Anri Håvard Hebib utendørs i en mørk undergang. Forteller om agil ledelse
Fremtidens ledermetoder

Derfor lykkes agile ledere

Prinsippene for agil ledelse fikk først fotfeste i IT-bransjen. I dag har de fleste ledere metodikken på radaren, og mange er i full sving med å bruke metodene selv. Grunnen er enkel; det funker!

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Silje Katrine Robinson
Dato

 

Tidlig i 2001 møttes en gruppe toppledere fra IT-bransjen for å diskutere innovasjon og arbeidsprosesser. Møtene avdekket frustrasjonen over de tradisjonelle metodene som hadde regjert bransjen siden 90-tallet. The Agile Manifesto ble til som et svar på dette, der nye metodikker og ledelsesverktøy ble løftet frem.

– Metodene handler om å flytte fokuset fra planlegging og retningslinjer, til å stole på at de ansatte løser oppgavene slik de mener er best, sier Anri Håvard Hebib.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Han har master i ledelse, bred erfaring fra Hartmark og jobber i dag som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd. Som kursholder for Lederne, har han merket den økende interessen for agile ledelsesprinsipper.

Anri Håvard Hebib inne på Media City Bergen og ser utover åpent kontorlandskap
I mai er Anri Hebib klar med to webinarer i agil ledelse – først et introkurs den 6.mai. Et mer dyptgående kurs med fokus på de ulike metodene holdes senere i mai.

Du kan se den agile metodikken litt som en kokebok. Du velger de metodene som passer ditt selskap.

Anri Håvard Hebib

Tillit og indre motivasjon

Å få et entydig svar på hva agile ledelsesmetoder går ut på er vrient, men for agile ledere finnes det en rekke styringsverktøy og malverk å spille på.

– Du kan se den agile metodikken litt som en kokebok. Du velger de metodene som passer ditt selskap, forklarer han og legger til at systemet er fleksibelt og kan tilpasses alle typer arbeidsplasser – fra den lokale barnehagen til det store internasjonale konsernet.

Forskning viser at 42 prosent av prosjektene blir vellykkede med agile metodikker, mot 26 prosent som lykkes med tradisjonell metodikk.

Anri Håvard Hebib

 

Med tillit som fremste verdi dannes grunnlaget for indre motivasjon hos hver enkelt og god driv i organisasjonen. Med andre ord;

– Jobber du i team og ser forbedringsmuligheter hva gjelder trivsel eller resultater, er det verdt å lære mer om, fastslår Hebib.

Sterkere med frihet og fleks

I dag er de fleste arbeidstakere opptatte av å kunne utvikle seg. Opplever man lav bestemmelsesrett eller faglig stagnering på jobb, forsvinner de flinkeste folka først. Når det ledes ut fra agile prinsipper, bygges imidlertid kunnskap og lojalitet – og dermed mer motstandsdyktige organisasjoner.

– Den flate strukturen gir mulighet til å utnytte ressursene bedre, slik at ansatte får utvikle seg innenfor de områdene de er mest interesserte i, utdyper han.

Mange opplever økt effektivitet når de får jobbe mer på egne premisser.

Anri Håvard Hebib

Styringsverktøyene legger til rette for mer dynamiske prosesser, der det er lav terskel for justeringer underveis. Det senker blant annet risikoen for kostnadsoverskridelser, eksempelvis som følge av dyre justeringer etter endt prosjekt.

– Forskning viser at 42 prosent av prosjektene blir vellykkede med agile metodikker, mot 26 prosent som lykkes med tradisjonell metodikk, påpeker Hebib.

Anri Håvard Hebib som smiler foran en fargerik murvegg
Hebib ser frem til å treffe flere ledere som ønsker å lære mer om agilt lederskap i mai. Det lover godt for fremtidens arbeidsplasser.

Fjerner ordet «leder»

Det høres kanskje radikalt ut, men å fjerne leder-begrepet er et av verktøyene Hebib introduserer på kursene sine. Hvorfor?

– Ved å la lederrollen handle om å holde kunden informert, kan de ansatte sørge for at prosjektet blir en suksess. Slik beholder man høyt faglig fokus og unngår detaljstyring, forteller han.

Med andre ord; det handler om hva man kan, og ikke hvem man er som person, ifølge kursholderen. Han mener korona-pandemien har satt fart på utviklingen, der hjemmekontoret har gjort det lettere for ansatte å legge opp egen arbeidshverdag.

– Mange opplever økt effektivitet når de får jobbe mer på egne premisser, så det blir veldig spennende å se hvordan dette får utvikle seg videre, avslutter Hebib.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.