Les hvorfor du bør kvitte deg med meningsløse mål

Ledere bør tenke at alt man gjør skal ha en mening, oppfordrer David Hunter, som er lei av lederes meningsløse mål.

Tekst
Redaksjonen
Illustrasjon
iStock
Dato

Hva kan gjøres bedre for å heve kvaliteten? Hva skal vi gjøre mer av? Hva må gjøres nytt og annerledes? Hva skal vi slutte å gjøre? Hva fungerer ikke og hva er direkte skadelig?

Spørsmålene kommer fra David Hunter, en av verdens ledende eksperter på resultatbasert styring – styring som handler om å definere konkrete mål, måle og lære av resultatene.

Han er en sterk forkjemper for at offentlige organisasjoner skal opptre som sosiale investorer, og investere i å skape sosiale effekter. Målet er å skape resultater for borgerne, fremfor det han omtaler som «målstyrings- og dokumentasjonstyranniet» som er utviklet i de skandinaviske velferdsstatene de siste tiårene.

 

Jeg har sett utallige eksempler på målinger helt uten verdi – måling for målingens skyld.

David Hunter

 

– Jeg har sett utallige eksempler på målinger helt uten verdi – måling for målingens skyld. I andre tilfeller har man funnet ut at tiltak har vært mer til skade enn nytte, men dette har ikke blitt fanget opp fordi det har vært større fokus på «gale» eller personlige mål enn faktisk å gjøre bedriften bedre. Et eksempel er å nå en høy prosentandel med fornøyde kunder, og bare spørre kundene som er fornøyde. Da oppnår man målet, men blir aldri bedre fordi en ikke lære av sine svakheter.

Alt man gjør skal ha en mening, mener Hunter, som blant annet har jobbet som rådgiver for de fire organisasjonene president Obama har utnevnt som rollemodeller for sosial utvikling i USA.

 

Meld deg på Ledernes kurs i coaching, og bli en bedre leder. 

[course course=»29055″]

Så enkelt, men så vanskelig 

Hunter er deltidsansatt i Rambøll Management Consulting, i tillegg til å drive eget konsulentfirma. Ida Gram i Rambøll mener Hunter er en kjemperessurs som tør å utfordre organisasjoner til kritisk å evaluere egen virksomhet for å skape resultater for sluttbrukerne.

­– Det David snakker om er så logisk og enkelt og likevel så forferdelig vanskelig. Det å identifisere de riktige og viktige måleparameterne og jevnlig måle resultatene bør være grunnleggende i enhver virksomhet, sier Gram.

Involver de ansatte

Lederne mener den beste implementeringen for å nå mål i en bedrift er ved å involvere mellomledere og ansatte før beslutningene tas. Ifølge Norsk Ledelsesbarometer, er lederrollen og samarbeidsforankringen på norske arbeidsplasser under sterkt press.

Lederne advarer mot en utvikling av ledelse der fokuset ligger på måling og kontroll av de ansatte.

Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne

 

Dette sees tydelig i sammenheng med at stadig flere bedrifter innfører rigide systemer for målstyring, kontroll og karaktersetting av de ansatte.

– Lederne advarer mot en utvikling av ledelse der fokuset ligger på måling og kontroll av de ansatte. Hvis dette får fortsette, kan den ytterste konsekvensen bli at fremtidens ledere blir ensrettet kontrollerende og mer opptatt av å lede ved hjelp av tall og målinger enn relasjoner, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

 

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Publisert i Ledertips