deg godt. Noter gjerne alt som kan ha relevans, råder Hege Lunder (avbildet) og Trond Jakobsen i Lederne.
For at lønnsforhandlingen skal bli mest mulig vellykket, bør du forberede deg godt. Noter gjerne alt som kan ha relevans, råder Hege Lunder (avbildet) og Trond Jakobsen i Lederne.

Jakobsen lister opp en rekke råd til hva du bør vektlegge i en lønnssamtale:

 • Sørg for å forstå arbeidsgivers ståsted og interesser, når du jobber frem argumentene dine.
 • Vis til oppnådde mål og resultater.
 • Vis til andre effekter av innsatsen din, eksempelvis at du bidrar til en konfliktfri arbeidsplass, har gode medarbeiderrelasjoner, evner å skape entusiasme, med mer.
 • Vis til hva arbeidsgiver har uttalt seg direkte eller indirekte om din innsats i løpet av det siste året.

I tillegg råder Jakobsen til å bruke retoriske virkemidler i lønnssamtalen.

– I lønnsforhandlingen har man gjerne en lang argumentasjonsrekke. Det kan være lurt å underveis be arbeidsgiver om å komme med en tilbakemelding på om argumentene gir mening – før du fremsetter lønnskravet ditt. Dersom arbeidsgiver gir deg medhold i at argumentene dine resonnerer godt, senkes terskelen for å godta lønnskravet.

Vil du ha flere råd om lønn, ledelse og annet arbeidslivsrelatert?

Meld deg på Ledernes nyhetsbrev!

Hvilke andre betingelser bør jeg forhandle om?

Dersom lønnskravet ditt ikke blir imøtegått, er det andre betingelser som kan være gode erstatninger, ifølge Jakobsen og Lunder.

Begge peker på at pensjon er noe du bør være oppmerksom på, og gjerne i starten av karrieren.

–  Jo bedre grunnlag du skaper fra start, jo bedre pensjon får du, sier Jakobsen.

Lunder peker på at man kan argumentere for at lønnen bør heves, dersom pensjonsordningen oppleves som dårlig eller mangelfull.

I tillegg til lønn og pensjon, er det en rekke andre goder som kan være verdt å fremforhandle, mener de.

– Kanskje du kan få medlemskapet på treningssenteret ditt dekket? Eller arbeidsgiver har tilgang på hytter som du kan benytte deg av gratis? Hva med abonnement på aviser eller tidsskrifter, eller kanskje refusjon av bredbånd privat hvis du arbeider en del hjemmefra? spør Lunder.

Hvilke tabber bør jeg unngå?

Når det kommer til hva du absolutt ikke bør gjøre i lønnssamtalen, har Jakobsen to helt konkrete råd. Det ene er å komme med selvfølgeligheter av typen «jeg jobber veldig hardt». Det forventes jo, og er ikke alene en grunn til at du skal gå opp i lønn.

Det andre er å ikke være tydelig på hva lønnskravet ditt faktisk er.

– Ikke kom med et helt urealistisk krav, som er langt unna det kravet du egentlig har. Du bør være åpen og redelig, og vise at lønnen du ber om er noe du har brukt tid på og kommet frem til er riktig, råder han og fortsetter:

– Det er ikke en god idé å overdrive, da taper du ansikt i en forhandling, og det kan den andre parten reagere negativt på.

Ikke kom med et urealistisk lønnskrav, langt unna det kravet du egentlig har. Vær åpen og redelig, og vis at lønnen du ber om er noe du har brukt tid på og kommet frem til er riktig.

Trond Jakobsen, seniorrådgiver i Lederne.

 

Hege Lunder er helt enig med Jakobsen: – Du bør være tydelig når det kommer til lønn og lønnsutvikling, men vær realistisk. Fremstår du som grådig og virkelighetsfjern vil det åpenbart ikke være positivt.

Hun fortsetter: – Ikke gå inn i en lønnssamtalen med følelsene utenpå og i fullt krigshumør. Det er ingen tjent med. Husk at de personlige grunnene du selv har for at du trenger mer lønn, ikke nødvendigvis er særlig relevante for lederen din.

Lunder advarer også om å snakke ned kollegers arbeidsinnsats fordi du personlig mener du arbeider hardere og bedre, eller å vise til at andre har fått lønnsøkning.

– Men den fremste tabben er å la være å ytre et ønske om høyere lønn i det hele tatt. Ledere vil som oftest sette pris på at de ansatte har klare mål og ambisjoner.

Hvordan kan Lederne hjelpe meg i lønnsforhandlingen?

De fleste av Ledernes medlemmer er omfattet av en tariffavtale som åpner for årlig lønnsvurdering, og all lønnsdannelse skjer lokalt, ikke i sentrale oppgjør.

Lederne tilbyr individuell og lokal lønnsrådgivning. Individuell lønnsrådgivning gis i utgangspunktet til dem som ikke er omfattet av en tariffavtale, eller ikke har tillitsvalgt på arbeidsplassen.

I tillegg til lønnsrådgivning tilbyr Lederne pensjonsrådgivning til medlemmer mellom 59 og 65 år – mot en egenandel. Dette er et svært gunstig tilbud der du får et skreddersydd program. Les mer om Ledernes seniorrådgivning her og om Ledernes medlemsfordeler her.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere, Lønn
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.