Humør: En blid kvinne går opp en trapp sammen med en mann som snakker.
HUMØR OG ARBEIDSGLEDE

– En god leder løfter og legger til rette

I fire intense år var Torbjørn Buer lederen til Hanne Serck-Hanssen i Kirkens Nødhjelp. Hun glemmer aldri hvordan han løftet henne både som menneske og fagperson. Godt humør preget relasjonen.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

På spørsmål om hvem som har vært hennes favorittleder nøler ikke Hanne Serck-Hanssen et øyeblikk:

– Det er ingen tvil om at det er Torbjørn. Det viktigste for meg på en arbeidsplass er at jeg trives og gleder meg til å gå på jobben hver dag. Det gjorde jeg virkelig den perioden vi jobbet sammen. Jeg opplevde at respekten han viste meg var genuin. Han var oppriktig nysgjerrig på hvem jeg var, forteller hun.

Serck-Hanssen er utdannet sivilingeniør, og kom realistveien inn på arbeidsmarkedet.

– I begynnelsen hadde jeg tekniske jobber, blant annet som programmerer, men jeg fant ut at jeg passer bedre til å jobbe med mennesker. I 2009 så jeg etter en jobb som ikke bare hadde et lønnsomhetsfokus, men som jeg virkelig brant for, forteller hun.

Da hun så utlysningen for en stilling i kvalitetssikringsseksjonen i Kirkens Nødhjelp, passet det perfekt. Etter hvert ble hun HR-sjef i organisasjonen.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Godt humør

Torbjørn Buer er utdannet organisasjonspsykolog, og har bakgrunn som konsulent, rådgiver og leder for et konsulentfirma. Da han ble ansatt som assisterende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp fikk han ansvaret for å lede et større endringsprosjekt.

– Sammen med Hanne og en annen medarbeider hadde jeg ansvaret for å jobbe med kultur og medeierskap i tillegg til å effektivisere og profesjonalisere organisasjonen. Vi skulle se på både struktur og kultur med nye øyne, forteller han.

Kirkens Nødhjelp hadde i 2010 150 ansatte på hovedkontoret i Oslo, i tillegg til 19 utekontorer.

– Som HR-sjef ble Hanne min viktigste samarbeidspartner i prosjektet. Jeg var fullstendig avhengig av hennes kompetanse, sier Buer.

– Vi hadde det innmari gøy, selv om det til tider stormet rundt oss. Arbeidet var faglig tungt, samtidig som det var mye latter, fjas og godt humør oss i mellom. Jeg er helt overbevist om at hvis du har det kjekt på jobben så har du lyst til å yte mer. Torbjørn og jeg er veldig forskjellige, men etter hvert som vi ble bedre og bedre kjent var det bare en fordel. Vi var åpne om hvem vi var, hva vi var gode til og ikke fullt så gode til, sier Serck-Hanssen.

 

Jeg er helt overbevist om at hvis du har det kjekt på jobben så har du lyst til å yte mer. Torbjørn og jeg er veldig forskjellige, men etter hvert som vi ble bedre og bedre kjent var det bare en fordel.

Hanne Serck-Hanssen

 

Friksjon og konflikt

Mens Torbjørn scorer høyt på ekstroversjon, trenger Hanne tid for seg selv når hun skal fordøye arbeidsoppgaver.

– Vi fant tidlig ut at vi måtte finne en arbeidsform som fungerte for oss begge, og skape et klima hvor det var greit å si ifra og bli møtt med forståelse. Vi hadde hele tiden et grunnleggende ønske om å gjøre hverandre gode. Å bli sett som et helt menneske gjør at vi også lettere blomstrer faglig. Torbjørn er ekstremt bevisst på ledelse og ledelsesfilosofi og holder seg faglig oppdatert. Kombinert med hans personlighet gjorde det ham til en veldig god leder og samarbeidspartner for meg, sier Serck-Hanssen.

– Jeg ble beæret da jeg fikk melding fra Hanne om at hun husket meg som en god leder. Jeg er fullstendig klar over at jeg ikke er perfekt, og vet godt at jeg kan bli slitsom når jeg girer meg opp på et tema. Det måtte bli friksjon og konflikt i et slikt prosjekt som vi sto i, derfor var det viktig at vi var så trygge på hverandre at vi kunne håndtere det. Det er lettere å ta imot kritikk fra en du vet vil deg vel, sier Buer.

Humør: En blid mann og en blid kvinne står lent mot et rekkverk utendørs.
Hanne Serck-Hanssen og Torbjørn Buer jobbet tett sammen i Kirkens Nødhjelp. Han var hennes leder, og det er hun kjempeglad for. Godt humør preget arbeidshverdagen.

Frihet og spillerom

Selv om det er mange år siden de jobbet sammen i Kirkens Nødhjelp, er det ingen tvil om at båndet dem i mellom er bevart.

– Noe av det som er avgjørende for en leder er hvordan du håndterer deg selv. Du må søke feedback og kunnskap, slik at du bedre kan forstå deg selv utenfra og andre innenfra, sier Buer.

Hans erfaring er at det som leder er viktigere å gi medarbeiderne frihet og spillerom enn å detaljstyre dem.

– En medarbeider som Hanne stiller uansett større krav til seg selv enn jeg gjør som hennes leder. Da blir min oppgave å støtte henne i den jobben hun skal gjøre. For meg har ledertittelen aldri innebåret noen slags status. Hanne og jeg var likestilte i det prosjektet vi jobbet med, selv om jeg formelt var hennes leder, sier han.

– Jeg tror vi passet litt på hverandre. Tredjemann i teamet hadde et uttrykk som ble vårt motto i prosjektet: «Er’e så nøye ’a?» Det ble noe vi sa daglig for å minne oss selv på å senke skuldrene litt. Det var noe jeg virkelig lærte mye av, jeg var som mange andre en typisk «flink pike», sier Serck-Hanssen.

 

En medarbeider som Hanne stiller uansett større krav til seg selv enn jeg gjør som hennes leder. Da blir min oppgave å støtte henne i den jobben hun skal gjøre.

Torbjørn Buer

 

Fornuft og hjerte

Torbjørn Buer og Hanne Serck-Hanssen er enige om at en god leder legger til rette for at medarbeiderne kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte, og gir dem tillit til å gjøre dem uten å blande seg borti detaljene.

– Veldig mange av oss har vært på dugnad i barnehagen, hvor det er satt frem raker og spader til 30 foreldre. Det er alltid én som tar styringen og begynner å kommandere de andre rundt. Som leder er det viktig å gi retning og mål, for deretter å la folk løse oppgaven slik de selv synes er best, mens du sørger for at de har kaffe til pausen, eller bretter opp ermene og tar en rake selv, sier Buer.

– Bruk sunn fornuft, magefølelsen og hjertet i jobben som leder, i tillegg til lederteorien du lærer i bøker og på kurs. Hvis du er trygg på deg selv, tar deg tid til å bli kjent med dem du er leder for, og ønsker dem alt godt er sjansen stor for at de vil blomstre og yte maks, sier Serck-Hanssen.

Da hun hadde medarbeidersamtaler med Torbjørn la de ofte alle standardspørsmål til side.

– Han spurte meg i stedet: «Hva er en god arbeidsdag for deg? Hva kan jeg bidra med for at du skal få gjort jobben din best mulig?» Den nysgjerrigheten han viste for meg som menneske betydde enormt mye, sier hun.

– Jeg gjorde min del av jobben som leder i Kirkens Nødhjelp, men det var Hanne og de andre medarbeiderne som i fellesskap skapte resultatene. Jeg sørget bare for at det var nok raker og spader og kaffe på termosen, sier Torbjørn Buer med en hjertelig latter.

Publisert i Ledertips