Dialog: En kvinne og en mann prater sammen. Begge smiler.
VIKTIG LEDERVERKTØY

God dialog er en kunst

I en dialog vil vi vel. Vi ønsker å få til noe sammen, og kan ikke gjemme oss bak innøvde budskap som skal overtale eller overvinne en motpart. Å lytte er helt avgjørende, sammen med velvilje og åpenhet.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Du har kanskje opplevd å bli innkalt til en samtale, som utvikler seg til en debatt eller diskusjon, der det handler om hvem som har rett. I arbeidslivet blir det vanskelig å løse opp i konflikter hvis ikke dialogen har levelige kår. Som leder handler det om å gå foran med et godt eksempel, og ta dialogen på alvor.  I praksis vil det si å være en interessert lytter, som stiller åpne spørsmål, og er oppriktig interessert.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Dialog står i kontrast til både monolog og debatt. Flere enn én må være involvert, og det handler ikke om å komme seirende ut av ordvekslingen. Men ikke sjelden vil det som er ment som en samtale kunne utvikle seg til en debatt, fordi forutsetningene for en god samtale ikke er til stede. Skepsis, en persons behov for å dominere, misforståelser eller total mistillit kan ødelegge – slik at resultatet blir en diskusjon eller krangel. Det er derfor viktig å være bevisst på hva som holder samtalen på rett kurs.

 

I debatten kjemper hver enkelt for sin egen sak. Dialogen er et felles prosjekt der deltakerne skaper noe sammen.

Helge Svare

 

Krevende

For å få til en god dialog må man stille med et åpent sinn, og ta det som kommer i løpet av samtalen, uten å lukke seg eller gå i forsvar. Det kan være en krevende form, fordi du må være en god lytter for å få det til. Dialogen er et samarbeid, som filosofen Helge Svare skriver på psykologisk.no:

«I debatten kjemper hver enkelt for sin egen sak. Dialogen er et felles prosjekt der deltakerne skaper noe sammen». Så hvordan får man det til? Her er noen gode tips til den gode samtalen:

 • Anerkjenn de(n) andre som en likeverdig samtalepartner
 • Vis interesse, og ha som mål å skape forståelse
 • Vær mer opptatt av å forstå enn å bli forstått
 • Møt de(n) andre med åpenhet, vennlighet og omtanke
 • Søk bedre løsninger i fellesskap

Dialog i praksis

Å ha gode intensjoner og riktig innstilling er én ting, men hva gjør man i møte med en medarbeider eller kollega? Spørsmålene du stiller betyr mye, i tillegg til at du klarer å lytte:

 • Still åpne spørsmål, for å innby til samtale.
 • Lytt mer enn du snakker, og gi rom for refleksjon.
 • Ikke bus ut med løsninger. Søk å få medarbeideren til å finne egne svar.
 • Ikke stress. Blir tiden knapp, fortsett samtalen en annen dag.
 • Vis nysgjerrighet, for å finne løsninger eller bli bedre kjent, ikke for å sette medarbeideren i forlegenhet.
 • Oppsummer samtalen eller samtalene, slik at det er klart for begge eller alle hva dere sammen kom fram til.
 • La også dialogen få plass i hverdagen, ikke bare i planlagte medarbeidersamtaler eller når noe er galt.

Dersom du klarer å løfte dialogen på jobben, ta den på alvor, kan den bety mye for miljøet, og for det å beholde flinke medarbeidere.

 

Kilder: psykologisk.no, diskusjon.no og ledernytt.no

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.