Anerkjennelse: Tre menn og to kvinner i en god situasjon på jobben, samlet rundt et bord.
ANERKJENNELSE

Lagånd kommer ikke av seg selv

Lagånd er ingen selvfølge. Den må bygges. Det handler om vi i stedet for jeg, og krever raushet og klokskap fra både ledere og medarbeidere.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Som leder har du ansvaret for å legge til rette for en god lagånd, og det som ligger til grunn er respekt for den enkelte og en holdning som viser at alle i teamet er like verdifulle. Det betyr blant annet anerkjennelse av at medarbeiderne oftest er nærmest problemene og kan ha veldig gode forslag til løsninger.

Andre viktige stikkord når det handler om lagånd er ros og konstruktiv kritikk. Begge deler må gis med omtanke. Alle trenger tilbakemeldinger, men ingen trenger negativ kritikk foran kolleger eller kunder og samarbeidspartnere. Ros bør derimot gis både under fire øyne og i plenum.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Lagspill ikke bare i idretten

John Robert Wooden var en stor basketballspiller og hovedtrener ved universitetet i Los Angeles. Han var en ivrig talsperson for lagånd og godt lagspill, og i hans Pyramid of Success beskriver han lagånd som «en genuin omtanke for andre og iver etter å ofre personlig anerkjennelse til beste for fellesskapet». Wooden var opptatt av denne tankegangen også utenfor banen, og oppmuntret ofte spillerne sine til å gjøre noe for andre uten å tenke at man skal ha noe igjen for det. Og hans tro på at spillerne først skulle lære å kaste ballen videre til andre før de tenkte på å skyte, kan lett overføres til arbeidslivet: Lytt og del først, i stedet for å forsøke å nå målet på egen hånd. Uselvisk lagspill er typisk for et vinnerlag, mente Wooden.

 

Det er viktig å ville lykkes sammen, og bruke positiv forsterkning for alt det er verdt. Blir du behandlet med raushet, har du mer å gi andre.

 

Anerkjennelse og ydmykhet

Som leder gjør du klokt i å tenke nøye gjennom hvordan du forholder deg til teamet ditt.  La dem forstå at dere jobber sammen, ikke for deg. Men du har ansvaret. Har medarbeideren er god idé som gir gode resultater, gi vedkommende ros for det. Dersom du følger et råd som viser seg ikke å føre til suksess, ta ansvaret.

Når du har lyst til å komme med kritikk, bør du vurdere hvordan det vil virke. Vil det hjelpe eller såre? Ikke kom med kritikk dersom den ikke vil virke konstruktivt og hjelpe medarbeideren videre. Slik vil du lettere kunne forvente at medarbeiderne ikke sprer negativt kritikk og sladder.

Alle skal med!

Husk at det ofte er noen på arbeidsplassen som ikke blir sett og får den anerkjennelsen de fortjener. Støtteapparatet kan bli litt usynlig og tatt som en selvfølge. Gi dem ros, gjerne foran alle! Det kan være resepsjonisten som er et viktig ansikt utad, eller assistenten som sørger for at mye legges til rette i hverdagen.

Det er viktig å ville lykkes sammen, og bruke positiv forsterkning for alt det er verdt. Blir du behandlet med raushet, har du mer å gi andre. Arbeidsgleden blir større, og med den på plass er det lettere å nå målene, sammen som et lag.

Kilder: success.com, ledernytt.no og fivespengetips.no

Publisert i Ledertips