Bli en bedre leder - still krav til medarbeiderne
MOTIVASJONSLEDELSE

Bli en bedre leder: Still krav til medarbeiderne dine!

Forskning viser at ledere som stiller krav til medarbeiderne sine får mer engasjerte ansatte. Men tør du? Her får du tips til hvordan du kan gå frem.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Hvordan kan du som leder motivere ansatte til å prestere bedre gjennom tydeligere krav – uten å fremstå som «sjefete»? Det er en problemstilling mange norske ledere kan kjenne seg igjen, ifølge Marit Vistekleiven i azets.no.

Makt er gjerne noe som underkommuniseres i den norske arbeidslivskulturen. En del ledere gir uttrykk for ubehag når de skal utøve makt overfor sine ansatte, forklarer Kristin Dille, spesialist i organisasjonspsykologi hos Stamina Census, til ledernytt.no.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Tydelige forventninger

Som leder er det lurt å huske at selv dyktige medarbeidere ikke alltid vet hva som forventes av dem.

Derfor er det viktig at du som er leder, i samråd med den enkelte ansatte, finner frem til hvilke individuelle mål hver og én skal strekke seg mot. Det skriver Marit Vistekleiven i en artikkel publisert på azets.no.

Hun peker på at ledere som stiller krav til den enkelte ansatt skaper et bedre team og en avdeling som drar i samme retning.

Opplever derimot ansatte at det ikke blir stilt tydelige krav, kan resultatet være at de raskt kjeder seg og kjenner at de ikke får utnyttet sitt fulle potensial. Det øker risikoen for at medarbeideren søker andre jobber.

Ifølge Kristin Dille i Stamina Census er det mange ledere som ikke er trent i å se og stille det hun omtaler som «leveranse- og atferdskrav». Det kan være alt fra hvordan man utfører konkrete arbeidsoppgaver, til hvordan man bidrar til arbeidsmiljøet.

Mangel på krav er en psykososial risiko, ifølge Dille. Hun peker på at det ofte har vært utydelig krav eller manglende oppfølging i forkant som har vært årsaken ved alvorlige konflikter.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer om alle fordelene du får som medlem her!

Særlig utfordrende for noen ledere

Ledere som er utrygge på hva de skal gjøre når de er misfornøyde med hvordan den ansatte presterer, venter ofte lenge før de tar tak.

– Når det først tas opp kan medarbeideren oppleve å bli dårlig behandlet fordi hun/han ikke har blitt korrigert tidligere, forklarer Dille.

I en slik situasjon dras ofte kollegaer inn i saken, noe som kan resultere i dårlig arbeidsmiljø, redusert tillit til ledelsen, nedsatt motivasjon og dårligere leveranser.

Dille mener at dette kan være ekstra utfordrende for dem som blir ledere for tidligere kollegaer.

– Det kan være vanskelig å opptre som leder og utvise makt ovenfor noen man tidligere har jobbet på samme nivå med, sier hun og fortsetter:

–  Andre er rett og slett konfliktsky eller har et sterkt ønske om å bli likt av alle.

Uansett årsak peker Dille på at ledere som ikke tør å stille krav kan havne i situasjoner der medarbeiderne mister troen på lederens handlekraft og mot. Det kan på sikt bidra til tillitsbrudd.

Bedre helse, økt engasjement og økt yrkesstolthet, er ifølge Dille noen av fordelene lederen kan forvente ved å stille tydeligere krav.

Slik går du frem for å stille tydeligere krav:

 • Kontekst. Gi en kontekst for kravene du stiller, og vis at de er i tråd med organisasjonens mål.
 • Tilpass. Sørg for at kravene som stilles er tilpasset den enkelte medarbeider, og tilrettelagt slik at hun/han har ressursene som behøves for å oppfylle forventede krav.
 • Dialog. Ha tett dialog med medarbeideren underveis og etterspør om hun/han trenger fortløpende justeringer av krav og ressurser.

Kilder: azets.no og ledernytt.no.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.