Anerkjennende intervju

Fant oppskriften som gjorde endringsprosessen lettere

Hvordan får bedriften en bred forankring til endringsprosessene? For de ansatte i vekst- og attføringsbedriften Providor ble en helt spesiell metode løsningen.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Anerkjennende intervju (AI) ble utviklet ved Case Western Reserve University i 1987. Metoden er basert på positiv psykologi, en retning innen psykologien som handler om å bygge menneskelig styrke, istedenfor å reparere skader. Den amerikanske psykologen Martin Seligman regnes som den positive psykologiens far, og retningen har fått et stadig sterkere fotfeste innen psykologien de siste årene.

Arbeids- og inkluderingsbedriften Providor ligger i Brumunddal, og tilbyr ulike tjenester til mennesker som har falt utenfor arbeidslivet, eller til ungdom som aldri har vært yrkesaktive.

– Providor har eksistert siden 1995, og har i dag 22 ordinært ansatte og om lag 120 tiltaksdeltakere henvist fra NAV eller arbeidsgiver. Tilbudet de får hos oss avhenger av bestillingen, det kan være alt fra utvidet bistand til å komme tilbake i arbeidslivet, funksjonsvurderinger av sykmeldte arbeidstakere for bedrifter, datakurs og kurs i lese- og skriveferdigheter, forteller attføringsleder Sigrid Grude Amb.

26 uføretrygdede personer jobber i tillegg ved Providor, enten i reklametrykkeriet, med pakking og utkjøring av frukt til bedrifter, med tømming av tøycontainere for Fretex, i kantina, resepsjonen eller i vaktmestertjenesten.

Hvordan løser du endringer i bedriften på en god måte? Meld deg på kurs hos Lederne og få nyttige tips. 

[course course=»31263″]

Gyllen anledning

Første gang de ansatte i Providor hørte om anerkjennende intervju var under konferansen «Jobbdagene» på Gardermoen i 2014.

– To medarbeidere ble veldig engasjerte i metoden, og ønsket at vi skulle bruke den i større grad her i bedriften, forteller Amb.

Resultatet ble at alle 22 ansatte ble påmeldt kurs i anerkjennende metode ved Arbeidsinstituttet i Buskerud avdeling Drammen, som har spesialisert seg på å lære bort metoden.

– Dette var i en periode hvor vi hadde lagt inn tilbud på to store anbud utlyst av NAV. Vi visste at hvis vi ikke fikk tilslaget på disse, ville det få store konsekvenser for bedriften. Tilfeldighetene ville det slik at dagen før vi reiste til Drammen fikk vi beskjed om at vi ikke fikk det ene anbudet, forteller Amb.

 

 

Brumundal, Norge 06122016: Fra venstre: Attføringsleder Sigrid Grude Amb og veileder Gry Imsgard i lokalene der de driver trykkproduksjon for mennesker i attføring. Attføringsbedriften Providor, bruker og har brukt anerkjennende intervju som metode i en omstillingsprosess i bedriften – med stort hell. De bruker metoden til kundene i forhold til omstilling, konfliktløsning og utvikling både individuelt og til bedrifter. Foto: Fartein Rudjord
Attføringsleder Sigrid Grude Amb (t.v.) og veileder Gry Imsgard i Providor har brukt anerkjennende intervju som metode i en omstillingsprosess i bedriften – med stort hell. Her er de i lokalene der de driver trykkproduksjon.

Det ble en gyllen anledning til virkelig å prøve ut anerkjennende intervju i praksis.

– Vi bestemte oss for at det at vi tapte anbudet skulle være det beste som noensinne hadde skjedd oss. Det handler om å se fremover og fokusere på mulighetene istedenfor begrensningene. Med anerkjennende metode har vi fått nyttige verktøy i verktøykassa vår, som vi har positive erfaringer med, sier hun.

Etter at Providor også tapte det andre anbudet måtte bedriften gjennom både nedbemanning og omstillingsprosesser.

– Da var det godt å ha med den positive innstillingen vi hadde lært på kurset i anerkjennende intervju. Gjennom hele prosessen har vi sett fremover og blant annet satt sammen prosjektgrupper som skal se på nye satsingsområder. Nå skal ledergruppa i gang med å legge ny strategiplan, og også i den prosessen tar vi med oss det vi har lært om styrkebasert tankesett og anerkjennende intervju, sier hun.

Anerkjennende intervju går ut på å lete etter det som faktisk fungerer, og finne ut hvilke sterke egenskaper man har. Ved å fokusere på disse forsterkes både enkeltmennesker og grupper.

Gry Imsgard

Stor effekt

Veileder Gry Imsgard har tatt 15 studiepoeng i anerkjennende intervju ved Høyskolen i Sørøst-Norge, med økonomisk støtte fra Lederne.

– Jeg syntes dette var så spennende at jeg ville lære mer, og det har vært et utrolig løft. Anerkjennende intervju går ut på å lete etter det som faktisk fungerer, og finne ut hvilke sterke egenskaper man har. Ved å fokusere på disse forsterkes både enkeltmennesker og grupper, sier hun.

Anerkjennende metode kan både brukes mellom to personer, eller i en gruppe.

– Man har en intervjuguide som man følger, og den som intervjuer skal forsøke å identifisere sterke og positive egenskaper hos den som blir intervjuet. Vi bruker gjerne såkalte styrkekort, hvor 24 universelt sterke egenskaper som mot, utholdenhet og kreativitet står oppført, sier hun.

Brumundal, Norge 06122016: Fra venstre: Veileder Gry Imsgard og Attføringsleder Sigrid Grude Amb. Attføringsbedriften Providor, bruker og har brukt anerkjennende intervju som metode i en omstillingsprosess i bedriften – med stort hell. De bruker metoden til kundene i forhold til omstilling, konfliktløsning og utvikling både individuelt og til bedrifter. Foto: Fartein Rudjord
Veileder Gry Imsgard og attføringsleder Sigrid Grude Amb i attføringsbedriften Providor anbefaler andre bedrifter til å bruke anerkjennende intervju som metode i krevende omstillingsprosesser.

Den som blir intervjuet kan for eksempel bli bedt om å fortelle en historie om en gang hun var på sitt beste, og så skal intervjueren etterpå vise frem kortene med de egenskapene intervjuobjektet demonstrerte i den aktuelle situasjonen.

– Det er så artig å se hvor stor effekt dette har – det gir masse energi, skaperlyst og kreativitet å bli minnet om det som er bra. Mange som kommer hit har lav selvfølelse, men gjennom anerkjennende intervju blir de minnet om at de faktisk har mye å bidra med, sier Imsgard.

Bli medlem!

Vi garanterer gode medlemsfordeler til medlemmene våre. Registrer deg og bli medlem av Lederne her!

Løfter stemningen

Det amerikanske forsvaret har brukt anerkjennende intervju med stor suksess, blant annet i arbeidet med posttraumatisk stresslidelse. Ved å fokusere på hva man kan lære av forferdelige opplevelser istedenfor å få bekreftet at man har det fælt, viser det seg at langt flere klarer å reise seg.

– I veilederrollen bruker jeg anerkjennende intervju for å motivere og styrke deltakerne ved å styre unna feilsøking og problematisering, og bruker styrkekortene for å gi anerkjennelse, sier Imsgard.

Hos Providor kalles anerkjennende intervju gjerne for gullgraving:

– Vi mennesker er veldig flinke til å trekke frem det vi ikke er så gode på, men ikke like flinke til å sette ord på våre positive egenskaper og karaktertrekk. Å faktisk høre fra andre at vi har styrker og positive nøkkelegenskaper bidrar til å løfte stemningen veldig,  sier Sigrid Grude Amb.

 


 

Skaper bedre resultater

Anerkjennende intervju er en offensiv tilnærming som bidrar til å få det beste ut av hver enkelt medarbeider, og skape et enda bedre arbeidsmiljø.
Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) har siden 2011 brukt anerkjennende intervju både i forhold til staben, og til ungdommene som jobber på deres ulike verksteder.
– Dette er et nyttig verktøy for ledere, som tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om at dette er en mer effektiv måte å lede på. Metoden baserer seg på positiv psykologi og sosialkonstruksjonistisk metode. Det handler om å skape det arbeidsmiljøet man ønsker sammen, og få det beste ut av medarbeiderne og felleskapet, sier leder av AIB Ingebjørg Mæland.
Istedenfor å forsøke å endre personer handler anerkjennende intervju om å endre tankesett.
– Man forsker alltid på de beste eksemplene. Det er en mer offensiv tilnærming enn å ta utgangspunkt i noe som gikk galt, sier hun.
Interessen for anerkjennende metode er sterkt økende, både i Norge og internasjonalt. Konsulentselskapet McKinsey & Company har de siste fem årene brukt anerkjennende intervju i alle sine virksomheter, ifølge Mæland.
– Håndballandslaget, og Nils Arne Eggen da han var trener for Rosenborg, skjønte dette for lenge siden. Det handler om at vi alle er ledere, og vi må lede sammen. Dette er en ny og bedre metode for organisasjonsutvikling, og forskning viser at det skaper bedre resultater. I tillegg har man det gøy underveis, sier Mæland.
Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.