Lederverktøy

Hvordan få i gang den gode samtalen?

Berta Lende Røed opplevde plutselig at det var vanskelig å få i gang den gode samtalen. Det resulterte i en haug av spørsmål.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Tommy Ellingsen
Dato

Berta Lende Røed opplevde at den dype samtalen med ektemannen stadig oftere ble erstattet av hverdagslige plikter og slappe kvelder i sofaen. Spesielt etter de fikk fire barn å holde styr på.

– Jeg hadde vært gjennom ett samlivsbrudd, og var klok av skade da jeg traff min nye mann. I begynnelsen av forholdet vårt var de gode samtalene våre greie. Frykten for at vi skulle miste de gode samtalene, gjorde at jeg begynte å skrive ned spørsmål på lapper. En kveld satte jeg frem en flaske vin og tok frem konvolutten med alle spørsmålene, forteller hun.

Det ble en magisk kveld.

Nysgjerrig hva Lederne kan hjelpe deg med?

Registrer deg her.

– Det var som å være tilbake til den gangen vi var nyforelsket og kunne prate i timevis. Spørsmålene vekket den naturlige nysgjerrigheten vi følte for hverandre da vi først ble kjent, sier hun.

Lende Røed forsto raskt at hun satt på en veldig god idé. Hun er opprinnelig utdannet lærer, men hadde i flere år jobbet med kommunikasjon for selgere og ledere i legemiddelbransjen.

– Jeg tok kontakt med Innovasjon Norge med tanke på å utvikle konseptet slik at flere par kunne få nytte av det, forteller hun.

Berta Lende Røed og hennes samarbeidspartner Tonje Flack har laget 175 spørsmål fordelt på syv kategorier – som forhåpentligvis vil hjelpe å få i gang den gode samtalen.

Den gode samtalen på jobb

– Jeg henvendte meg til ulike bedrifter og foreslo å gi det som julegave til de ansatte. Dårlige relasjoner på hjemmebane påvirker jo også arbeidsinnsatsen, sier hun.

Resultatet har blitt 2o ulike samtalebokser. Flere er skreddersydd til ulike bedrifter og organisasjoner.

– Det vi ser er at behovet for den gode samtalen, og utfordringene med å få den til, er veldig like hjemme og på arbeidsplassene, sier hun.

 

Tanken er først og fremst å bruke spørsmålene som utgangspunkt for samtaler med andre.

Berta Lende Røed

 

Ingen skjult agenda

Boksen som er tilpasset ledere består av 175 spørsmål fordelt på sju kategorier, blant annet personlig lederstil, medarbeiderutvikling og endringsledelse.

– Tanken er først og fremst å bruke spørsmålene som utgangspunkt for samtaler med andre. For eksempel i en ledergruppe hvor man sammen kan diskutere hvordan lederskap kan utøves i organisasjonen. Når man samles og trekker spørsmålene ut av boksen, vet alle at det ikke ligger noen eventuell skjult agenda bak, og ved å dele kunnskap, erfaringer og kompetanse, så bygger man relasjoner og øker prestasjoner, sier Lende Røed.

Egon Hagen har lang erfaring i å jobbe med lederutvikling, blant annet i oljebransjen.

– Sammen har vi laget en struktur og utviklet spørsmål som dekker de områdene vi mener er relevante for ledere. Spørsmålene fører til refleksjon, og det er enormt viktig – det er den store muskelen i alle lederutviklingsprogram, mener han.

 

Vårt mål er å inspirere folk til å være nysgjerrige, og ta vare på sine relasjoner både hjemme og på jobben.

Berta Lende Røed

 

Kraften i et spørsmål

– Det er viktig at lederne setter en ramme for å sette det hele i gang. Da kan boksen bidra til å skape takhøyde, kommunikasjon, tillit og samarbeid som deretter kan gi positive resultater på bunnlinja, sier Lende Røed.

For eksempel retter boksen for barnehagemedarbeidere seg mot ledere i barnehagesektoren.

– Vi ser at ledere i de fleste bransjer har ganske like utfordringer. Derfor har vi skreddersydd en egen boks til bruk for team i barnehager. Dette er et lederverktøy for først og fremst å jobbe med teamet i barnehagen, men boksen inneholder også en kategori til bruk med foreldre, forteller hun.

Hun forteller om ulike bedrifter som har tatt i bruk boksen.

Et selskap har for eksempel lansert sitt konsept «Purple Lunch», hvor de parer kolleger som ikke kjenner hverandre fra før. Det fungerer som en katalysator slik at meningsfulle og relevante samtaler kommer raskt i gang.

– Vårt mål er å inspirere folk til å være nysgjerrige, og ta vare på sine relasjoner både hjemme og på jobben. Det ligger mye kraft i et spørsmål – det kan trekke ut både verdifull informasjon, engasjement og kunnskap. Vi er opptatt av at ledere ikke skal være fokusert på resultater, men på menneskene som skal skape resultatene, sier Berta Lende Røed.

 

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.