Vekk feriehjernen og lag gode vaner på jobben

Hvordan ønsker du at perioden fremover skal bli for deg og de du leder? Her har vi samlet en smørbrødliste med tips som gjør det enklere å komme i gang med gode rutiner.

Tekst
Lise T. Vangerud
Foto
GettyImages
Dato

Hva ønsker du å oppnå som leder? Og hva ønsker du å oppnå sammen med kollegene dine? Gode vaner og rutiner som du følger opp gjennom hele året kan være positivt for både deg og de du leder. Sett deg realistiske mål, og følg dem. Her er noe å teste ut:

1. Gode lister

Ha gode lister for hva du skal gjøre når. Det gir forutsigbarhet og gjør det enklere å følge opp og gjennomføre arbeidsoppgavene. Det fører også til mindre stress og gir en liten seiersfølelse hver gang du kan huke av for en gjennomført oppgave.

Husk at et lite vink i ny og ne kan være ekstra fint for den enkelte på hjemmekontoret.

2. Få med de ansatte

Ta vare på de du har personalansvar for. Gå systematisk til verk når det gjelder oppfølging av hver enkelt. Ha oppstartssamtaler for å definer mål og forventinger sammen med den enkelte, og sørg for gode vaner og rutiner for oppfølging underveis. Husk at et lite vink i ny og ne kan være ekstra fint for den enkelte på hjemmekontoret.

Tungt å komme i gang etter helgene? Her er noen mer konkrete tips for struktur på uka.

Sjekk fordelene av å være medlem i Lederne!

Meld interesse her.

3. Fordel og deleger

For at du skal ha oversikt over hva den enkelte ansatte jobber med, er det nyttig å starte hver uke med å fordele og delegere arbeidsoppgaver. Lag et felles digitalt verktøy med oversikt over hva den enkelte skal gjøre de kommende ukene. Det skaper struktur og oversikt for alle – og et felles samlingspunkt.

4. Vær sammen om målene

Få med deg alle på laget. Det er lurt å friske opp alle felles mål – både målene som er hårete og langt fremme, og de kortsiktige og mer konkrete målene. Det skaper også en følelse av å være del av et felles lag.

Hold deg oppdatert som leder i 2022!

Meld deg på nyhetsbrevet til Lederne.

5. Planlegg kursåret

Hvilke fagområder ønsker du å utvikle deg i? Velg deg ut noen kurs du ønsker å delta på allerede nå. Tips! Husk å dele noen utvalgte tips med kollegene dine etter hvert kurs.

Her får du oversikt over alle kommende kurs hos Lederne. Meld deg på i dag!

6. Kick-off og teambuilding

Husk, på grunn av at flere av oss har mer hjemmekontor enn før, er det viktig å huske på viktigheten av teambuilding. Ta med små grupper ut på gåturer, gjør noe sosialt sammen, og møt hverandre digitalt. Noe å glede seg til sammen skaper både samhold og gir motivasjon.

Publisert i Ferie, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.