Når er nattarbeid egentlig lovlig?

Nattarbeid er i utgangspunktet forbudt. Regelen er til for å verne arbeidstakere mot de helseplagene og belastningene nattarbeid kan føre til. Men det kan gjøres unntak.

Tekst
Frøydis Vandvik Løvdal, advokat i lederne
Foto
iStock
Dato

I følgende tilfeller kan det anses som nødvendig å tillate nattarbeid:

  • Arbeid som av driftstekniske grunner ikke kan avbrytes
  • Arbeid som ikke kan drives uten at annet arbeid på arbeidsstedet avbrytes, og som på grunn av driftstiden på arbeidsstedet må utføres om natten
  • Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid som av hensyn til virksomhetens jevne gang må utføres om natten
  • Arbeid som er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter skal ta skade
  • Fast organisert transportvirksomhet hvor det er knyttettil nødvendig lasting, lossing og lagring samt ekspedisjon av post.

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeidet med arbeidstakers tillitsvalgte før arbeidet starter. Arbeidsgiver plikter også å tilby jevnlige helsekontroller til arbeidstakere som jobber om natten.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Dette sier loven

Loven regner arbeid fra klokken 21.00 til 06.00 som natt- arbeid. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom klokken 00.00 og 06.00. Arbeid på to skift som legges mellom klokken 06.00 og 24.00 regnes ikke som nattarbeid.

Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstaker som jevnlig jobber mer enn tre timer om natten, skal i gjennomsnitt ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Gjennomsnittet skal beregnes over fire uker. Dersom nattarbeidet medfører en særlig risiko eller betydelige fysiske eller psykiske belastninger, kan man ikke gjennomsnittsberegne eller pålegge overtid i over åtte timer. Dette gjelder kun der det er snakk om forhold av mer ekstraordinær karakter, ettersom nattarbeid i seg selv er belastende. Unntak kan gjøres gjennom lokal avtale i tariffbundet virksomhet.

 

Arbeidsgiver skal drøfte nødvendigheten av nattarbeidet med arbeidstakers tillitsvalgte før arbeidet starter.

Frøydis Vandvik Løvdal, advokat i lederne

 

Kan overføres til dagarbeid

Arbeidstaker som regelmessig arbeider om natten kan gis rett til overføring til dagarbeid dersom vedkommende av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, og det kan skje uten vesentlig ulempe for virksomheten. Dette avhenger av hvorvidt det finnes relevant arbeid i tråd med den enkeltes arbeidsavtale, og de mulighetene arbeidsgiver ellers har for omplassering.

Publisert i Ledertips