Suksess. Kvinne med langt brunt hår, briller og grå blazer står foran en vegg.
UNNGÅ FALLGRUVENE

Bli en ledersuksess!

Enkelte undersøkelser viser at en av tre her i landet slutter i den nye lederjobben før det har gått to år. Agnethe Ellingsen begynte å lure på hvorfor, og intervjuet en lang rekke ledere fra både privat og offentlig sektor. Tidligere suksess betyr ikke at du automatisk lykkes igjen.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Charlotte Sverdrup
Dato

Fallgruvene er mange, men det er mulig å unngå dem. Ellingsen har mange gode råd, og i april holder hun kurs i Stavanger for Ledernes medlemmer.

-Det noen erfarer er at suksessoppskriften fra den forrige jobben ikke fungerer lenger, enten du kommer inn i en ny bedrift, eller en ny rolle internt. I intervjuene jeg gjorde til boken min som kom ut i 2014, fikk jeg ærlige svar mot at lederne som stilte opp fikk være anonyme. Boka handler oså mye om generell ledelse, forteller Ellingsen.

Hennes motivasjon for å skrive var et ønske om å hjelpe ledere til å gjøre gode valg slik at de lettere lykkes.

-I tillegg til intervjuene leste jeg alt jeg kom over om den kritiske fasen som de to første årene faktisk er. En nyere undersøkelse gjort av PVC globalt viser at nærmere halvparten av nye ledere forventes å kaste inn håndkleet før to år har gått.

 

Kommer du fra en hierarkisk kultur, kan det for eksempel bli krevende å gjøre suksess i en innovativ bransje med flat struktur.

Agnethe Ellingsen

 

Gode undersøkelser

Mobiliteten i arbeidslivet blir stadig større, og det er viktig å mestre overgangene. Fikser du det ikke, kan det fort gå ut over karrierekapitalen din. Selv om det er både vanlig og akseptert å bytte jobb flere ganger i løpet av karrieren, kan skiftene komme for ofte, og CV-en din dermed synke i verdi.

-En av de viktigste feilene ledere gjør når de bytter jobb, er å ikke gjøre gode nok undersøkelser. Det er lett å forelske seg i tanken på noe nytt og spennende, eller la seg smigre av et tilbud. Men er det egentlig en god nok match mellom hva bedriften trenger og hva du kan tilby? Det er altså viktig å sjekke nøye, og stille gode spørsmål, for å finne ut av hva som forventes av deg, hvilke behov selskapet har og hvordan kulturen i selskapet er. Kommer du fra en hierarkisk kultur, kan det for eksempel bli krevende å gjøre suksess i en innovativ bransje med flat struktur. Men det kan gå bra det også, bare du vet hva du må lære og avlære. Det holder ikke bare å sjekke om bedriften har en sunn økonomi, understreker Ellingsen.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

Gode forberedelser er altså viktig, og det gjelder ikke bare deg som leder på jakt etter nye utfordringer. Det gjelder også den som skal ansette. Hva er det viktig at den nye lederen kan? Og hvilke egenskaper bør han eller hun ha for at medarbeiderne skal gjøre en best mulig innsats, og nå de målene som er satt?

Suksess: Kvinne med langt brunt hår, briller og grå blazer sitter i en fargerik sofa.
Agnethe Ellingsen er forfatteren bak 100-dagerskoden. I boka gir hun mange gode tips om hvordan man kan unngå fallgruvene og oppnå suksess i ny lederjobb.

Suksess eller fiasko

-Det er også svært avgjørende hvordan oppstarten blir for den nye lederen, og både bedriften og den nye lederen har et ansvar her. Det er ofte dårlig med «on boarding»-programmer for ledere, og da må du selv være litt detektiv for å finne ut av ting, og ta grep om situasjonen så langt det er mulig. Det du i hvert fall kan gjøre er å ta en prat med alle interessentene og medarbeiderne du skal lede, ikke bare som gruppe, men gjerne én og én. Da vil du få verdifull informasjon, bli litt kjent med dem og avklare deres forventninger til deg. Det kan forebygge mange problemer, men også avdekke at du er uønsket eller at de stiller seg svært avventende til deg, sier Ellingsen.

Veien kan være kort mellom suksess og fiasko. Er skepsisen stor, har du en jobb å gjøre for å utvikle tillit og skape trygghet.

-Og du må ha en «passion» for mennesker om du skal jobbe med mennesker. Det er en forutsetning for godt lederskap, ifølge forfatteren bak 100-dagerskoden.

Fem faser i 100-dagerskoden

Her har vi vært innom noe av det som er viktig i forfasen og oppstartsfasen, men i Agnethe Ellingsens bok er det tre faser til: overraskelsesfasen, posisjoneringsfasen og fremtidsfasen. Alle kan by på utfordringer, og det gjelder å være forberedt. Å være den rette for jobben er helt avgjørende, men ingen er den rette for alle lederjobber. Det gjelder å finne den gode matchen, hvor du får bruke styrkene dine og oppleve god mestring.

-Jobben skal jo gi deg energi, understreker Ellingsen.

 

 

 

 

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.