Blir hovedverneombud for kjempeprosjekt

Du skal ha bein i nesa, og være faglig sterk, for å bli hovedverneombud for et av de aller viktigste industriprosjektene i Norge de neste tiårene. 31-årige Ingelill Handeland Eide tok utfordringen, og gleder seg til å komme i gang.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Plattformene til Johan Sverdrup-feltet er under bygging, og boligkvarteret til Statoils kjempeprosjekt reiser seg hos Kværner Stord. Vi blir med Eide når hun for første gang får komme inn på verftet for å ta boligplattformen nærmere i øyesyn. Hun er ivrig som en unge, og gleder seg til å være i full sving i løpet av våren. Foreløpig er det jobben som prosesstekniker på Gullfaks-feltet som er hovedbeskjeftigelsen, ved siden av alt det andre hun engasjerer seg i hjemme på småbruket.

-Jeg er ikke så vanskelig å be, og liker å få ting gjort, slår hun fast.

Mange interesser

Det merkes godt at den blide, unge kvinnen er full av energi. Hun kaster ikke bort mye tid, verken på jobben for Statoil, eller på fritiden med mann og barn og en lang rekke interesser. Gamle konserveringsmetoder for mat, hagedyrking og kunnskapsdeling om babybæring er noe av det hun får tid til.

-Jeg har makk i rompa, ja, sier hun og smiler med hele fjeset.

Det er så man blir nysgjerrig på hva slags barn hun var hjemme på Åmøy i Helgeland. Hun lærte i hvert fall mye av å vokse opp på et melkebruk i havgapet. Odelen har hun overdratt til lillebror, for hun har jo flyttet til mannens barndomshjem på Stord. Men nå skal det handle om den nye spennende jobben som venter til våren.

-Min styrke er nok å jobbe med folk. Hva er de opptatt av? Man kan få med seg mye i kaffebaren. Å være hovedverneombud er på en måte en ensom jobb, men man må jobbe sosialt. Har du en god tone med folk, får du ting gjort. Jeg vet mye om hva jeg går til. Det er ikke første gang jeg er hovedverneombud, men denne gangen er jobben mye større, forteller hun.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

En ung kvinne og to menn står sammen inne i en boligplattform under bygging. Alle er kladd i gule arbeidsklær, vernebriller og hjelm.
Ingelill Handeland Eide blir hovedverneombud for kjempeprosjektet Johan Sverdrup til våren. Her er hun sammen med Per Helge Ødegård og Terje Herland, h.h.v. leder og nestleder for Lederne Statoil.

Krevende lederjobb

Ingelill Handeland Eide får det til å høres så enkelt ut, men dette arbeidet er for tøffinger, ifølge Per Helge Ødegård, leder for Lederne i Statoil gjennom 18 år:

-Hun er svært dyktig. For å få en slik jobb må du være faglig sterk. Dette er en mannsdominert bransje. Ingelill må kunne sette foten ned når ledelsen i Statoil og interessene hun er satt til å ta vare på, kommer i konflikt. Hun må være balansekunstner, og vil bli et forbilde for mange andre i årene som kommer. Dette er en krevende jobb, der det trengs lederegenskaper som ikke innebærer budsjett- og personalansvar. I prosjektfasen er det på det meste over tusen personer ute på feltet.

At det som hovedverneombud trengs lederegenskaper, er Eide selv helt enig i:

-Ja, dette er absolutt en lederjobb. Jeg skal koordinere over 20 personer i verneombudstjenesten, veilede og sørge for god informasjon. Jeg er en tilrettelegger, som bruker mye tid på å finne riktig informasjon til de som trenger det. Og det går greit å stå opp mot folk i ledelsen når det er nødvendig. Det handler bare om sak, de fleste er flinke til å skille sak og person. Samarbeidet vil nok gå greit.

Ung kvinne i tradisjonell strikkekofte står i inngangen til et lite drivhus.
Ingelill Handeland Eide er svært allsidig. Hjemme på Stord driver hun blant annet med hagebruk, og i dette drivhuset er det både et avokado- og et sitrontre.

Oppfordrer til engasjement

Dessuten kjenner hun noen med lang erfaring, som hun kan gå til når det trengs.

-Den nye jobben medfører et stort ansvar, man må være veldig tett på, ting går fort. Det er godt å ha Per Helge og nestleder Terje Herland i bakhånd. Men jeg kan jo mye av regelverket fra før, eller jeg vet hvordan jeg kan finne ut av det jeg ikke kan, sier hun.

En gang i framtiden kan hun også tenke seg å engasjere seg med verv i Lederne. Hun har gjort det før i Unge Lederne:

-Jeg er jo engasjert, og vil si til andre, både kvinner og menn, at jeg tror vi skyter oss selv i foten om vi ikke engasjerer oss. Jeg frykter for trepartssamarbeidet i arbeidslivet når færre organiserer seg. Men først vil jobben som hovedverneombud for det svære Statoil-prosjektet kreve en hel del av henne, også før hun begynner for fullt i april.

 

Ja, dette er absolutt en lederjobb. Jeg skal koordinere over 20 personer i verneombudstjenesten, veilede og sørge for god informasjon.

Ingelill Handeland Eide

 

Historisk Statoil-prosjekt

-Sverdrupfeltet er et av de viktigste, kanskje det viktigste, industriprosjektet for Norge som nasjon de neste tiårene, sier Per Helge Ødegård og Terje Herland.

De presiserer at selv om Sverdrup er stort, viser alle kjente analyser at vi vil få knapphet på leteområder de nærmeste årene. Næringen er derfor helt avhengig av nye leteområder for å kunne fortsette med sine viktige bidrag til den norske velferdsstaten. Politiske beslutninger rundt dette haster, mener Ødegård og Herland:

-Johan Sverdrup viser at det vil være fremtidsrettet for ungdom å satse på næringen i flere tiår framover. De som avslutter det norske oljeeventyret er ennå ikke født. Vi er opptatt av at Lederne får godt fotfeste her, og derfor er vi glade for at Ingelill tar på seg denne jobben.

I magasinet Lederne, som kommer ut til våren, kan du lese mer om Ingelill Handeland Eide. Tilværelsen hennes, med jobben i Nordsjøen og livet på småbruket med det hun kaller Eidens hage, er full av kontraster.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.