Agilt: En gruppe kolleger sitter rundt et bord med en PC, to kvinner og to menn.
GIR EFFEKT

Hva vil det si å jobbe agilt?

«Agilt lederskap» er et uttrykk som dukker opp stadig oftere. Hva betyr det egentlig? Her får du et lynkurs.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Noen vil kanskje tenke på agility-trening av hunder. Og det er ikke så dumt. Det engelske ordet agility betyr jo smidighet eller bevegelighet. Det handler altså om å jobbe mer smidig. Og det høres bra ut. Så hvordan gjør man det, jobber eller leder mer agilt?

Det er ingen tvil om at tankesett må snus. To viktige stikkord er tilpasningsdyktighet og menneskefokus.

Tilpasningsdyktighet handler om å være lydhør og etterspørre tilbakemeldinger fra andre, som kunder og samarbeidspartnere. Det er også viktig å jobbe i korte sykluser med løpende vurdering for kjapt å kunne tilpasse seg skiftende forutsetninger.

Menneskefokus er også helt sentralt, for med agil metode verdsetter man menneskene som skaper prosessen, mer enn prosessen i seg selv. Medlemmene av et team blir ikke sett på som utskiftbare deler som skal holde i gang en viss prosess, men som individer med unik kompetanse som endrer seg etter behov.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Fra mekanisk til agilt

I boken Det agila företaget av Lennart Francke og Göran Nilsson er det en modell som beskriver hvordan organisasjoner som vil bli mer agile må tenke nytt, og bevege seg fra et mekanisk system til et agilt system slik:

  • Fra eierorientert til kundeorientert
  • Fra belønningssystem til indre motivasjon
  • Fra kontroll til tillit
  • Fra nøye planlegging til rask tilpasning

 

I en agil organisasjon fungerer en horisontal styring best, i motsetning til den vertikale, som bestemmes av økonomisk retningslinjer ovenfra.

I det agile systemet går man bort fra belønningssystemer og satser på motivasjonen som kommer fra medbestemmelse, og arbeidsgleden som følger av delaktighet.

Tillit er også helt sentralt når man skal jobbe smidig. I motsetning til kontrollbaserte systemer fører tillitskultur til lojalitet og et ønske om å bli værende i organisasjonen.

I dag kommer endringene raskt, og med den agile arbeidsmetodikken er det derfor viktigere å ikke planlegge for detaljert, enn å søke trygghet i omfattende planer. Prosjektene planlegges i store trekk, slik at det er enklere å tilpasse seg når det trengs.

 

I dag kommer endringene raskt, og med den agile arbeidsmetodikken er det derfor viktigere å ikke planlegge for detaljert, enn å søke trygghet i omfattende planer.

 

Kom i gang

Så hvordan kan man komme i gang. Først kan det hende du må overbevise noen konservative ledere om at medarbeidere kan ta større ansvar. Du har forskningen på din side. Og her er tre tips fra forfatteren av Agile for managers, Per-Magnus Skoogh:

  • Sett deg inn i dette; les bøker og gå på kurs.
  • Finn noen du har tillit til som kan hjelpe deg. De eller den må ha gjort det før, og ha minst fem års erfaring fra agile metoder.
  • Dersom organisasjonen er stor, velg først en del av virksomheten som skal endre arbeidsmetode.

 

Kilder: chef.se og sandahls.se

 

 

Publisert i Ledertips