IA-bedrift: To blide kvinner foran en vegg, den ene holder omkring den andre.
NÅR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKER

Inga fikk sjansen hun trengte

Humlehaugen og Hammersborg barnehager i Trondheim har erfart at et godt samarbeid med NAV kan gjøre underverker. «Ta sjansen» er en arena som virker både for arbeidsgivere og mennesker som trenger arbeidstrening. Etter noen tøffe år er Inga godt i gang med en jobb hun stortrives i.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Trude Sjøhagen Nordgaard møter oss med et stort smil, og stor entusiasme for inkluderingsarbeidet de har drevet med i et par år. Hun er styrer i Læringsverkstedet DoReMi Humlehaugen barnehage, i et moderne hus på Ranheim, en del av Trondheim i rask vekst.  Både Trude og styrerkollegaen i Hammersborg barnehage er medlemmer av Lederne, og supre eksempler på at vi vi bygger gode ledere.

-Det begynte med at jeg ble kontaktet av NAV og talentprosjektet «Ta sjansen» i 2016. Målet er å gi unge som trenger arbeidstrening en sjanse. Dette er et kjempeviktig arbeid. Mange unge har hull i CV-en eller har ikke fullført videregående skole. Hva kunne vi bidra med?

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og få informasjon om fordelene!

Ny metode

Ikke så lite, skulle det vise seg. Inga Husby er et godt eksempel. I september i fjor var hun en av dem som ble plukket ut til en intervjurunde gjennom «Ta sjansen», en form for «speed dating» mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Der traff hun Trude, og snøballen begynte å rulle. Den første tiden fikk hun prøve seg med redusert arbeidstid, men nå har hun fulle dager i et vikariat fram til sommeren. Hun har lang reisevei til jobben, men lar seg ikke stoppe av det. Inga er sikker på at hun har funnet sin plass i arbeidslivet.

-Jeg ble syk allerede i andre klasse på videregående, måtte droppe skolen, og var uten arbeid lenge. Etter at jeg ble frisk ønsket jeg meg ut i jobb, men det er ikke så lett med en bakgrunn som forteller om depresjon, angst og uferdig skolegang, kommenterer hun.

Inga har lenge visst hvilken retning hun ville utdanne seg i. Første klasse på videregående gikk hun helse- og sosialfag, og i andre var det barne- og ungdomsarbeid som var hovedfaget. Før livet måtte settes på vent.  Nå er hun tilbake på sporet, og drømmer om fagbrev i barnehage etter hvert. Trude vil gjerne beholde henne i Humlehaugen barnehage, men hva høsten bringer er foreløpig uvisst. Kanskje blir det en tur innom en annen barnehage på veien mot målet. Trude anbefaler henne gjerne til andre styrere, som trenger dyktige folk i barnehagen sin.

 

I starten gikk jeg nærmest og ventet på at jeg skulle møte veggen, men det har gått overraskende greit. Det har hjulpet godt å ha så fin oppfølging.

Inga Husby

 

God oppfølging

-Jeg er veldig takknemlig for at vi har et NAV-system, og at noen har vært der og heiet på meg. Å komme til Trude gjorde alt så enkelt. Her har jeg fått oppfølging fra første dag, ikke bare blitt kastet ut i det, forteller Inga, som jobber med de små barna.

Hun har opplevd en god start i arbeidslivet. Det har kanskje sammenheng med at hun er på hjemmebane i barnehagen. Hun ble tante som åtteåring, og vokste opp rett ved en barnehage der hun fikk lov til å hjelpe til.

-I starten gikk jeg nærmest og ventet på at jeg skulle møte veggen, men det har gått overraskende greit. Det har hjulpet godt å ha så fin oppfølging, sier Inga.

Og Trude roser tilbake:

-Hun står opp kvart på fem om morgenen når hun har tidligvakt. Vi trenger stabil arbeidskraft, og det er Inga.

Målet er ikke nødvendigvis å få en jobb med en gang, selv om Inga har fått bekreftet hva hun vil med arbeidslivet sitt. For noen fungerer det som avklaring av hva de ikke vil eller ikke passer så godt til. Det er også nyttig.

 

IA-bedrift: To jvinner og et lite barn sitter ved et bord i en barnhage.
Inga fikk sin første jobb takket være et godt samarbeid mellom NAV og Humlehaugen barnehage på Ranheim. Styrer Trude Sjøhagen Nordgaard er stolt av hva de får til, og lille Anton er storfornøyd.

Verdi for alle parter

«Ta sjansen»-konseptet hadde sitt første arrangement i november 2015, og er blitt en suksess.

-Med «Ta sjansen» skaper vi sammen en arena på NAV-kontoret hvor arbeidsgivere som kan tilby arbeidstrening får møte flere aktuelle kandidater. I 2015 tok vi kontakt med ulike IA-bedrifter fra forskjellige bransjer, og inviterte dem til et samarbeid. Henvendelsen ble positivt tatt imot og vi har siden den gang gjennomført «Ta sjansen» fem-seks ganger i året. Tilbakemeldingene er gode både fra arbeidsgivere og kandidater, forteller Hege Halstadtrø.

Slik forklarer hun «Ta sjansen»-konseptet:

-Vi avklarer bedriftenes muligheter for å gi arbeidstrening, de gir en beskrivelse av hva de kan tilby av opplæring, og hvilke forutsetninger som må være på plass før oppstart. NAV-veiledere avklarer inntil fire kandidater for hver arbeidsgiver som de møter til kjappe intervjuer i løpet av et par kveldstimer. Arbeidsgiverne synes det fungerer godt å møte flere motiverte kandidater. Sjansen for en match blir større, og sjansen for jobbmulighet i etterkant øker. Dessuten gir det intervjutrening til kandidatene, og det har verdi i seg selv.

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å gi kandidatene tilbakemeldinger i etterkant av intervjuet, og det blir satt stor pris på.

Hege Halstadtrø er glad for samarbeidet med Humlehaugen og Hammersborg. Det er jo ikke NAV som har jobbene, det er arbeidsgiverne:

-Vi må jobbe godt med både arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og samarbeidet vi har med disse barnehagene er det viktig å ta vare på. De ser verdien i et inkluderende arbeidsliv.

 

I Læringsverkstedet er vi ansatt basert på verdier, og er bevisst samfunnsansvaret vårt. Vi har gjort IA-avtalen til vår.

Liv Kirsti Vaadal Gellein

 

Mentorordning

Liv Kirsti Vaadal Gellein er styrer i Læringsverkstedet-barnehagen Hammersborg, og er på besøk for å fortelle oss om en videreutvikling av det gode samarbeidet med NAV:

-I Læringsverkstedet er vi ansatt basert på verdier, og er bevisst samfunnsansvaret vårt. Vi har gjort IA-avtalen til vår. Det gjelder både i den jevnlige sykefraværsoppfølgingen, men også i arbeidet med å tilby arbeidstrening. Derfor initierte jeg i fjor et pilotprosjekt i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, for å styrke og strukturere oppfølgingen av de som kommer til oss. Det er en mentorordning, der de som har ønsket å gjøre en innsats som veileder får opplæring, og går gjennom en bevisstgjørende prosess før de tar fatt på arbeidet.

Det er laget en manual, og tanken er at flere skal ta ordningen i bruk etter hvert. Noe av det de legger vekt på er å finne en mentor som matcher den som er i arbeidstrening.

-Vi har erfart at en mann bør følges av en mann, og en ung kvinne av en annen unge kvinne og så videre.

 

IA-bedrift: To blide kvinner står utenfor en barnehage.
De to styrerkollegene i barnehagekjeden Læringsverkstedet, Trude Sjøhagen Nordgaard og Liv Kirsti Vaadal Gellein, samarbeider tett om innsatsen for et inkluderende arbeidsliv i barnehagene.

Overføringsverdi

Jacqueline Kaldani har jobbet i flere år med inkludering i NAV Arbeidslivssenter. Hun er svært fornøyd med mentorordningen de har utviklet sammen, og de fant etter hvert ut at ordningen også kan brukes for å møte studenter og skoleelever som får utplassering i barnehagene:

-Noe av det vi fort kom fram til var at vi måtte slutte å a snakke om NAV-kandidater. De skal omtales med navn som alle andre. Bevisstgjøringen dette arbeidet har ført til er viktig. Et annet stikkord er skam. En mentor må være klar over at mange opplever det. En viss kunnskap om psykisk helse, og hva mange sliter med, er også en del av mentoropplæringen. Det er også fint å erfare at ordningen bidrar til et godt miljø og stolthet hos de som er med. Jeg bruker dette pilotprosjektet i møte med andre arbeidsgivere som et godt eksempel på IA-arbeid, forteller hun.

 

Læringsverkstedet

 • Norges største, private barnehagekjede og den eneste nasjonale barnehageaktøren i Norge, hvor begge eierne er pedagoger, og svært delaktige i driften.
 • Til sammen har kjeden nærmere 6000 ansatte og 20 000 barn, fordelt på i underkant av 200 barnehager i Norge. I tillegg kommer rundt 70 barnehager og skoler i Sverige.
 • Visjonen deres er «Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!».
 • Noen av barnehagene fokuserer spesielt på idrett, natur, musikk eller kristne verdier.
 • Her leser du mer om Læringsverkstedet.

 

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.