Kvinne med motivasjon i blikket
Motivasjonstips

Demotivert? Still deg selv disse spørsmålene

Vinter, pandemi, jobbstress, utfordringer hjemme – listen over hva som kan stå i veien for motivasjonen er lang. Heldigvis kan du selv ta styringen! Her er 10 tankesprang som setter fart på motivasjonen.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Motivasjon er faktorene som får oss til å gjøre noe, og som bestemmer hvilken innsats vi legger i det. Det ligger tydeligst i første del av ordet, nemlig motiv. Motivasjon handler i stor grad om å vite hvorfor man skal gjøre noe. Jo klarere dette motivet er, dess enklere er det å holde seg motivert. Her kommer spørsmålene som gjør det enklere å definere det, og hva som skal til for å holde motivasjonen oppe over tid:

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

1. Hva får deg opp om morgenen?

Når dyna ligger over deg, passe tung og varm, kan det være vanskelig å komme i gang med dagen. Men kanskje den kaffekoppen, podcasten du hører på til jobb eller påminnelsen om hyggelige kolleger kan være nok til å motivere deg til en god start på dagen?

2. Hva er din lidenskap?

Når jobben også er lidenskapen, er det enkelt, men sånn er det ikke alltid. Da gjelder det å tenke kreativt, og se på hvordan du kan få plass til mer av det du elsker å drive med i hverdagen din. Elsker du sjakk? Hva med å legge det inn som sosial pauseaktivitet på kontoret?

3. Hvilket konkret mål jobber du for?

Å ha øynene på målet er viktig for å holde stø kurs og unngå prokrastinering. Ha gjerne en ukentlig påminnelse på telefonen din som hjelper deg å huske hva du styrer etter. Husk også å definere og skille selskapets strategiske mål fra ditt personlige mål. Forhåpentligvis spiller disse målene godt sammen. Gjør de ikke det, kan det være verdt å vurdere et jobbskifte.

4. Hvilke konkrete delmål har du på veien?

Overkommelige delmål er viktig for å kjenne på mestring i hverdagen. Ha et par delmål av gangen og ta deg tid til å feire små seire underveis. Det kan for eksempel være å ferdigstille en oppgave du har skjøvet foran deg en stund, eller å holde en presentasjon du har hatt litt nerver for. Stryk det av listen, ta deg en velfortjent pause og fyll den med noe du liker. Det trigger belønningssenteret i hjernen og øker motivasjonen til å ta fatt på neste oppgave.

5. Får du nok input i hverdagen?

Samfunnet og teknologien raser av gårde, og følelsen av å ikke henge med er demotiverende. Derfor er det viktig å ta ansvar for egen utvikling for å holde motivasjonen oppe. Abonner på en lydbok-tjeneste, les e-bøker på bussen eller abonner på nyhetsbrev som inspirerer deg til å tenke nytt.

En god start for deg som ønsker mer input

Meld deg på Ledernes nyhetsbrev for ukentlig påfyll om ledelse.

6. Hva er det positive i denne situasjonen?

Å være skeptisk til nye situasjoner, kan føre til et negativt tankemønster som påvirker hvordan du har det. Velger du i stedet å lete etter det positive i hver situasjon, vil du bli mer motivert til oppgavene på veien også. Eksempelvis er det verdt å huske på at læringen er størst når noe ikke går helt som planlagt.

7. Hvilke forventninger har du?

Selv om det kommer mye bra ut av en positiv holdning, er det viktig å ikke gape over for mye. Senk forventningene, så blir det lettere å holde stresset nede og motet oppe. Lavere forventninger gjør deg også mer mottakelig for læring underveis, slik at du lettere reiser deg etter et nederlag – og prøver igjen.

8. Er menneskene rundt deg motivert?

De vi omgås med har stor innvirkning på egen motivasjon. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvem som inspirerer og gir deg lyst til å få til ting, og hvem som ikke gjør det. Jobb med å knytte sterkere bånd til dem som gir deg giret du trenger.

9. Er du i nok aktivitet?

Daglig fysisk aktivitet er essensielt for å holde hodet klart og energien oppe. Dessuten kan det også gi et solid løft til både selvtillit og selvfølelse, som i seg selv er viktig for å ha lyst til å ta fatt på arbeidsoppgaver.

10. Er det ikke bare å gjøre det?

Noen ganger gjelder det å skyve alle vurderinger til side og si de magiske ordene: Bare gjør det! Og når det er gjort, husk å ta et øyeblikk hvor du anerkjenner egen innsats, til tross for lav motivasjon. En liten klapp på skuldra gjør neste oppgave og neste dag litt enklere å ta fatt på.

Lykke til!

Hold deg motivert ved å lese! Her finner du et bredt utvalg inspirerende e-bøker om ledelse – gratis nedlastning for alle.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.